Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Dynamiczny rozwój nowych technologii łączy się z zagrożeniem nowymi formami przestępczości, którym większość z nas nie potrafi przeciwdziałać stawiając pierwsze kroki w cyfrowym świecie. Staramy się przeciwdziałać tym zagrożeniom, zapewniając użytkownikom bezpieczeństwo korzystania z naszych usług oraz oferując niezbędną wiedzę o tym, jak używać ich bezpiecznie. Prowadzimy działania edukacyjne dotyczące internetu, dajemy narzędzia technologiczne pomagające w zabezpieczeniu naszych danych czy urządzeń, monitorujemy zagrożenia na użytkowników sieci. Szczególną uwagę poświęcamy bezpieczeństwu dzieci w sieci, oferując najmłodszym i ich opiekunom specjalne programy edukacyjne i dedykowane usługi.

Za monitorowanie zagrożeń w sieci odpowiada CERT Orange Polska: zespół, którego zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem klientów Orange. Na bieżąco reaguje na zagrożenia i wspiera użytkowników internetu. Miesięcznie monitoruje 6 miliardów różnych zdarzeń w sieci. Rocznie ośrodek odnotowuje ponad 2 miliony rozmaitych incydentów i potencjalnych zagrożeń w sieci. Jednym z ich działań była blokada portu 25 dla użytkowników Neostrady, co spowodowało spadek ilości generowanego spamu o 99%. Dzięki temu jednemu posunięciu, Polska na dobre opuściła czołówki rankingów najbardziej spamujących krajów.

wpływ społeczny Orange Polskaotwiera się w nowym oknie

Kwestie istotne dla firmy i jej otoczenia

Podczas dialogu z interesariuszami w Polsce kwestie związane z ekologią uznane zostały za mniej ważne. Natomiast strategia społecznej odpowiedzialności całej grupy Orange zwraca uwagę na globalne wyzwania związane z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi. Wśród pozytywnych obszarów wpływu społecznego branży telekomunikacyjnej zwróciliśmy więc uwagę na rolę innowacyjnych rozwiązańotwiera się w nowym oknie w obszarze ekologii, jak również rozwiązaniaotwiera się w nowym oknie bardziej powszechne, jak e-dokumenty czy telekonferencje. Za najbardziej istotne dla negatywnego oddziaływania branży telekomunikacyjnej na środowisko uznana została kwestia elektrośmieci, którą staramy się minimalizować poprzez procesy odzyskiwania i odnowyotwiera się w nowym oknie urządzeń telekomunikacyjnych. W Raporcie opisaliśmy też szczegółowo, w jaki sposób wygląda proces zarządzania kwestiami środowiskowymiotwiera się w nowym oknie wewnątrz firmy tj., zużycie energii elektrycznej i zasobów naturalnych, emisja CO2, generowane odpady.