Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari
Wyniki finansowe
Rok 2012 2013 2014 2015
Przychody raportowane 14147 12923 12212 11840
usługi komórkowe 6847 6110 5713 5498
sprzedaż sprzętu do usług komórkowych 141 149 427 643
usługi stacjonarne 6593 6057 5520 5083
pozostałe przychody 566 607 552 616
EBITDA (w mln zł)
raportowana 4845 3904 4076 3431
skorygowana 4845 4084 3921 3521
Organiczne przepływy pieniężne (w mln zł)
raportowane -855 1105 626 952
skorygowane 1594 1105 1149 952
Raportowany zysk netto (w mln zł) 855 294 535 254
Liczba klientów
Rok 2012 2013 2014 2015
Telefonii komórkowej 14,9 15,3 15,63 15,91
post-paid 6,9 7,2 7,68 8,36
pre-paid 8 8,1 7,95 7,55
Telefonii stacjonarnej (rynek detaliczny) 5,1 4,7 4,5 4,19
Internet stacjonarny (rynek detaliczny) 2,3 2,3 2,24 2,11
TV 0,706 0,707 0,748 0,79