Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Orange Polska jest największym pracodawcą w sektorze telekomunikacyjnym. Bezpośrednio zatrudnia 17 tys. osób, a pośrednio dzięki swoim zamówieniom generuje ok. 50 tys. miejsc pracy u swoich dostawców. Oferujemy swoim pracownikom dobre warunki pracy i rozwoju, ofertę programów socjalnych, włączając w to wyjątkowy w polskich warunkach program zabezpieczeń emerytalnych. Kładziemy też duży nacisk na rozwój kompetencji zawodowych swoich pracowników i kształtowanie wysokich standardów profesjonalnych i etycznych w ich pracy.

Standardy i zasady obowiązujące w firmie nie mają jedynie znaczenia wewnętrznego – przekładają się także na relacje pomiędzy Orange Polska i zewnętrznymi partnerami firmy, a także na cały rynek telekomunikacyjny. Jako najstarsza firma telekomunikacyjna w Polsce, dziedzicząca infrastrukturę i operacje Telekomunikacji Polskiej, Orange Polska wykształcił wielu specjalistów, którzy dziś tworzą całe profesjonalne zaplecze tego rynku w kraju.

wpływ społeczny Orange Polska otwiera się w nowym oknie

Kwestie istotne dla firmy i jej otoczenia

W ramach dialogu z interesariuszami wewnętrznymi oraz badań satysfakcji zwrócono uwagę na kwestie związane z zapewnieniem przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy otwiera się w nowym oknie, jak również zapewnienie możliwości rozwoju i szkoleń otwiera się w nowym oknie dla pracowników. Kwestie związane z równym traktowaniem otwiera się w nowym oknie były poruszane rzadziej, jednak z uwag na wyzwania demograficzne, jak i ogólną politykę Orange jako firmy międzynarodowej, uznaliśmy ten temat za istotny z punktu widzenia firmy. W badaniach pracownicy zwracali też uwagę na kwestię zaangażowania społecznego i rozwój wolontariatu otwiera się w nowym oknie. Podobne oczekiwania zgłaszały też organizacje społeczne. Oddzielną kwestią była też kwestia transparentnej komunikacji i dialogu z pracownikami otwiera się w nowym oknie.