Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Odnowa i odzyskiwanie

Szybki rozwój biznesu teleinformatycznego stawia nas przed problemem utylizacji wycofywanych z użytku urządzeń i zachęca do myślenia o ekoefektywności wewnątrz firmy i relacjach z naszymi dostawcami. Oznacza także edukację i zachęcanie klientów do zwrotu nieużywanych już urządzeń teleinformatycznych.

Odzyskiwanie

Zachęcamy naszych klientów do utylizacji zużytego sprzętu komórkowego. Orange Recykling, program skupu używanych telefonów komórkowych, jest jednym z naszych najważniejszych działań w zakresie ochrony środowiska. Celem programu jest promowanie wśród klientów i pracowników świadomości ekologicznej w zakresie odzysku surowców naturalnych z używanych, starych i często niewykorzystywanych telefonów komórkowych. Stawiamy sobie za cel konsekwentne podnoszenie wskaźnika pozyskiwania używanych urządzeń w stosunku do liczby sprzedaży nowych telefonów.

Z dostępnych badań wynika, że w Polsce w przeciętnym gospodarstwie domowym przechowuje się kilka starych, nieużywanych telefonów. Prowadzone przez Orange działania mają na celu uświadomienie społeczeństwu, że zużyte, niepotrzebne już telefony są wartościowym źródłem rzadkich surowców naturalnych.

We współpracy z firmą Greenfone uruchomiliśmy serwis Orange recyklingotwiera się w nowym oknie, który umożliwia wygodną odsprzedaż niepotrzebnych telefonów komórkowych. Nowością jest możliwość sprzedania lub bezpłatnego utylizowania nie tylko sprawnych, ale również uszkodzonych aparatów. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży można przekazać na cele dobroczynne. Serwis jest dostępny dla wszystkich, nie tylko dla naszych klientów, a oferta skupu obejmuje około 2 tys. różnych modeli telefonów komórkowych. Również w salonach sprzedaży można nieodpłatnie oddać niepotrzebne telefony komórkowe oraz akcesoria do nich. Zebrany sprzęt gromadzony jest w specjalnych pojemnikach, a następnie przekazywany profesjonalnej firmie, która zajmuje się jego recyklingiem i utylizacją.

Każdego roku wprowadzamy na rynek tysiące urządzeń elektronicznych, dlatego zachęcamy klientów do pozbywania się już niepotrzebnych lub zużytych telefonów. We współpracy z partnerami w recyklingu telefonów realizujemy akcje, w ramach których pozbycie się starego telefonu jest wygodne i korzystne dla klientów. Dzięki programom skupu dajemy zużytym telefonom komórkowym nowe życie i zmniejszamy ilość niebezpiecznych elektro-odpadów na wysypiskach śmieci.

Od kilku lat stawiamy sobie za cel podnoszenie wskaźnika pozyskiwania używanych urządzeń, w stosunku do liczby sprzedaży nowych telefonów. Nasz cel jest wyzwaniem, z uwagi na fakt, iż ponad połowa użytkowników przejawia niechęć do pozbywania się starego telefonu i woli go zatrzymać na wypadek, gdyby był jeszcze potrzebny. Zbudowanie optymalnych mechanizmów zachęcających użytkowników do pozbywania się niepotrzebnych telefonów, a w konsekwencji zmiana ich nawyków, następuje wolniej, niż zakładaliśmy.

Wskaźnik dot. odzyskiwania używanych telefonów będzie nadal monitorowany, a kolejne dedykowane programy skupowe inicjowane wspólnie z różnymi partnerami. Nadal również będziemy promować akcje odzyskiwania starych telefonów wśród użytkowników telefonów i budować ich świadomość w tym zakresie, aby zwiększyć efektywność naszych działań. W nowej strategii CSR na lata 2016-2020 zakładamy konsekwentny wzrost wskaźnika odzyskiwania używanych telefonów w kolejnych latach.

