Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari
Inwestycje
Rok 2012 2013 2014 2015
nakłady na inwestycje (w mld zł)
raportowane 2,34 2,18 2,15 2,00
skorygowane 2,34 1,92 1,78 2,00
Zasięg sieci Orange
Rok 2012 2013 2014 2015
zasięg GSM 99,80% 99,80% 99,90% 99,90%
zasięg 3G Orange 69,00% 90,20% 99,40% 99,60%
zasięg 4G Orange - 16% 60,90% 83,70%
Dostępność www.orange.pl dla osób z niepełnosprawnościami
Rok 2012 2013 2014 2015
% dostępności strony www.orange.pl wg. standardy WCAG 2.0 b.d. 31,80% 34% 40%