Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Inteligentne miasta

W Orange szukamy nowych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które pomagają zmienić nasze miasta w bardziej przyjazne dla mieszkańców i dla środowiska.

Smart City to koncepcja zarządzania miastem w oparciu o:

Istotną cechą idei Smart City jest tworzenie konsorcjów przemysłu wysokiej technologii, władz miasta i obywateli na rzecz zarządzania wspólną przestrzenią.

Założenie to wpisuje się także w politykę zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, dotyczącą ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zawartego w tzw. pakiecie energetyczno-klimatycznym z 2008 r. Koncepcja ta jest również istotna z punktu widzenia polityki regionalnej, działając na rzecz zwiększania spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej.

Orange i Integrated Solutions opracowały raport „Inteligentny Rozwój Miasta". Raport jest kompendium wiedzy dla prezydentów, burmistrzów i innych samorządowców na temat wykorzystania nowych technologii w zrównoważonym rozwoju miast.

Raport dostępny jest na stronie inteligentne miastootwiera się w nowym oknie.

Dzięki idei Smart City mieszkańcy mogą cieszyć się życiem w zdrowym, ekologicznym środowisku miejskim, a dzięki nowatorskim rozwiązaniom technicznym ich życie staje się wygodniejsze, bezpieczniejsze i bardziej oszczędne.

Zarządzanie

Na świecie idea Smart City rozwija się i jest wdrażana w wielu miastach w formie pakietu rozwiązań technologicznych w obszarze transportu publicznego, sygnalizacji świetlnej, transportu drogowego energetyki czy zagospodarowania przestrzeni publicznych. Żeby miasto stało się naprawdę smart, potrzebne jest łączenie rozwiązań i współdziałanie na wielu płaszczyznach. Dzięki dobrej współpracy firm technologicznych i lokalnych władz, Smart Cities stają się bardziej przyjazne dla mieszkańców i środowiska.

Wdrożenie idei inteligentnego miasta przyczynia się do wzrostu efektywności zarządzania przestrzenią publiczną oraz pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie zaopatruje w ciepło ponad 60% olsztyńskich mieszkań i instytucji. W ramach projektu wprowadzono bieżący, automatyczny odczyt wszystkich liczników energii cieplnej oraz wodomierzy będących w użytkowaniu MPEC.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom możliwe jest łatwiejsze i bardziej kompleksowe zarządzanie infrastrukturą ciepłowniczą, wyeliminowano też konieczność ręcznego spisywania liczników. MPEC ma też możliwość analizy otrzymanych danych pod kątem niezawodności urządzeń oraz efektywnej dostawy i sprzedaży ciepła oraz zdalnej regulacji parametrów dostaw ciepła.

Oszczędności

Inteligentne miasto to zmiany w wielu dziedzinach życia. Inteligentna energia to oszczędności dla mieszkańców oraz miasta.

Dobrym przykładem tego typu rozwiązań jest Łódź, która jako pierwsze miasto w Polsce uruchomiła system Inteligentnego Oświetlenia Ulicznego. Zastosowane rozwiązanie jest nowatorskie na naszym rynku. System zapewnia niezależne od dostawcy prądu sterowanie oświetleniem oraz oferuje nowe funkcjonalności zwiększające bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Projekt został zrealizowany we współpracy ze SwarcoTraffic Polska sp. z o. o., AtosIT Services Sp. z o. o. oraz Orange Polska.

60% oświetlenia ulicznego w Gdańsku jest sterowane za pomocą inteligentnego systemu CPAnet. Wdrożenie zdalnego sterowania oprawami oświetleniowymi przynosi 250 tys. zł oszczędności rocznie. System opiera się na sterownikach, które łączą się z centralnym serwerem za pośrednictwem transmisji danych M2M w Orange Polska.

Ekologia

Smart City może zapewnić poprawę życia jego mieszkańców, a także zadbać o środowisko - inteligentne sieci energetyczne i optymalizacja zużycia prądu, gospodarka zasobami tj. woda, ciepło, gaz.

