Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari
Zatrudnienie
Rok 2012 2013 2014 2015
Liczba zatrudnionych pracowników 22235 20539 18583 16997
Płeć
Mężczyźni 12371 11769 10736 9990
Kobiety 9864 8770 7847 7007
Wiek
Do 30 roku życia 3887 2503 1848 1814
31-50 roku życia 14507 14072 13015 12059
Po 50 roku życia 3841 3964 3720 3124
Liczba etatów 21920 20320 18442 16955
Mężczyźni b.d. 11706 10703 9974
Kobiety b.d. 8614 7739 6981
Liczba zatrudnionych na pełny etat 21622 20045 18214 16866
Mężczyźni b.d. 11641 10660 9953
Kobiety b.d. 8404 7554 6913
Liczba zatrudnionych na niepełny etat 613 495 369 131
Mężczyźni b.d. 128 75 36
Kobiety b.d. 367 294 95
liczba etatów zrealizowanych za pomocą firm outsourcingowych 7494 7195 6552 6813
liczba osób na stanowiskach menedżerskich 3729 3656 3560 3369
Mężczyźni 2710 2648 2563 2386
Kobiety 1019 1008 997 983
% kobiet w firmie
% kobiet na stanowiskach menedżerskich 27,3% 27,6% 28,0% 29,2%
% kobiet wśród wszystkich pracowników 44,4% 42,7% 42,2% 41,2%
Rozwój i edukacja
Rok 2012 2013 2014 2015
Łączna liczba pracowników przeszkolonych (w tys.) 21,4 18,7 17,4 16,24
Łączna liczba godzin poświęconych na szkolenia (w tys.) 606,8 605 533,6 727,64
Średnia liczba godzin szkoleń rocznie na pracownik przeszkolonego 28,4 32,3 30,6 44,8
Płeć
Mężczyźni 25,6 29,83 29 41,6
Kobiety 31,55 35,38 32,97 45,7
Stanowisko
Menedżerowie 41,34 39,70 37,61 54,91
Pracownicy 26,63 30,38 28,61 39,71
Mobilność zawodowa
Rok 2012 2013 2014 2015
Liczba odejść 1983 2569 1798 1578
Płeć
Mężczyźni 1032 1263 834 886
Kobiety 951 1306 964 692
Wiek
Do 30 roku życia 534 669 328 196
31-50 roku życia 1016 1346 1039 912
Po 50 roku życia 433 554 431 470
Wskaźnik rotacji 3,13% 3,41% 3,26% 3,53%
Płeć
Mężczyźni 3,20% 3,25% 2,99% 3,20%
Kobiety 3,04% 3,65% 3,65% 4,01%
Wiek
Do 30 roku życia 10,43% 13,92% 13,55% 17,02%
31-50 roku życia 2,02% 2,20% 2,45% 2,61%
Po 50 roku życia 1,06% 0,32% 0,61% 0,64%
BHP
Rok 2012 2013 2014 2015
Liczba wypadków
Orange Polska 67 48 42 47
OCS 8 11 10 7
Wskaźnik częstotliwości wypadków
Orange Polska 4 3,1 2,9 3,5
OCS 1,8 2,5 2,66 4,16
Liczba dni niezdolności do pracy związanych z wypadkami przy pracy
Orange Polska 2664 1937 1573 1776
OCS 331 329 526 426
Wskaźnik ciężkości wypadków
Orange Polska 40 40,4 37,5 38
OCS 41,4 29,9 52,6 60,86
Wolontariat
Rok 2012 2013 2014 2015
Liczba wolontariuszy 2120 3524 3080 3214
Liczba godzin wolontariuszy 16020 25850 22655 23782
% pracowników wolontariuszy 9,50% 17% 16,60% 18,91%