Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Innowacje dla środowiska

Wykorzystanie nowych technologii to z jednej strony ogromna szansa na rozwój życia społecznego czy gospodarczego i wykorzystywanie nowoczesnych technologii do wypracowania bardziej ekologicznych rozwiązań, z drugiej podjęcie wyzwania, jakie niesie szybkie starzenie się produktów i zwiększone zapotrzebowanie na energię.

Program Oszczędności Energii

Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przepływ informacji, powoduje w naszej branży zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Aby skompensować ten niekorzystny z punktu widzenia środowiska trend, podejmujemy działania związane z optymalizacją zużycia energii. W 2014 roku wszystkie nasze inicjatywy związane z oszczędnością energii elektrycznej ujęliśmy w jeden wspólny program Energy Optimization.

Program obejmuje obszary:

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało nam się uruchomić kilkadziesiąt inicjatyw, które w latach 2014-2016 przyniosą oszczędności na poziomie 142,0 GWh (roczna wartość oszczędności po zakończeniu inicjatyw 89 GWh). To ponad 100 tys. ton CO2 mniej w naszym środowisku.

Uczestniczy w nich obecnie 11 zespołów, których łączny wysiłek (47 projektów) ma przynieść redukcję zapotrzebowania na energię o minimum 90 GWh / ok. 40 milionów złotych rocznie (w stosunku do 2014 roku). Na tę wartość składa się wiele najróżniejszych przedsięwzięć – od sterowania włączaniem i wyłączaniem modułów stacji bazowych (6,5 GWh oszczędności) czy chłodzenia centrów danych chłodnym powietrzem w zimie (1,2 GWh oszczędności), poprzez automatyczne wyłączanie ponad 30 tysięcy komputerów i tysięcy innych urządzeń w obiektach Orange Polska, kiedy nie są aktywne (łącznie ok 18 GWh oszczędności).

Odnawialne źródła energii

W firmie realizujemy pilotażowy projekt Orange OZE (Odnawialne Źródła Energii), który ma na celu sprawdzenie, czy instalacje odnawialnych źródeł energii sprawdzą się przy zasilaniu urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w polskich warunkach klimatycznych oraz jakie może to przynieść oszczędności. Obecnie prowadzone są testy urządzeń min. paneli fotowoltaicznych. Instalacja OZE pozwoli też na oszacowanie oszczędności, jakie niesie za sobą wytwarzanie własnej „zielonej energii”. Zamontowane instalacje będą zasilały urządzenia sieciowe testowane w laboratoriach Orange Labs. Planujemy też pozyskać dofinansowanie na budowę instalacji na 10 stacjach bazowych o sumarycznej mocy ok 30 kW.

Współpraca dla środowiska

Jesteśmy też uczestnikiem międzynarodowego program Green ITN 2020.Program Green ITN 2020 działa w Grupie Orange od 2006 roku. Do tej pory przyłączyły się do niego 22 kraje. Cele, jakie postawiono w momencie uruchomienia programu to obniżenie kosztów energii elektrycznej o 15% oraz emisji CO2 do atmosfery o 20% do roku 2020. Program ma także znaczenie społeczne – poprzez zmniejszenie emisji CO2 Orange pragnie potwierdzić swoją troskę i zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego.

Zmiany klimatyczne i ograniczenie zasobów naturalnych uświadomiły nam konieczność stworzenia inteligentnych sieci energetycznych (smart energy networks), które mogą skutecznie zarządzać zarówno tradycyjnymi, jak i odnawialnymi źródłami energii, a także przygotować pojazdy elektryczne do korzystania z zielonej energii. 35 wiodących firm z branży energetycznej i ICT, instytuty badawcze oraz uniwersytety utworzyły międzynarodowe konsorcjum FINSENY (Future Internet for Smart ENergY). Stanowi ono część europejskiej inicjatywy Future Internet Public Private Partnership i jest współfinansowane przez Komisję Europejską. W projekcie uczestniczy Orange Polska.

Green IT to także nasza oferta dla biznesu. W ramach oferty spółki Integrated Solutions, należącej do Orange Polska, łącząc kompetencje z dziedziny telekomunikacji i informatyki, oferujemy rozwiązania kompleksowego i efektywnego zarządzania infrastrukturą ICT.