Dzisiaj przedsiębiorstwa wodociągowe pobierając ze źródła 100% wody, są w stanie dostarczyć do odbiorców około 70%, co oznacza, że 30% wody ginie gdzieś po drodze z powodu awarii, nieszczelności infrastruktury czy kradzieży. Kontrolowanie punktów, w których ta woda jest pobierana to pierwszy krok do skutecznego zapobiegania jej marnotrawieniu. W odpowiedzi na ten problem Orange Polska wspólnie z firmą Pronal przygotował w Środzie Wielkopolskiej system Smart Metering. Wodomierze wyposażone zostały w urządzenia, które rejestrują odczyt i wszelkie zmiany w poborze wody i bezpośrednio przesyłają dane do analizy na specjalny serwer. Dzięki temu możemy w czasie rzeczywistym nadzorować zużycie wody i reagować na wszelkie awarie i nietypowe zmiany wielkości poboru.

Środa Wielkopolska to pierwsza gmina w Polsce, która zdecydowała się na wdrożenie systemu. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej wprowadziło rozwiązanie u ok. 20% odbiorców wody w gminie. Straty wody ogółem zmniejszyły się o 1/3, co pozwoliło na zwiększenie sprzedaży i przychodów o ponad 10% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wyeliminowano również konieczność indywidualnego odczytu stanów wodomierzy, co było bardzo czasochłonne, szczególnie w gospodarstwach jednorodzinnych. Inwestycja zwróciła się po kilku miesiącach, a przedsiębiorstwo planuje objąć systemem całą gminę.

Zdrowie

Jakość życia to bezpieczeństwo i zdrowie oraz dostęp do usług publicznych. W mieście smart społeczeństwo korzysta z nowoczesnych rozwiązań takich jak e-health, które pozwala na kontrolę stanu zdrowia oraz na uzyskanie szybkiej pomocy w razie sytuacji zagrażającej życiu. Zdrowie i bezpieczeństwo to także nowy wymiar służby zdrowia np. usprawnienie pracy karetek

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego połączył ze sobą 81 oddziałów pogotowia ratunkowego i wyposażył wszystkie karetki w moduły GPS oraz w łączność z centralnym systemem, co umożliwiło centralne zarządzanie ambulansami.

System umożliwia dyspozytorowi analizę, w którym miejscu znajduje się karetka w momencie otrzymania zgłoszenia od pacjenta. Gdy karetka jedzie pusta, dyspozytor może zawrócić ją z trasy i skierować do pacjenta, zamiast wysyłać karetkę z często bardziej oddalonego punktu stacjonowania. System centralnego zarządzania daje też możliwość łatwiejszego nadzoru, gdy wystąpi sytuacja masowa i trzeba zarządzać wieloma ambulansami naraz.

Transport

Mobilność w inteligentnym mieście to rozwinięcie transportu zero-emisyjnego (tj. rowery), zintegrowane zarządzanie ruchem czy ułatwienia parkowania. Wszystko co sprawi, że przemieszczenie się pomiędzy lokalizacjami będzie zajmowało mieszkańcom jak najmniej czasu.

We współpracy z Orange w centrum Łodzi uruchomiony został pilotażowy system naprowadzania na wolne miejsca parkingowe, który stanowi element całościowego zarządzania miastem. Dzięki tablicom kierowcy jeszcze przed wjazdem na wybrane ulice otrzymają informacje o liczbie miejsc ogólnodostępnych, a także o wolnych miejscach dla osób z niepełnosprawnościami.

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej wprowadził System Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA). System bazuje na rozwiązaniu firmy AMG.net oraz technologii komunikacyjnej Orange Polska. Głównym celem projektu było wprowadzenie nowej, bardziej elastycznej taryfy biletowej na liniach organizowanych przez ZTM