Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Usługi dostępne dla wszystkich

Zależy nam na tym, aby każdy mógł w pełni korzystać z możliwości, jakie dają współczesne technologie. Dlatego staramy się dostarczać produkty i usługi dostępne dla wszystkich klientów. Szczególną uwagę zwracamy na grupy narażone na wykluczenie cyfrowe – osoby starsze, z niepełnosprawnościami, mieszkańców mniejszych miejscowości czy osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu to przede wszystkim przedsięwzięcia niwelujące bariery społeczne w dostępie do usług telekomunikacyjnych i form nowoczesnej komunikacji. Wśród najbardziej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym są osoby z niepełnosprawnościami, starsze, słabiej wykształcone czy mniej zamożne.

Wśród naszych salonów wytypowaliśmy ponad 150 placówek (1/6 salonów), które dodatkowo przystosowaliśmy do potrzeb klientów z niepełnosprawnościami. Staraliśmy się, aby takie placówki znalazły się w każdym mieście na prawach powiatu, w którym mamy Salony Sprzedaży Orange.

W salonach tych zapewniamy:

  • swobodny dostęp bez barier architektonicznych
  • oznaczone stanowisko z niskim biurkiem
  • pomoc we właściwym skonfigurowaniu urządzenia lub uruchomieniu usługi
  • pomoc tłumacza migowego on-line

Wejście do salonu oznaczone jest odpowiednimi symbolami. Również stanowisko dostosowane do obsługi klientów z niepełnosprawnościami jest oznaczone w widoczny sposób.

Listę dostępnych salonów można znaleźć na stronie znajdź salon Orangeotwiera się w nowym oknie

Dodatkowo we wszystkich salonach zapewniamy możliwość:

  • wydrukowania dokumentów powiększoną czcionką
  • złożenia zlecenia na otrzymywanie faktury i dokumentów w pliku tekstowym i w alfabecie Braille’a, powiększoną czcionką
  • kontaktu z dodatkowo przeszkolonymi konsultantami

W naszej ofercie wyodrębniliśmy aparaty telefoniczne rekomendowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także zamieściliśmy dodatkowe opisy ich funkcjonalności ze względu na różne udogodnienia.

W 10 salonach mamy już zainstalowane pętle indukcyjne, które umożliwiają osobie korzystającej z aparatu słuchowego odbiór czystego i wyraźnego dźwięku. Przy ich wdrożeniu współpracowaliśmy z Polską Fundacją Osób Słabosłyszących.

W telefonii stacjonarnej oferujemy 50% ulgę w abonamencie w wybranych planach taryfowych oraz 50% ulgę na przyłączenie urządzenia końcowego do sieci. Rabaty udzielane są osobom niepełnosprawnym, wobec których powiatowy lub wojewódzki Zespół Orzekający o Stopniu Niepełnosprawności orzekł znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Opis wszystkich udogodnień, które mogą być najbardziej korzystne z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami można znaleźć na stronie Orange bez barierotwiera się w nowym oknie. Naszym partnerem społecznym i konsultantem w realizacji udogodnień dla klientów z niepełnosprawnościami jest Fundacja Integracja.

Wiele udogodnień wprowadziliśmy również na naszej stronie internetowej. Od ponad 3 lat współpracujemy z Fundacją Widzialni, która jest cenionym ekspertem w dziedzinie dostępności. Specjaliści Fundacji regularnie dokonują audytów strony, pomagają przygotowywać treści oraz szkolą naszych administratorów. W procesie wdrażania standardów dostępności uwzględnione zostały także pozostałe nasze serwisy, m.in. njumobile, blog Orange, Orange Recykling. Tak kompleksowe działanie zapewnić ma pełną dostępność oferowanych przez nas usług elektronicznych.

Równocześnie mamy świadomość, że nie jest to finalny etap naszej pracy, co więcej, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu to w naszym przekonaniu ciągła dbałość o zachowanie standardów, a nie jednorazowe działanie. Dlatego kwestie dostępności znalazły się w wymaganiach dla naszych dostawców, a cały zespół osób dostarczających treści w samej firmie i wśród naszych dostawców jest szkolony ze standardów WCAG 2.0. Do tej pory przeszkoliliśmy już 83 osoby.

