Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Przyjazne środowisko pracy

Nie zapominamy o podstawach, które pozwalają na stworzenie przyjaznego miejsca pracy. Dbamy o bezpieczeństwo pracowników, ich zdrowie, godną emeryturę. Zapewniamy profilaktykę zdrowotną, promujemy też aktywność sportową pracowników, a w trudnych sytuacjach życiowych oferujemy pomoc i wsparcie.

Nowoczesne narzędzia pracy

Kluczem do sukcesu każdej firmy są jej pracownicy. Orange Polska to prawie 17 tys. osób w całym kraju. Dla nas społeczna odpowiedzialność zaczyna się wewnątrz firmy, a jej podstawą jest dialog i dobre relacje z pracownikami. Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić pracownikom przyjazne i nowoczesne środowisko pracy. Dbamy o ich bezpieczeństwo, zwracamy uwagę na kwestie równego traktowania, jasne kryteria oceny i awansu.

Jako nowoczesna firma staramy się wykorzystywać nowe technologie również poprzez dedykowane programy kierowane do wewnątrz organizacji.

W Orange Polska obecnie jest zatrudnionych kilkanaście tysięcy pracowników, którzy miesięcznie składają średnio 6000 dokumentów tj. wnioski o aktualizację danych osobowych i adresowych, urlop okolicznościowy, świadczenia socjalne, oświadczenia o aktualizacji dokumentów tożsamości i wiele innych.

Aby podnieść satysfakcję pracowników z procesów wewnętrznych, a także uprościć pracę obsługi kadrowej, oszczędzić czas i działać bardziej ekologicznie eliminując obieg papierowych dokumentów, w ramach programu digitalizacji procesów HR wprowadziliśmy kilka elektronicznych rozwiązań obejmujących:

Jako nowoczesna firma staramy się wykorzystywać nowe technologie poprzez dedykowane programy kierowane do wewnątrz organizacji np. Przyjazne Środowisko Pracy. W poprzednich latach takimi działaniami były m.in. ustandaryzowanie komunikacji wewnątrz firmowej poprzez popularyzację komunikatora LYNC oraz wyposażenie pracowników w adekwatny sprzęt (słuchawki, zestawy telekonferencyjne). Wprowadziliśmy też możliwość przeprowadzania wideokonferencji w kilkudziesięciu największych lokalizacjach Orange Polska, a także wyposażyliśmy większość sal konferencyjnych w monitory i rzutniki.

Stawiamy również na rozwój samorządności lokalnych społeczności. W 2015 roku po raz pierwszy uruchomiliśmy budżety partycypacyjne, w ramach których, pracownicy w 5 największych siedzibach regionalnych mogli decydować w co zainwestujemy w ich miejscu pracy. Zgłoszono 118 pomysłów, z których w powszechnym głosowaniu wybrano do realizacji 21 projektów takich, jak np. baza rowerowa, kącik relaksu, rewitalizacja terenu przed budynkiem czy bankomat na terenie firmy.

Bezpieczeństwo pracy

Jednym z ważnych elementów przyjaznego środowiska pracy jest bezpieczeństwo i zapewnienie pracownikom warunków pracy zgodnych z obowiązującymi przepisami BHP. Za realizację zadań odpowiedzialny jest wydział BHP. Każdy pracownik ma dostęp do szkoleń BHP, szerokiego zakresu opieki medycznej. Każdy pracownik został również poinformowany o poziomie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Zapisy dotyczące BHP znajdują się w układach zbiorowych pracy. W ramach działań komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w trakcie postępowań powypadkowych współpracujemy z partnerem społecznym.

W 2015 roku w Orange Polska i OCS miały miejsce 54 wypadki (uznane jako wypadki przy pracy), w których poszkodowanych zostało 61 pracowników. Jeden wypadek został zakwalifikowany jako ciężki. Nie zarejestrowano wypadku śmiertelnego.Przejdź do przypisu

Zobacz więcej danych link otwiera się w nowej karcie

W Orange Polska i OCS nie występuje zatrudnienie w warunkach podwyższonego ryzyka chorób zawodowych. W 2015 r. były prowadzone postępowania w sprawie podejrzenia choroby zawodowej zgłoszone w 2014 i 2015 r. W jednym przypadku, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze stycznia 2015 r. uchylił zaskarżoną przez Orange Polska. decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej z 2014 r. i wskazał na konieczność przeprowadzenia wyczerpującego postępowania wyjaśniającego. Od wydanej pod koniec 2015 r. decyzji PPIS o stwierdzeniu choroby zawodowej, pracodawca ponownie się odwołał. Postępowanie wciąż trwa.

Wróć do przypisu w tekście W 2015 roku miał miejsce jeden wypadek śmiertelny, który został uznany za wypadek przy pracy w 2016 roku.

Dodatkowe świadczenia

Orange stwarza swoim pracownikom bezpieczne i przyjazne warunki:

Wszystkie wymienione świadczenia dostępne są dla pracowników niezależnie od wymiaru etatu. Natomiast Dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony dostępna jest opieka medyczna i oferty promocyjne, natomiast nie są dostępne świadczenia wymagające długookresowych zobowiązań – typu Fundusz Świadczeń Socjalnych, Program Emerytalny.