Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Edukacja cyfrowa

Wierzymy, że równie ważna, jak dostarczenie usług i rozwiązań technologicznych, jest edukacja cyfrowa i pokazywanie, jak mądrze korzystać z nowych technologii z korzyścią dla siebie i społeczności. Jesteśmy przekonani, że dzięki nowym technologiom możemy przyczynić się do poprawy jakości życia.

Powszechny dostęp do internetu sprzyja równości szans i pomaga ludziom z zagrożonych wykluczeniem grup społecznych osiągnąć pełny potencjał. Najpierw musimy jednak zniwelować bariery społeczne w dostępie do wiedzy, kultury i edukacji za pomocą technologii cyfrowej.

Aby skutecznie przeciwdziałać cyfrowemu wykluczeniu, potrzebny jest nie tylko dostęp do nowych technologii, ale także edukacja skierowana szczególnie do młodych internautów oraz mieszkańców małych miast i wsi. Dlatego Fundacja Orange poprzez swoje projekty zachęca do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze oraz tworzenia społeczności przy umiejętnym wykorzystaniu internetu i technologii. W ten sposób podnoszą swoje kompetencje cyfrowe oraz wzbogacają wiedzę o edukacyjnych zasobach sieci.

Dojrz@łość w sieci

Rozumiemy, że integracja cyfrowa to temat ważny dla naszego społeczeństwa, dlatego chętnie współpracujemy z innymi. Należymy do koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ "Dojrz@łość w sieci".

Co roku jesteśmy partnerem międzynarodowej kampanii „Tydzień z internetem” koordynowanej przez sieć organizacji Telecentre-Europe, która ma na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z internetu. W tym czasie różne instytucje i organizacje oferujące publiczny dostęp do internetu (np. biblioteki, szkoły, domy kultury czy pracownie komputerowe) organizują spotkania pokazujące różnorodne możliwości wykorzystania internetu i zastosowania nowych technologii. Kampanię aktywnie wspiera Neelie Kroes, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i Komisarz Unii Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej. Inauguracja tegorocznej kampanii „Tygodnia z Internetem” miała miejsce 24 marca w Pałacu Prezydenckim.

Więcej na stronie o Koalicji, dojrzałość w sieciotwiera się w nowym oknie

Umiejętności Cyfrowe

Jesteśmy sygnatariuszem Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Polaków, które powołane zostało z inicjatywy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Polsce.

Celem Porozumienia jest działanie na rzecz pełnego wykorzystania potencjału nowoczesnych technologii informacyjnych dla rozwoju Polski, które znacząco przekształcają praktycznie wszystkie aspekty funkcjonowania społeczeństw i gospodarek, a w dużej mierze – również indywidualnych osób. Porozumienie jest kierowane przez Krajowego Lidera Cyfryzacji powołanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji i zostało objęte patronatem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego.

Więcej o Porozumieniu na stronie Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych, Ministerstwo Cyfryzacjiotwiera się w nowym oknie

W małych społecznościach drzemie wielka energia do wspólnych działań. Sojusznikami w jej wyzwalaniu mogą być internet i nowe technologie. Wykorzystywane w kreatywny sposób, pomagają ludziom zmieniać otoczenie na lepsze. By ułatwić mieszkańcom małych społeczności dostęp do informacji, wiedzy i technologii stworzyliśmy multimedialne Pracownie Orange. W I edycji programu Pracownie powstały w 50 miejscowościach w Polsce. W II edycji programu w 2015 r. powstało kolejnych 27 miejsc, których lokalizacje zostały wybrane w plebiscycie internautów. W ramach Programu pomogliśmy w remoncie pomieszczeń wskazanych przez mieszkańców, wyposażyliśmy je w stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu, konsole do gier, telewizory LCD, drukarki oraz meble. Pracownie są otwarte dla wszystkich, nie tylko jako miejsca rozwijania kompetencji cyfrowych, ale także jako przestrzeń spotkań, w której realizowane są ciekawe projekty kulturalno-społeczne integrujące lokalną społeczność.