Obecnie przygotowujemy całkowicie nowy serwis www oraz aplikację mobilną. Nowe rozwiązanie jest od samego początku realizowane z dbałością o zasadę dostępności. Każdy dostarczany moduł przechodzi audyt dostępności, wykonywany we współpracy z ekspertami z Fundacji Widzialni. W końcowym etapie prac w konsultacjach udział wezmą również użytkownicy z niepełnosprawnościami.

* WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) to międzynarodowy standard pokazujący, w jaki sposób serwisy internetowe powinny być przygotowywane, aby były dostępne dla jak największej liczby użytkowników wykluczonych cyfrowo.

Staramy się promować ideę dostępności internetu. Dzięki naszemu wsparciu Fundacja Widzialni wydała podręcznik "Podręcznik Dobrych Praktyk", podręcznik tworzenia stron www zgodnie ze standardem WCAG 2.0. Wspólnie nagraliśmy też 3 filmy instruktażowe – dla smartfonów z systemem Windows Phone, iOS oraz Android, które krok po kroku prezentują funkcjonalności dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Jesteśmy również aktywnym uczestnikiem Grupy ds. Dostępności zasobów internetowych powstałej w ramach Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Więcej o udogodnieniach dla klientów z niepełnosprawnościami w zakładce Orange bez barierotwiera się w nowym oknie

Nasze aplikacje dla osób z niepełnosprawnościami

  • b-Link – aplikacja, która umożliwia osobom całkowicie unieruchomionym korzystanie z komputera. Program b-Link pozwala, za pomocą mrugnięć oczu, nawigować stronami www, używać myszy i klawiatury. Do tej pory już kilkanaście tysięcy osób pobrało program ze stron internetowych Orange. Program można bezpłatnie ściągnąć ze strony programy na programosyotwiera się w nowym oknie
  • Colourcall – aplikacja na telefon, która pozwala użytkownikowi zidentyfikować osobę dzwoniącą lub nadawcę wiadomości SMS przez odpowiedni kolor wyświetlany na telefonie, wibrację lub dźwięk. Aplikacja dedykowana jest także osobom z niepełnosprawnościami. Do ściągnięcia bezpłatnie ze strony play.google.com

Około 15% naszych klientów to osoby starsze, które trudniej odnajdują się w świecie nowych technologii. Aby lepiej zadbać o tę grupę, przygotowaliśmy dla nich specjalne udogodnienia.

Od 2014 roku klienci indywidualni powyżej 70 roku życia szybciej i w prostszy sposób łączą się z doradcą infolinii *100 (usługi mobilne) i uzyskują skuteczną pomoc. Aby ułatwić seniorom połączenie z doradcą, uprościliśmy dla nich ścieżkę kontaktu. Na infolinii klient słyszy krótki komunikat dotyczący tematów rozmowy bez konieczności przechodzenia przez rozbudowane menu Self Service. Tym specjalnym standardem obsługi mogą być również objęci klienci, którzy nie ukończyli 70 lat, ale z różnych przyczyn potrzebują obsługi według specjalnych standardów – np. osoby z niepełnosprawnościami, mające trudności z komunikacją.

Seniorzy obsługiwani są przez dedykowaną grupę doradców, którzy dokładają wszelkich starań, aby nie tylko skutecznie załatwić sprawę klienta, ale prowadzić rozmowę w przyjazny sposób, aby starsza osoba nie czuła się onieśmielona czy zakłopotana słysząc niezrozumiałe techniczne terminy.

Od kwietnia 2015 roku dedykowana obsługa seniorów wprowadzona została także dla usług stacjonarnych.

Dodatkowym udogodnieniem dla osób starszych jest możliwość otrzymywania wszystkich drukowanych dokumentów i faktur powiększoną czcionką.

W 2016 planujemy wdrożenie standardów obsługi seniorów w Punktach Obsługi Klienta w całym kraju.

Od 2008 r. oferujemy najtańszy na rynku abonament telefoniczny, przeznaczony dla osób w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nowy plan przyjazny kosztuje 18,45 zł brutto. Z nowego abonamentu mogą skorzystać wyłącznie osoby pobierające stały zasiłek pieniężny udzielany przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Również oferta nju.mobile przeznaczona jest dla klientów wrażliwych na cenę.

Więcej o planie przyjaznym na stronie Plan Przyjaznyotwiera się w nowym oknie