Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari
Relacje z klientami
Rok 2012 2013 2014 2015
Klientów deklaruje, że uzyskało informacje lub załatwiło sprawę 91% 94% 94,50% 92,20%
Klientów zadowolonych z obsługi pracownika 91% 93% 85% 94,80%
Polecałoby nasze usługi 56% 60% 64% 69,50%
Relacje z pracownikami
Rok 2012 2013 2014 2015
Poziom przywiązania do firmy 56% 56% 57% 60%
% pozytywnych ocen dla Orange jako pracodawcy 76% 77% 77% 80%
% pracowników rekomendujących OPL jako dobrego pracodawcę 66% 65% 64% 69%
Relacje z dostawcami
Rok 2012 2013 2014 2015
% umów długoterminowych u dostawców 92,30% 94% 96% 96,80%
Liczba audytów dostawców globalnych 35 37 37 61