Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari
Polityka środowiskowa
Rok 2012 2013 2014 2015
Ilość emitowanego dwutlenku węgla wyłączając transport [tony (w tys.)] 413 413 479,4 491,7
Całkowita ilość emisji dwutlenku węgla podczas transportu [tony (w tys.)] 17,1 14 13,8 13,3
Całkowita ilość emisji dwutlenku węgla [tony (w tys.)] 502 499 493 505
KPI: zużycie energii elektrycznej/klient [kWh/klient] 26,1 26,6 26,42 27,42
KPI: emisja dwutlenku węgla podczas zużycia energii elektrycznej/klient [kg/klient] 19,7 17,03 19,98 20,7
KPI: emisja dwutlenku węgla (wszystkie energie)/klient [kg/klient] 18,5 18,7 21,2 21,9
zużyty papier, kartony - wewnętrznie i zewnętrznie [tony (w tys.)] 3 1,6 1,7 1,5
Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii
Rok 2012 2013 2014 2015
Paliwo (wszystkie budynki, wszelkie wykorzystanie) [tony] 3,4 2,6 1,5 1,8
Gaz [m3] 3499 3186 1636 2432
Węgiel [tony] 100 86 97,2 80,7
Energia wyprodukowana podczas spalania ww. pierwotnych źródeł energii [GWh] 76,5 64,83 33,9 47,2
Pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii
Rok 2012 2013 2014 2015
Elektryczność [GWh] 617 622 623 635
Podróże służbowe
Rok 2012 2013 2014 2015
Podróże służbowe (samolot) [km (tys.)] 6026 4777 4495 7905
Podróże służbowe (pociąg) [km (tys.)] 7979 6828 5948 5685
Benzyna + LPG - samochody służbowe [km (tys.)] 860 207 658 762
Paliwo diesel - samochody służbowe [km (tys.)] 5472 4924 4442 4179
Zarządzanie odpadami
Rok 2012 2013 2014 2015
ilość odpadów przemysłowych [tony] b.d. b.d. b.d. b.d.
ilość odpadów wewnętrznych (sieć & tertiary) WEEE [tony] 473 646,2 991,6 44,6
słupy drewniane [tony] 51,6 14,6 31,4 23,6
Kable [tony] 409 419,6 544,8 259,1
Baterie [tony] 12,8 95,7 334,7 227,2
Świetlówki [tony] 0 0 0 0
Papier - karton [tony] 135,3 33 55,3 93,4
Suma odpadów istotnych dla działalności firmy [tony] 1081,7 1209,1 1957,8 647,9
inne odpady niebezpieczne (w tym PCB) [tony] 1,15 26,6 101,4 8
inne nie niebezpieczne odpady [tony] 558,5 591,5 980,8 1446,2
ilość odzyskanych odpadów wewnętrznie [tony] 1641 1827 3039,9 2102,1
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Rok 2012 2013 2014 2015
WEEE zabranych od klientów [tony] 0,12 0,1 0 0,3
KPI: WEEE zebranych od klientów [kg/1000 klientów] 0,01 0,01 0 0,01
KPI EMS: ISO 14001 [%] 28,2% 29,1% 29,6% 23,7%