Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Innowacyjność

Interesuje nas zmieniający się świat. Aby obserwować zachodzące zmiany i wyznaczać trendy nowych technologii, stworzyliśmy laboratoria Orange – Orange Labs. Orange Labs należy do międzynarodowej sieci Orange Labs, w skład której wchodzi kilkanaście jednostek badawczo-rozwojowych i laboratoriów Orange, działających m.in. we Francji, Hiszpanii, Chinach, Japonii, Egipcie, Jordanii oraz USA i Polsce.

Ważną częścią działalności Orange Labs jest proces tworzenia, wyboru i wdrażania innowacji, obejmujący współpracę z partnerami zewnętrznymi i realizację prac badawczo-rozwojowych dla Orange Polska i Grupy Orange.

Orange Labs to przede wszystkim miejsce promocji nowych technologii i innowacji. Od 2009 r. wspólnie z partnerami organizujemy Dni Innowacji, podczas których prezentujemy aktualne trendy w dziedzinie telekomunikacji i nowych technologii, wspieramy wymianę doświadczeń i współpracę.

Miejscem, gdzie można zobaczyć najnowsze rozwiązania Orange, w tym bieżącą ofertę komercyjną, są „Ogrody Innowacji”. W 2015 roku we współpracy z partnerami zaprezentowaliśmy tu kilkadziesiąt rozwiązań o charakterze prototypowym i komercyjnym. W Ogrodach odbyło się blisko 200 wydarzeń z udziałem uczelni, dostawców, administracji państwowej i startupów. Nasze Ogrody Innowacji odwiedziło ponad 7,5 tys. gości.

Aktywnie uczestniczymy też w programach UE w ramach Horizon 2020. Obecnie realizujemy w nim dwa projekty jako partner w obszarze „technologie informacyjne i telekomunikacyjne”. Łączna wartość dofinansowania wynosi 511 000 euro.

Wspieramy innowacje

Innowacyjność jest bardzo ważna dla rozwoju branży telekomunikacyjnej. Dlatego przeznaczamy na badania i rozwój 50 mln zł rocznie, traktując tę działalność oraz współpracę ze start-upami jako ważny element naszego biznesu.

Stawiamy na model Open Innovation. Dzięki temu swój wpływ społeczny zaznaczamy nie tylko poprzez bezpośrednie oddziaływanie innowacji na życie ludzi czy społeczności, lecz także poprzez transfer wiedzy w tym zakresie do podmiotów, z którymi współpracujemy. Dzięki na naszemu wsparciu mogą one wprowadzać na rynek własne innowacyjne projekty i rozwiązania.

Orange Fab

Od 2014 roku organizujemy międzynarodowy program akceleracyjny Orange Fab. Program umożliwia udzielenie wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom, które mają gotowy zaawansowany technologicznie produkt lub usługę o dużym potencjale rynkowym i chciałyby je rozwinąć.

Program Orange Fab jest akceleratorem, w którym mentorzy, eksperci i inwestorzy intensywnie pracują nad potencjałem innowacyjnych rozwiązań, dostosowując je do wymagań rynku. Społeczność mentorów i ekspertów budujemy w oparciu o specjalistów z firmy, a także zapraszając przedstawicieli świata akademickiego, biznesu, inwestorów i organizacji otoczenia biznesu oraz pozarządowych. Możliwymi formami współpracy są m.in. realizacja wspólnej oferty produktowej z Orange, zakup licencji, model podziału przychodów (tzw. revenue sharing), udział kapitałowy czy inwestycja w start-up.

W ramach programu akceleracji Orange wspiera firmy – uczestników programu - szeroką ofertą warsztatów i konsultacji prowadzonych zarówno przez ekspertów i mentorów wewnętrznych, jak i przez zaproszonych do programu przedstawicieli organizacji zewnętrznych. Obejmują one takie dziedziny jak: badania konsumenckie produktów i usług w specjalistycznym centrum, aspekty prawne umów inwestycyjnych, aspekty finansowe i modele biznesowe w działalności start-upów, nowoczesne metody zarządzania w start-upach (Agile, Lean Canvas), aspekty technologiczne projektowania nowoczesnych aplikacji – w tym wykorzystanie API operatora, metody komunikacji i relacji z mediami – w tym społecznościowymi, wykorzystanie środków UE w finasowaniu działalności innowacyjnej, umiejętności prezentacyjne (start-up pitch).

W ramach programu firmy laureaci mają możliwość zaprezentowania się podczas takich wydarzeń wspieranych przez Orange, jak Wolves Summit, Infoshare czy Demo Days. Efektem programu akceleracji jest rozpoczęcie współpracy Orange z kilkoma firmami, aby stworzyć wspólną ofertę produktową. Przykładem takiej współpracy jest wprowadzenie na rynek inteligentnej żarówki - OORT SmartLED, którą steruje się za pomocą darmowej aplikacji w Twoim smartfonie. Żarówki OORT już są dostępne w sprzedaży w salonach Orange, punktach care-point oraz w sklepie akcesoria.orange.plotwiera się w nowym oknie.

