Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest dziś postulatem, ale oczywistym faktem. Każda firma pozostawia swój własny ślad w rzeczywistości społecznej i gospodarczej i musi być za niego odpowiedzialna.

Rozwój Internetu i nowych technologii w ciągu ostatnich dziesięciu lat zmieniły sposób poszukiwania informacji, zarządzania i dysponowania pieniędzmi, a także komunikacji ze znajomymi i rodziną. Orange Polska znacznie przyczynia się do tych zmian. Mierzymy się zarówno z szansami jak i wyzwaniami, które niesie ze sobą cyfrowa rewolucja.

W tym roku zatwierdziliśmy nową strategię społecznej odpowiedzialności biznesu 2016-2020, która jest istotnym elementem prowadzenia firmy. Z jednej strony stanowi ona kontynuację naszych wcześniejszych priorytetów, z drugiej - bardziej integruje się z obszarem zarządzania firmą i strategią biznesową, odnosząc się do naszego wpływu na otoczenie.

Strategia opiera się na 4 filarach: bezpieczna sieć, integracja cyfrowa, czyste środowisko i ciekawy zespół. Edukujemy najmłodszych, jak kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii, rozwijamy ich kompetencje cyfrowe, które będą im niezbędne, by pracować w zawodach, o których dzisiaj nawet nam się nie śniło. Chcemy, by każdy miał dostęp do nowych technologii . Dostosowujemy salony sprzedaży i formy obsługi do potrzeb klientów starszych i z niepełnosprawnościami. Oszczędzamy energię dzięki nowym technologiom, promujemy odzyskiwanie i odnowę telefonów i urządzeń. Szanujemy i doceniamy różnorodność naszych pracowników i rozwijamy wolontariat pracowniczy.

Zapraszam do zapoznania się z raportem CSR w wersji online. Aby był jeszcze bardziej czytelny i użyteczny przygotowaliśmy dedykowane ścieżki dla klientów, pracowników, przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych, inwestorów, co pomoże w wyszukaniu najciekawszych informacji dotyczących tych grup użytkowników.

Życzę Państwu miłej lektury.

Jean-François Fallacher Prezes Orange Polska