Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Ekologiczne usługi

Nie pozostajemy obojętni na globalne wyzwania dotyczące ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów. Jako dostawca usług teleinformatycznych możemy w znaczący sposób przyczynić się do zmniejszenia niekorzystnego wpływu prowadzenia biznesu na środowisko.

Branża telekomunikacyjna może wywierać pozytywny wpływ na środowisko, pomagając w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, oferując usługi zastępujące tradycyjne formy komunikacji czy przesyłania dokumentów. Dzięki tele- i wideokonferencjom, korzystaniu z elektronicznego obiegu pism, internetowych zakupów, e-usług oraz e-faktury, kompleksowych systemów teleinformatycznych dla administracji i przedsiębiorstw, sprawiamy, że ekologia i poszanowanie środowiska naturalnego zyskuje konkretny wymiar w życiu codziennym.

Dzięki naszym usługom także inne firmy, instytucje czy organizacje mogą stać się bardziej ekologiczne. Wiele z nich z powodzeniem korzysta z wideokonferencji, umożliwia swoim pracownikom pracę przez internet lub telefon, a zamiast papierowych dokumentów korzysta z elektronicznych.

E-dokumenty

Na koniec 2015 roku z e-faktury korzystało ponad 5 milionów naszych Klientów. Korzystanie z e-faktury to przede wszystkim korzyści dla środowiska. W ramach akcji „wybierz e-fakturę na złość komarom” oraz loterii dla Klientów „wybierz e-fakturę” połączonej z akcją ekologiczną wspierania nietoperzy, we współpracy z Fundacją Bocian zapewniliśmy 752 budki w Puszczy Białej, Lasach Chotomowskich, leśnictwie Reduchów, leśnictwie Zadole, nadleśnictwie Wieluń, Świdnica oraz Bystrzyca Kłodzka.

W 2015r. dzięki e-fakturom zaoszczędziliśmy 660 ton papieru, a uratowaliśmy 11 233 drzew (23 ha lasu).

E-fakturę upowszechniamy działając w koalicji „wybieram e-faktury” przy PKPP Lewiatan, nad którą patronat sprawują Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki oraz UNEP. Celem działań jest wypromowanie e-faktury jako korzystnego dla środowiska naturalnego i wygodnego dla użytkowników sposobu obsługi rozliczeń pomiędzy firmami i ich klientami. W 2015 roku m.in.: przeprowadziliśmy sondę dotyczącą wiadomości o e-fakturze wśród polityków, warsztaty nt. promocji i rozwoju e-faktury dla Urzędów Skarbowych oraz badanie opinii publicznej wśród klientów indywidualnych i biznesowych.

Więcej o pracach Koalicji i wynikach badania na stronie: wybieram e-fakturyotwiera się w nowym oknie

Uczestniczymy też w pracach Polskiego Krajowego Forum Elektronicznego Fakturowania, działającego pod patronatem Ministerstw Gospodarki i Finansów. Ich celem jest wypracowanie rekomendacji zmian niezbędnych do wdrożenia Europejskiej Agendy Cyfrowej - ustandaryzowania informacji i sposobu przekazywania e-faktur. Zakłada ona, że w 2020 r. e-faktury mają być dominującą metodą fakturowania w Unii Europejskiej.

Działamy w Forum ds. e-Faktury i e-Opłat przy Radzie Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, gdzie wypracowujemy zasady funkcjonowania i dystrybucji e-faktur oraz dokumentów płatności z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.

Szczególną uwagę zwracamy na klientów Seniorów, którzy, podobnie jak młodzi ludzie, szukają w sieci możliwości kontaktu i zaczynają interesować się płatnościami internetowymi, dlatego na podstawie badań klientów 60+, wprowadziliśmy dedykowaną obsługę dla tej grupy klientów.

Poprzez działania edukacyjno – informacyjne promujemy e-fakturę także wśród pracowników Orange Polska.

Dowiedz się więcej o otwiera się w nowym oknie