Fundacja Orange we współpracy z animatorami i wolontariuszami prowadzi w Pracowniach projekty edukacyjne, inspiruje mieszkańców do rozwijania pasji, poszerzania swojej wiedzy i wspólnych działań przy kreatywnym wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Wspiera animatorów działających w Pracowniach poprzez bezpłatne szkolenia z zakresu rozwijania umiejętności liderskich, budowania strategii funkcjonowania Pracowni, technik animacji społecznej, pracy z wolontariuszami, podstaw fundraisingu, promocji i komunikacji przy użyciu social media. Do dyspozycji użytkowników Pracowni Orange oddano także internetową platformę wymiany wiedzy wraz z bazą gotowych do wdrożenia projektów i modułem grywalizacji, który wykorzystuje mechanizm gier do podnoszenia kompetencji społecznych i motywowania mieszkańców do działania na rzecz swojej okolicy.

W Pracowniach realizowane są działania, których pomysłodawcami są grupy inicjatywne. Wśród nich np. nauka programowania dla dzieci, muzyczne warsztaty międzypokoleniowe, wspólne tworzenie gier planszowych, kursy językowe, warsztaty fotograficzne, zajęcia związane z regionalnymi tradycjami i wiele innych. Inicjatywy są skierowane do różnych grup odbiorców: dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, młodych matek, seniorów – każdy mieszkaniec znajdzie coś dla siebie.

 • 600 000 osób korzystających z Pracowni w ciągu roku
 • 1 850 godzin działania Pracowni w tygodniu,
 • 53 godzin szkoleń dla lokalnych animatorów,
 • 100 dzieci przeszkolonych z podstaw programowania w języku Scratch
 • ogólnodostępny podręcznik tworzenia grywalizacji społecznej „Grywalizacja. Zrób to sam”.

Pracownie Orange oraz platforma Pracownie Orangeotwiera się w nowym oknie są unikalnym projektem na skalę Polski i modelowym przykładem innowacyjnego transferu wiedzy firmy w strefę działań społecznych. Dla lokalnych społeczności są często jedynym publicznym miejscem spotkań otwartym dla wszystkich mieszkańców, a w przypadku najmniejszych miejscowości - centralnym punktem na mapie aktywności lokalnej.

Efekty społeczne programu:

 • dostęp do internetu w małych miejscowościach,
 • wsparcie merytoryczne dla lokalnych animatorów,
 • wzmocnienie kompetencji mieszkańców i animatorów,
 • umożliwienie wspólnego spędzania czasu,
 • zwiększenie wiedzy na temat nowych technologii i korzystania z internetu.

Seniorów zapraszamy do projektu Akcja „E-motywacja” - cyklu spotkań online-webinariów adresowanych do organizacji współpracujących z osobami starszymi.

Projekt ten jest kontynuacją naszej akcji „Spotkania z pasjami”. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów i zachęcenie ich do korzystania z nowych technologii. Poprzez spotkania w przyjaznej przestrzeni publicznej - bibliotece, ośrodku kultury czy Pracowni Orange umożliwiamy im nawiązywanie nowych kontaktów i motywujemy do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, a także poprzez transmisje on-line, poznanie ciekawych osób, które mimo podeszłego wieku są czynne zawodowo lub też kreatywnie wykorzystują swój czas wolny na dokształcanie się, rozwijanie swoich pasji lub pomoc innym. W ten sposób seniorzy poznają możliwości internetu i nowych technologii. W trakcie 6 spotkań on-line rozmawialiśmy o byciu lokalnym liderem, o współpracy, sukcesie, radościach codzienności i ograniczaniu ograniczeń. Swoją fachową wiedzą wspierał nas dodatkowo psycholog Tomasz Kozłowski.

Seniorzy uczestniczący w spotkaniach mieli możliwość zadania pytania gościom transmisji za pośrednictwem czatu i wymiany między sobą własnych pomysłów na aktywność w sile wieku.

 • ponad 500 placówek bibliotecznych uczestniczących projekcie Akcja: „e-motywacja”
 • ponad 8 000 uczestników spotkań online.

MegaMisja to nowy, nieodpłatny ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych, w których działają świetlice. Adresujemy go do nauczycieli oraz dzieci w wieku 6-10 lat, które spędzają czas w świetlicach. Celem programu jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji wychowawców świetlic oraz ich uczniów. Zależy nam, by najmłodsi byli bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami multimediów, a nauczyciele mieli dostęp do sprawdzonych materiałów, dzięki którym mogą prowadzić nowoczesne zajęcia w świetlicy.

Poprzez program przybliżamy wychowawcom wiedzę na temat dziesięciu kluczowych obszarów rozwijających kompetencje medialne, cyfrowe i informacyjne i pomysły na angażujące działania z udziałem dzieci.

