Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Orange Polska ma znaczący wpływ na polską gospodarkę zarówno ze względu na samą skalę działania i wielkość obrotu, jak i z uwagi na charakter działalności firmy jako operatora telekomunikacyjnego. Sprzedawane przez firmę produkty i usługi oraz przeprowadzane inwestycje, współtworzą polski produkt krajowy brutto (PKB). Do wzrostu PKB przyczyniają się też pośrednio płacone przez nas podatki, wydatki na pensje pracowników czy zakup produktów i usług u poddostawców – są to środki, które dalej krążą w gospodarce i dzięki którym kolejne podmioty tworzą dobra i usługi.

Ponadto nasza firma pełni szczególną rolę, jako podmiot stymulujący rozwój ekonomiczny. Dostarczane przez nas usługi i technologie telekomunikacyjne tworzą „krwiobieg” nowoczesnej, efektywnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Z infrastruktury firmy korzystają nie tylko indywidualni użytkownicy, ale także inne firmy, którym telefonia komórkowa czy internet ułatwia prowadzenie działalności. Rola Orange Polska jako dostawcy infrastruktury teleinformatycznej jest szczególnie istotna poza dużymi ośrodkami miejskimi, na słabiej zinformatyzowanych obszarach wsi i małych miast.

wpływ społeczny Orange Polskaotwiera się w nowym oknie

Kwestie istotne dla firmy i jej otoczenia

W raporcie pokazaliśmy skalę naszego działania w Polsceotwiera się w nowym oknie i otwiera się w nowym oknie. Wskazaliśmy również kwestie wartości, etyki i zarządzania zgodnościąotwiera się w nowym oknie jako podstawowe dla budowania naszych relacji z otoczeniem biznesowym i społecznym. W Raporcie opisaliśmy też funkcjonujący w firmie ład korporacyjnyotwiera się w nowym oknie, odwołując się do pełnej sprawozdawczości finansowej firmy jako spółki notowanej na giełdzie. Pokazaliśmy też szeroko nasze powiązania z innymi podmiotami rynkowymi.