Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Wolontariat

Dostrzegamy potrzebę pomagania innym i zaangażowania społecznego naszych pracowników, dlatego w naszej firmie działa największy w Polsce program wolontariatu pracowniczego.

Wśród nas jest wielu ludzi wrażliwych społecznie, którzy chętnie i bezinteresownie dzielą się swoją wiedzą i dobrą energią z innymi – to wolontariusze.

 • 3 214 wolontariuszy
 • 23 782 godziy pracy wolontariuszy

Wolontariat w Orange Polska

 • ma już 13 lat
 • nasi wolontariusze przepracowali w tym czasie 146 437 godzin, pomagając innym
 • wolontariuszem może być każdy pracownik Orange, do akcji zapraszamy także rodziny i przyjaciół
 • pomagamy dzieciom, młodzieży, seniorom i osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
 • docieramy do społeczności lokalnych, w których żyją i pracują nasi pracownicy
 • mamy różne pomysły na pomaganie

Projekty wolontariackie

Wolontariusze Fundacji Orange w ramach projektu „Bezpieczny Internet” pomagają dzieciom i młodzieży nauczyć się, jak bezpiecznie poruszać się po sieci oraz w jaki sposób mądrze i efektywnie korzystać z zasobów internetu. Mogą sami wybrać grupę wiekową, w której chcą poprowadzić zajęcia. Odwiedzają więc przedszkola, szkoły czy domy dziecka. Działają samodzielnie albo w grupie, organizując pikniki z Bezpiecznym Internetem, podczas których w formie zabawy przekazują dzieciom niezbędną wiedzę. A Fundacja Orange zapewnia scenariusze zajęć i materiały dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych. Nasi wolontariusze są kreatywni. W ramach organizowanych konkursów sami przygotowują scenariusze zajęć w obszarze edukacji cyfrowej, które następnie na zasadach licencji Creative Commons przekazują do użytku innym wolontariuszom. Do tej pory przeszkoliliśmy już 38 800 dzieci!

 • 209 akcji
 • 314 wolontariuszy
 • 8 794 odbiorców

ABC Internetu to projekt, w którym wolontariusze pomagają osobom starszym odkrywać możliwości, jakie daje komputer i internet. Nasi wolontariusze prowadzą spotkania w bibliotekach czy domach kultury. Po zgłoszeniu chęci poprowadzenia kursu dla osób starszych, wolontariusz otrzymuje pakiet materiałów, dzięki którym przygotowuje się do zajęć. Do tej pory przeprowadziliśmy kursy dla ponad 2000 seniorów.

 • 2 szkolenia
 • 2 wolontariuszy
 • 50 odbiorców

„My dla Dzieci - numery alarmowe” to praktyczne warsztaty dla najmłodszych, w czasie których wolontariusze uczą dzieci reagowania w sytuacji zagrożenia i wzywania pomocy. Już 9000 dzieci nauczyliśmy dzwonić na numery alarmowe.

 • 17 akcji
 • 36 wolontariuszy
 • 2068 odbiorców

Ta akcja wolontariacka zmienia szare szpitalne świetlice w kolorowe i przyjazne Bajkowe Kąciki - przestrzeń do nauki i zabawy. Ochotnicy w całej Polsce odrywają się od biurek – remontują i malują ściany kącika dla małych pacjentów. Radosne świetlice dla dzieci powstają także dzięki wolontariuszom Orange w domach dziecka, hospicjach czy domach samotnej matki. W całej Polsce jest już 230 takich Kącików.

 • 25 akcji
 • 153 wolontariuszy
 • 6 400 odbiorców

Wolontariusze Orange mogą opracować autorski projekt wolontariacki i ubiegać się o grant na jego realizację w ramach konkursu grantowego. Jeśli w swoim otoczeniu widzą potrzebę pomocy, czy to w domu dziecka, szpitalu, czy w organizacji pozarządowej, mają możliwość złożenia wniosku i zorganizowania akcji wspólnie z kolegami / koleżankami z pracy. Do działania mogą zaprosić także rodzinę i przyjaciół.

