Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Wierzymy, że dobra współpraca z innymi jest kluczem do rozwoju naszej firmy, a także do wprowadzenia pozytywnych zmian społecznych w naszym otoczeniu. Dlatego podstawą naszych działań jest szeroko rozumiany dialog z interesariuszami.

Wymiana doświadczeń między różnymi podmiotami i środowiskami oraz otwarty przepływ informacji to podstawy dla rozwoju innowacyjności. Dlatego szeroko współpracujemy z innymi ośrodkami badawczym w kraju i za granicą, a także z uczelniami i firmami tworząc własne rozwiązania, wspierając przy tym innowacyjne pomysły innych.

Innowacyjność jest dla nas jednym z najbardziej społecznych aspektów naszego biznesu. Każde nowe rozwiązanie w dziedzinie telekomunikacji wywiera ogromny wpływ na sposób komunikowania się jednostek. Opiera się bowiem na interakcjach, wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy ludźmi.

Wierzymy, że dzięki dzieleniu się naszą wiedzą i doświadczeniem, możemy lepiej odpowiadać na potrzeby społeczne, dlatego materiały powstałe w ramach naszych programów społecznych są dostępne dla innych organizacji i instytucji.

wpływ społeczny Orange Polskaotwiera się w nowym oknie

Kwestie istotne dla firmy i jej otoczenia

Jako najważniejsze wyzwanie dla firmy w toku dialogu z interesariuszami uznano kwestie związane z relacjami z klientami. W Raporcie skupiamy się na pokazaniu mechanizmu dialogu z klientamiotwiera się w nowym oknie, którego efektem są między innymi zobowiązania Orangeotwiera się w nowym oknie. W Raporcie poruszamy też ważny temat łańcucha dostawłańcuch dostawotwiera się w nowym oknie. W tym obszarze nasi partnerzy zwracali nam uwagę na kwestie budowania długotrwałych relacjidialog z dostawcamiotwiera się w nowym oknie i transparentności procesów współpracy. Ze względu na globalny charakter łańcucha dostaw, w Raporcie odnosimy się do kwestii związanych z warunkami pracy oraz ochroną środowiska u naszych poddostawcówotwiera się w nowym oknie.

Jednym z oczekiwań, jakie zgłaszali nasi interesariusze podczas dialogu była kwestia innowacyjnościotwiera się w nowym oknie firmy i bycia liderem zmian, zarówno w kwestiach technologicznych, jak i społecznych. Dlatego ten temat pojawił się również w naszym Raporcie.