Więcej na stronie Orange Fab Polskaotwiera się w nowym oknie

Telekreator

Telekreator jest konkursem trwale wpisanym w mapę działalności Orange w ramach otwartych innowacji. Kolejna edycja miała miejsce w 2015 roku. Konkurs jest zorientowany na wsparcie i promowanie innowacyjności wśród pracowników Orange, a założeniem jest wzrost innowacyjności firmy, elastyczności we wdrażaniu nowych produktów, usług czy przekształceń organizacyjnych, efektywności, konkurencyjności oraz odpowiedzialności społecznej.

W konkurs zaangażowanych jest kilkuset pracowników Orange, jako uczestników konkursu, organizatorów, ekspertów oceniających i członków jury. Konkurs Telekreator polega na zgłaszaniu pomysłów, prototypów czy gotowych rozwiązań – przygotowanych w Orange przez pracowników firmy – zespołowo lub indywidualnie – w ramach kilku kategorii: klient, technologie, wartość, sieć, zespół, efektywność, green, wdrożenia, open innovation.

W konkursie jest do rozdysponowania szeroka pula nagród – po 3 dla każdej kategorii, ponadto wyróżnienia, nagrody specjalne oraz nagroda vox populi – głosowanie wszystkich pracowników Orange. Pracownicy – laureaci mają możliwość pracy nad wdrożeniem nagrodzonych pomysłów i projektów w organizacji.

Począwszy od 2015 roku pomysły można zgłaszać w trybie ciągłym i wprowadzona została kategoria open innovation aby otworzyć proces na zewnętrzny ekosystem innowacji poprzez włączenie kategorii rozwiązań wykorzystujących współpracę z partnerem zewnętrznym, start-upami.

Kluby Słuchamy i Działamy

Innowacja zaczyna się od ludzi i ich pomysłów. Kluby Słuchamy i Działamy to inicjatywa mająca na celu spożytkowanie potencjału drzemiącego w każdym pracowniku, który chce usprawnić swoją pracę. Kluby formują się wyłącznie z inicjatywy pracowników, którzy grupując się wedle uznania, wybierają interesujący ich temat z bezpośredniego otoczenia w firmie i pracują nad nim proponując usprawnienia czy nowe rozwiązania.

Kluby pracują w ramach inicjatywy ogólnofirmowej, która ma formułę konkursu z licznymi nagrodami, edycjami miesięcznymi, a najlepsze usprawnienia komunikowane są pozostałym pracownikom jako inspiracja.

Kluby mogą liczyć na szkolenie z zakresu metodologii pracy i wykorzystywanych narzędzi (bazujących na podejściu KaiZen), co ułatwia pracę na poszczególnych etapach - od fazy wyboru tematu, poprzez pracę operacyjną i wdrożenie, kończąc na standaryzacji usprawnienia.

W inicjatywę zaangażowało się już blisko 1000 pracowników, którzy w ramach swoich klubów wprowadzili wiele innowacyjnych pomysłów i istotnych usprawnień operacyjnych, budując w organizacji etos ciągłej poprawy jakości. W przyszłości planujemy kolejną edycję konkursu i dalszy rozwój inicjatywy.

Imagine with Orange

W 2014 roku wystartowaliśmy z programem Imagine with Orange, który ma na celu pozyskiwanie innowacyjnych pomysłów od szerokiego grona uczestników rynku, klientów, studentów, innowatorów itp. Jest to konkurs o charakterze otwartym - każdy może wziąć w nim udział. Pomysły można zgłaszać na dedykowanej platformie internetowej, która służy również komentowaniu pomysłów zgłoszonych przez innych użytkowników, a także głosowaniu. W ramach dotychczasowych kampanii szukaliśmy pomysłów w tematach tj.: Smart City, Kobieta w cyfrowym świecie, mobilne finanse, cyfryzacja dla klimatu, cyfrowa autonomia czy cyberbezpieczenstwo.

Zwycięskie pomysły są wybierane poprzez jury oraz poprzez głosowanie vox populi. W nagrodę, oprócz nagrody rzeczowej, laureaci mają możliwość wyjazdu do Paryża i wspólnej pracy z zespołem ds. Innowacji Orange.

Więcej na stronie imagine with Orangeotwiera się w nowym oknie

BIHAPI

BIHAPI, czyli Business Intelligence Hackathon API to konkurs przeznaczony dla małych i średnich firm, studentów czy osób indywidualnych, których zadaniem jest zaprojektowanie innowacyjnych aplikacji, programów rozwijających komunikację, opartych na danych miejskich i na interfejsach do sieci Orange.

W 2015 roku zorganizowaliśmy 3. edycję Programu. BIHAPI cieszył się dużą po popularnością wśród studentów i młodych przedsiębiorców. Do konkursu nadesłano 56 prototypów aplikacji.

Partnerami konkursu BIHAPI w roku 2015 byli: Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Gdańsk, Miasto Poznań, Miasto Kraków, Województwo Małopolskie, IQ Partners, Black Pearls, SpeedUp Group, Innovation Nest, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Jagielloński, Oracle, Fundacja TechSoup, Fundacja Orange, geecon.org, Gdański Park Naukowo-Techniczny, Fundacja Ashoka, Stowarzyszenie Top 500 Innovators, SKM Sar, Krakowski Park Technologiczny, Integrated Solutions

Więcej na stronie Business Intelligence Hackathon APIotwiera się w nowym oknie