Ekoszkoły

Aktywnie zachęcamy do pozbywania się zużytego sprzętu elektronicznego i telefonów komórkowych. W 2014 roku wspólnie z naszym partnerem, firmą Greenfone, rozpoczęliśmy edukacyjny program – Ekoszkoły. Program ten dedykowany jest placówkom oświatowym, które zachęcamy do organizacji zbiórki starych i już nieużywanych telefonów. Dzięki nam uczniowie mogą dowiedzieć się, co zrobić ze starym telefonem komórkowym, uczą się właściwych postaw i wyrabiają sobie odpowiednie nawyki w zakresie postępowania z odpadami elektronicznymi.

W ramach programu Ekoszkoły szkoły otrzymują materiały informacyjne na temat zmian w środowisku naturalnym, powodowanych szkodliwą działalnością człowieka. Pozwalają one w przystępny sposób uświadomić uczniom skutki nieodpowiedzialnego gospodarowania sprzętem elektronicznym oraz przedstawiają możliwości jego ponownego wykorzystania. Dzięki akcji pomagamy uczniom zrozumieć, że ich działania w domu, szkole i w konsekwencji w ich późniejszym życiu mają realny wpływ na środowisko w jakim żyją. Szkoły organizując zbiórki, zbierają punkty za każdy z telefonów oddanych przez uczniów. Punkty te mogą potem wymienić na nagrody z katalogu Akcji - sprzęt sportowy, pomoce edukacyjne, artykuły biurowe lub książki, które szkoły dobierają wg własnych potrzeb.

Program jest odpowiedzią na wyzwania z zakresu ochrony środowiska i oczekiwania coraz bardziej świadomych środowiskowo klientów. Dzięki niemu odzyskujemy z rynku stare telefony, wpływając na zmniejszenie ilości szkodliwych odpadów trafiających na wysypiska.

Efekty społeczne programu:

  • budowanie świadomości ekologicznej młodego pokolenia,
  • zmiana nawyków związanych ze sposobem postepowania z odpadami elektronicznymi.

Więcej o programie na stronie Program Ekoszkołyotwiera się w nowym oknie

Odnowa urządzeń telekomunikacyjnych

Urządzenia multimedialne, np. modemy, dzierżawione są klientom na czas świadczenia usług telekomunikacyjnych. Po wygaśnięciu usługi, oddany produkt jest poddany procesowi odnowy (refurbishment) i doprowadzony do stanu „taki, jak nowy”. Dzięki temu produkty, które nie znajdują się jeszcze na końcu cyklu swojego życia, ponownie wprowadzamy na rynek, jednocześnie unikając konieczności zakupu nowych.

Wszystkie części produktu są poddawane recyklingowi. Również opakowania kartonowe zwróconych produktów są ponownie wykorzystywane. Dzięki własnej linii produkcyjnej (in-house), możemy lepiej kontrolować jakość pracy i zapewnić rozwój procesu, a także zwiększyć nasze oszczędności oraz eko-efektywność. Orange we współpracy z operatorem logistycznym CEVA jest w stanie kontrolować i testować produkty pod względem optymalnej jakości i trwałości.

  • odnowiliśmy 80% urządzeń typu broad band,
  • ponad 438 tysięcy odnowionych urządzeń broadband: set top boxy i liveboxy,
  • 61 tysięcy sztuk odnowionych modemów i routerów.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Orange Polska został wybrany jako główny partner dla projektu odnowy urządzeń z przeznaczeniem na rynek rumuński. Od 2015 roku stopniowo przejmujemy również odnowę urządzeń z Francji.

Polska jest jednym z nielicznym krajów w Grupie Orange, który posiada własną linię odnowy oraz kompetencje w zakresie narzędzi testujących CPE (zakończenia abonenckie typu Livebox, STB, modemy itp.) oraz całego ekosystemu niezbędnego do testów.

Odnowa telefonów

Telefony komórkowe zwrócone przez klientów są poddawane procesowi odnowy w profesjonalnej firmie serwisowej SBE. Odnowione telefony, doprowadzone do stanu „jak nowe”, są następnie sprzedawane w naszym sklepie internetowym po bardzo konkurencyjnej cenie.