Pracownicy (zespoły - co najmniej 5 osobowe) sami wspieranie rozwoju cyfrowegowybierają organizację czy instytucję lokalną, przygotowują projekt, kosztorys, planują działania. Od koordynatora wolontariatu uzyskują pomoc w opisie projektu. Wniosek jest oceniany przez Komisję (Orange Polska, Fundacja Orange i wolontariusze liderzy po jednym przedstawicielu z każdego z Regionów Polski).

Wolontariusze mogą przygotować projekt, który wpisze się w jeden z trzech obszarów:

 • wzrost kompetencji cyfrowych - wykorzystanie nowych technologii do edukacji, rozwoju kulturalnego, niwelowanie wykluczenia cyfrowego, wspieranie rozwoju cyfrowego.
 • przekaż swoją pasję - wydarzenia kulturalno-edukacyjne, integracja społeczno–kulturalna.
 • przyjazna przestrzeń
  • Bajkowe Kąciki czyli tworzenie lub odświeżanie miejsc do nauki i zabawy dla dzieci;
  • realizacja najpilniejszych potrzeb społeczności lokalnych poprzez tworzenie lepszych warunków do życia, edukacji, pracy.
 • 92 akcje
 • 709 wolontariuszy
 • 21 496 odbiorców

Przykłady projektów grantowych

Królowa Koralina - Organizacja miniwarsztatów kreatywno-integracyjnych podczas pikniku rodzinnego w Ośrodku Dla Dzieci Upośledzonych w Ignacowie. Warsztaty obejmowały tworzenie ozdób i biżuterii przez dzieci zdrowe i dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców. Warsztaty miały na celu poprawę samooceny u dzieci, wzrost poczucia wartości przy okazji dobrej zabawy i tworzenia czegoś użytkowego.

Uśmiechnięty Brzeg - Projekt realizowany w Brzeskim Centrum Medycznym przy ul. Mossora 1. Wolontariusze wyremontowali salę edukacyjną dla dzieci oraz wyposażyli ją w niezbędne materiały edukacyjne. m.in. tablicę, biurka, kąciki zabaw itp. Po remoncie raz na kwartał wolontariusze organizują interaktywne zajęcia z nowych technologii dla dzieci.

Piknik Serca i Rozumu - Wolontariusze Fundacji Orange we współpracy z wolontariuszami Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy zorganizowali Piknik Serca i Rozumu w Przedszkolu nr 400 ul. Lokajskiego 2 w Warszawie. Wolontariusze "Fundacji Kronenberga" odpowiadali za zdrowe Serca dzieciaków. Przeprowadzili warsztaty z tematyki zdrowego trybu życia czyli ruchu, sportu, zdrowej diety oraz zorganizowali gry i zabawy ruchowe. Wolontariusze Fundacji Orange zadbali o kondycję Rozumu wspierając wiedzę dzieci o internecie i bezpiecznych zachowaniach w sieci. Dla rodziców przygotowane zostały warsztaty, jak mądrze prowadzić kontrolę rodzicielską w sieci.

Senior z dzieciakiem aktywnie i bezpiecznie - Wolontariusze we Wrocławiu zorganizowali dla dzieci i seniorów zabawy sportowe, biegi przełajowe i podchody oraz przeprowadzili dla starszych i młodszych warsztaty z bezpieczeństwa w intrenecie oraz cyberprzemocy.

Jeśli wraz ze swoim zespołem pracownicy planują wyjazd szkoleniowy i mają trochę czasu na zrobienie czegoś dobrego przy tej okazji – zachęcamy ich do przygotowania własnego projektu wolontariackiego. Sposobów na pomaganie jest bardzo wiele. Może to być przygotowanie Bajkowego Kącika w szpitalu dziecięcym, zasadzenie ogrodu w ośrodku dla dzieci z niepełnosprawnościami, wyremontowanie sali gimnastycznej w szkole, którą dotknęła powódź albo zorganizowanie wycieczki szkolnej dla młodzieży z ośrodka socjoterapii. Kilka godzin wystarczy, aby wspólnie pozostawić po sobie coś dobrego dla innych i zadbać o integrację zespołu.

