Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Zaangażowanie społeczne

Orange Polska należy do najbardziej zaangażowanych społecznie firm w Polsce. Odpowiedzialnie podchodzimy do kwestii społecznych, budując długofalowe programy zaangażowania społecznego w oparciu o profil kompetencji firmy w odpowiedzi na konkretne problemy i istotne sprawy społeczne. Nie pozostajemy też obojętni na zmieniające się otoczenie – ważne wydarzenia czy klęski żywiołowe.

Zaangażowanie społeczne Orange Polska (2015)

  • 8,27 mln zł wsparcie finansowe (darowizny)
  • 0,5 mln zł wsparcie w postaci usług
  • 1 mln zł czas pracowników (wolontariat)
Fundacja Orange wyzwala energię i kreatywność ludzi, by wspólnie z nimi zmieniać świat na lepsze. Fundacja Orange łączy, uczy, inspiruje.

Nowe technologie i internet stały się nieodłączną częścią współczesnego świata, a ich rozwój wyraźnie oddziałuje na społeczeństwo. Dostęp do nich to pierwszy ważny krok w procesie cyfryzacji, ale ważna jest także edukacja, udział w kulturze, rozwój lokalny i wzmacnianie kompetencji niezbędnych do budowy nowoczesnego społeczeństwa. Misją Fundacji Orange jest upowszechnianie wiedzy i prowadzenie projektów, dzięki którym nowe technologie staną się sprzymierzeńcem rozwoju społecznego.

Fundacja Orange od 10 lat prowadzi ogólnopolskie, autorskie programy edukacyjne i społeczne, wspierające wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Wszystkie prowadzone przez Fundację Orange programy i projekty oparte są na badaniach w danym obszarze i realizowane w porozumieniu z autorytetami w danej dziedzinie.

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęca młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii. W ten sposób zyskują liczne kompetencje, w tym kompetencje cyfrowe niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku. Do najważniejszych inicjatyw edukacyjnych Fundacji należą programy – Bezpiecznie Tu i Tam, MegaMisja, Pracownie Orange.

W działania Fundacji oraz współpracujących z nią organizacji pozarządowych angażują się pracownicy Orange Polska jako wolontariusze. Biorą udział w wielu akcjach społecznych oraz sami inicjują działania na rzecz społeczności lokalnych.

Obszary zaangażowania społecznego Fundacji Orange

  • edukacja ( w tym na rzecz społeczności lokalnych) - 70,2 %
  • zdrowie i pomoc społeczna - 17 %
  • zaangażowanie pracowników - 6,4 %
  • inne - 6,4 %

Fundacja Orange jest członkiem Forum Darczyńców w Polsce, zrzeszającego organizacje, które realizują swoją misję, stosując przejrzyste i jawne procesy udzielania pomocy oraz rzetelnie i efektywnie zarządzają zasobami.

Fundacja Orange uczestniczy także w ważnych projektach i kampaniach społecznych inicjowanych przez inne organizacje pozarządowe oraz instytucje użyteczności publicznej w Polsce, będąc ich partnerem w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, rzeczowym i finansowym. Współpracuje również z niewielkimi organizacjami i stowarzyszeniami, które na szczeblu lokalnym są często jedynymi, które w przyjazny sposób inspirują i animują działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.

Więcej na Fundacja Orange, link otwiera się w nowym oknie

Bądź na bieżąco na Facebook Fundacji Orange, link otwiera się w nowym oknie

Współpraca z organizacjami i instytucjami

Nasze zaangażowanie społeczne to także bezpośrednia współpraca firmy z różnymi organizacjami, udostępnianie usług na cele charytatywne czy wreszcie odpowiedź firmy na ważne wydarzenia społeczne, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych.

Infolinie społeczne:

Pomaganie przez telefon

Wyrazem naszego zaangażowania w ważne społecznie wydarzenia jest również nieodpłatne udostępnienie usług - charytatywnych linii telefonicznych i numerów SMS służących zbiórkom pieniędzy. Całość wpływów z tych usług przekazywana jest organizacjom społecznym.

W 2015 roku uruchomiliśmy SMS-y charytatywne dla 24 organizacji społecznych. Pozyskany z nich dochód w wysokości ponad 7,15 mln zł trafił do organizacji społecznych.