Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Dostępna infrastruktura

Wiemy, że sektor teleinformatyczny ma kluczowe znaczenie nie tylko dla budowy społeczeństwa informacyjnego, ale też społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego ważne jest dla nas zapewnienie dostępu do nowoczesnych usług o wysokiej jakości również na obszarach słabiej rozwiniętych pod względem ekonomicznym.

Od dostępności i jakości infrastruktury teleinformatycznej zależy w coraz większym stopniu poziom rozwoju gospodarczego kraju oraz możliwość zmniejszania dysproporcji rozwojowych pomiędzy poszczególnymi regionami.

Zasięg

W 2014 roku zakończyliśmy realizację bardzo ważnego projektu modernizacji naszej sieci komórkowej. W wyniku tych prac klienci zyskali dostęp do ponad 10 tys. stacji bazowych, a pokrycie siecią 3G dla klientów Orange Polska wzrosło do 99,6% ludności (z niecałych 63% przed rozpoczęciem projektu) oraz 95% powierzchni Polski (z zaledwie 12%). W naszym zasięgu jest ponad 98% długości autostrad i dróg ekspresowych. Posiadamy największą sieć światłowodową w Polsce, która liczy ponad 95 tys. km.

Jego kontynuacją była budowa sieci 4G (LTE), w której zasięgu znalazło się na koniec 2015 roku 83,7 % ludności Polski. Do końca 2016 roku będzie to nawet 98%. Sieć LTE znacząco poprawia jakość świadczonych klientom usług oraz jest kluczowym czynnikiem wzrostu w zakresie mobilnych usług przesyłania danych.

Prawie 900 tys. gospodarstw domowych w Polsce jest już w zasięgu Światłowodu od Orange. We współpracy z partnerami technologicznymi prowadzimy prace badawcze nad 5G oraz współorganizujemy konferencje i rozmowy biznesowe na temat wykorzystania tej technologii.

Dzięki współpracy z operatorem sieci T-Mobile, od 2012 roku korzystamy nawzajem ze swoich radiowych sieci dostępowych. Wspólnie powołaliśmy firmę NetWorkS!, która jest pierwszą i największą w Polsce firmą zajmującą się planowaniem, budową i obsługą współdziałających sieci radiowych.

Takie zarządzanie i rozbudowa infrastruktury sieciowej obu operatorów to dla klientów polepszenie zasięgu i jakości sieci oraz dostęp do najnowszych technologii.

Więcej informacji o modernizacji sieci Orange Polska na stronie: lepszy zasięg, otwiera się w nowym oknie

Sieć szerokopasmowa

Wraz z rosnącą popularnością usług cyfrowych generujemy coraz większy ruch w sieci, a jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na szybszy dostęp do internetu.

Aby spełnić te wymagania w 2014 roku wzmocniliśmy sieć szkieletową IP i uprościliśmy jej topologię. Zainstalowaliśmy nowe superwydajne routery szkieletowe, co poprawiło przepustowość naszej sieci.

Zwiększyliśmy też liczbę światłowodowych łączy transmisyjnych dla sieci mobilnej, a także przeszliśmy na nowszy standard pakietowej transmisji danych do obsługi ruchu LTE.

Orange to największe inwestycje w sieć (mobilną i stacjonarną) wśród wszystkich operatorów w Polsce. Do 2018 roku na inwestycje w tym obszarze przeznaczyliśmy 3,5 mld zł.

Aktywnie angażujemy się w budowę sieci internetowej z wykorzystaniem funduszy unijnych.

W ramach dotychczasowych działań wybudowaliśmy już sieci szerokopasmowe w projektach:

„Szerokopasmowe Lubuskie”

Pierwsza regionalna sieć szerokopasmowa w Polsce zbudowana z dofinansowaniem UE. Obejmuje 1418 km sieci światłowodowej i 398 punktów dostępowych. Mieszkańcy 326 miejscowości, określanych wcześniej jako „białe plamy”, uzyskali dzięki niej dostęp do nowoczesnych technologii.

„Szerokopasmowe Pomorskie”

Budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej objęła swoim zasięgiem prawie całe województwo pomorskie. Powstała sieć światłowodowa o łącznej długości 1818 km. Umożliwia ona uzyskanie szerokopasmowego dostępu do internetu mieszkańcom 253 miejscowości.

Oba projekty zostały rozliczone, a sieci są dostępna dla wszystkich operatorów świadczących usługi dla klientów. Łączna wartość tych projektów to niemal 280 mln zł, z czego Orange Polska zainwestował 192 mln zł, a pozostałe 87 mln zł pochodzi z dotacji UE.

Sieci dostępowe na obszarze Polski Wschodniej

Dziewięć projektów, których realizacja umożliwiła świadczenie usług nowej generacji w ośmiu miastach Polski Wschodniej (Biała-Podlaska, Biłgoraj, Działdowo, Hrubieszów, Lubartów, Łuków, Parczew, Ryki) oraz tradycyjnych usług szerokopasmowych na terenie gminy Lutowiska w miejscowościach - Chmiel, Dwernik, Nasiczne i Zatwarnica.

Dzięki zbudowanej sieci liczącej łącznie 97 km mieszkańcy mogą skorzystać z internetu o przepływności do 80 Mb/s. Wartość tych projektów to ponad 21 mln zł, z czego Orange Polska zainwestował 12 mln zł, a pozostałe 9 mln zł to dotacja UE.

Orange Polska przygotowuje się obecnie do realizacji projektów budowy sieci internetu nowej generacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z unijnej perspektywy finansowej 2014-2020.

Więcej o naszym projektach szerokopasmowych dowiesz się ze strony szerokopasmowe projekty regionalne Orangeotwiera się w nowym oknie