 • 10 akcji
 • 443 wolontariuszy
 • 7 200 odbiorców

Co roku w okresie Gwiazdki wolontariusze odwiedzają dzieciaki w szpitalach. Niosą dla nich prezenty, aby z dala od domu, szkoły i przyjaciół miały namiastkę Świąt. Przy okazji organizują dla nich zajęcia, animacje lub czytanie bajek. W 2015 roku odwiedziliśmy 6 000 małych pacjentów.

 • 115 akcji
 • 1214 wolontariuszy
 • 6000 odbiorców

Nasi wolontariusze uczestniczą też w innych projektach Fundacji Orange. W 2015 roku brali też udział w wydarzeniach:

 • Orange Warsaw Festival
 • koalicja Prezesi-Wolontariusze
 • Dzień Fundacji

E-wolontariat

Wspieramy pomaganie przez internet, bo w sieci także można zrobić wiele dobrego. Fundacja Orange od 2009 roku jest parterem portalu, który promuje nowoczesną formę pomagania - przez internet. Projekt jest prowadzony przez Fundację Dobra Sieć i Fundację Orange we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją

Na specjalnej stronie e-wolontariatu otwiera się w nowym oknie dostępne są oferty dla e-wolontariuszy i prośby o wsparcie. A pomagać w sieci można na wiele sposobów. Może być to crowdfunding i e-dobroczynność, czyli zbieranie środków na konkretny cel przez internetową społeczność czy dziennikarstwo obywatelskie. To także e-learning, czyli wirtualne korepetycje, budowanie wspólnych zasobów wiedzy np. w internetowych encyklopediach, mapowanie – oznaczanie miejsc w przestrzeni, dzięki czemu powstają mapy społecznościowe czy innego typu pomoc innym, którą można zaoferować dzięki sieci.

Fundacja Orange jest także współorganizatorem konkursu „Odkryj e-wolontariat”, w którym nagradzamy najciekawsze polskie inicjatywy wolontariackie wykorzystujące internet. Od 2011 stał się wydarzeniem europejskim. Pod hasłem „Discover e-volunteering” konkurs organizowany jest po to, by promować i wspierać najciekawsze projekty społeczne angażujące internautów, realizowane w przestrzeni internetu. Dobrymi praktykami e-wolontariatu dzielą się z nami organizacje z całej Unii Europejskiej.

Wolontariat kompetencji

W programie wolontariatu zajmujemy się problemem wykluczenia cyfrowego. Okazuje się, że wiele osób pochodzących z małych miejscowości i z terenów uboższych, nie posiada wiedzy ani kompetencji, które pomogłyby im odnieść sukces we współczesnym świecie. Dla nich nowe technologie mogą wydawać się barierą, a nie szansą. Dlatego nasi wolontariusze uczą seniorów, jak stawiać pierwsze kroki w sieci, prowadzą zajęcia internetowe w bibliotekach czy świetlicach.

Ważne dla nas jest również budowanie kompetencji cyfrowych liderów społecznych – osób, które działają w lokalnych społecznościach. Dlatego przekazujemy im użyteczną wiedzę, jak wykorzystywać nowe technologie w pracy i w działaniach na rzecz innych.

Orange Polska jest członkiem i jednym z założycieli Koalicji „Prezesi-Wolontariusze 2011”. Powstała ona po to, by promować społeczne zaangażowanie wśród liderów biznesu, a także propagować postawy i zachowania prospołeczne poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów menedżerów wysokiego szczebla, którzy dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji wolontariackich. Obecnie Koalicja liczy 32 członków.

Tydzień wolontariatu

Co roku w październiku świętujemy w Orange Tydzień Wolontariatu. W 2015 roku odbył się on w dniach 5-9 października pod hasłem „Twój czas na pomaganie”

W 18 biurach w Polsce wolontariusze wzięli udział w akcji „Znajdź 10tkę i pomagaj”. Szukali ukrytych przez wolontariuszy sześcianów, które przyniesione na stoisko zamienialiśmy na zestawy edukacyjne dla dzieci. Dzięki tej akcji wspólnie przekazaliśmy 400 zestawów edukacyjnych dla dzieci z domów dziecka, szpitali i placówek opiekuńczych.

Nasz pomysł na organizację dla pracowników „Tygodnia Wolontariatu” przyjął się w Grupie Orange i od 2012 roku podobne aktywności odbywają się w także w kilkunastu innych krajach Orange.