 • 436 zgłoszeń do udziału w programie MegaMisja
 • 447 dzieci z 50 świetlic szkolnych uczestniczących w programie
 • 126 realizowanych zadań z zakresu edukacji cyfrowej
 • 300 świetlic w Programie od września 2016 roku

Analizując potrzebę społeczną, poszukiwaliśmy przestrzeni w szkole, która pozwoliłaby realizować edukację cyfrową w nowatorskiej formie poza lekcjami, jako uzupełnienie podstawy programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Taką przestrzeń zidentyfikowaliśmy w szkolnych świetlicach, gdzie przed i po lekcjach dzieci spędzają swój wolny czas.

Wiemy, że dzieci uwielbiają gry, dlatego zadania oparliśmy na mechanizmie gier (stąd nazwa: grywalizacja). W pozytywny sposób motywujemy uczestników do zdobywania wiedzy, budowania cyfrowych kompetencji i zbierania punktów wymienianych na nagrody dla świetlicy. Angażujące dla najmłodszych jest nie tylko gromadzenie punktów, ale przede wszystkim wciągająca fabuła – historia o Julce, Kubie i niesfornym Psotniku zamieszkującym cyfrowe laboratorium. Zadania w programie zbudowane są w taki sposób, by dzieci ze sobą współpracowały, a nie rywalizowały.

W 2015 roku pilotażową wersją Programu objęliśmy 50 świetlic, przy czym zadania edukacyjne realizowało 25 z nich. Kolejna grupa rozpoczęła udział w styczniu 2016 roku i realizowała zadania do czerwca. Pełna wersja programu zostanie uruchomiona w nowym roku szkolnym 2016/2017.

Efekty społeczne programu:

Dzieci uczestniczące w programie poznają:

 • zasady bezpiecznego korzystania z internetu i informacji on-line;
 • podstawy komunikacji i netykiety;
 • aspekty ochrony prywatności i prawa w mediach;
 • wskazówki dot. tworzenia i prezentowania własnych dzieł w sieci;
 • pomysły na kreatywne korzystanie z nowych technologii;
 • sposoby na twórczą pracę w grupie.

Chcemy pokazywać, jak ważną rolę może pełnić internet w społecznościach, szczególnie w budowaniu poczucia wspólnoty i upowszechnianiu wiedzy. Od 2009 roku do lipca 2015 roku wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizowaliśmy porozumienie dotyczące internetyzacji polskich bibliotek publicznych. To jedna z najważniejszych inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w ostatnich latach, stawiana za wzór współpracy publiczno-prywatnej. W ostatniej edycji programu, w okresie od stycznia do lipca 2015 roku z dotacji skorzystały 992 biblioteki publiczne z całej Polski wraz z filiami.

W ramach Programu zapewniliśmy placówkom bibliotecznym bezpłatny dostęp do internetu oraz wspierliśmy realizację i promowaliśmy działania społeczno-edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, skierowane głównie do grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

 • 3 500 bibliotek wraz z filiami z dostępem do internetu
 • ponad 200 placówek skorzystało z materiałów edukacyjnych – ABC Internetu dla seniorów.

Dzisiaj z prawdziwą satysfakcją mówimy o rezultatach, które wspólnie osiągnęliśmy - biblioteki to dziś nowoczesne centra informacji, kultury i edukacji. Każdego roku w ramach programu z bezpłatnego dostępu do internetu w placówkach korzystało prawie 5 milionów użytkowników. Ten program udało się zrealizować dzięki ogromnemu zaangażowaniu bibliotekarek i bibliotekarzy, którzy podjęli wyzwanie i wykazali się odwagą, otwartością na nowe doświadczenia. Dzięki temu stają się cyfrowymi przewodnikami, wspomagającymi lokalne społeczności, podnoszącymi cyfrowe i społeczne umiejętności.

Efekty społeczne programu:

 • zdobycie umiejętności komunikowania się, załatwiania codziennych spraw dzięki internetowi dzięki edukacji użytkowników biblioteki,
 • zwiększenie wiedzy na temat korzystania z internetu i komputerów wśród ponad 90% uczestników kursów dla seniorów,
 • zwiększenie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci odwiedzające biblioteki.

Telefon do Mamy to program, dzięki któremu dzieci przebywające w szpitalach miały możliwość dzwonienia do swoich bliskich dzięki kolorowym aparatom telefonicznym zamontowanym na prawie każdym oddziale dziecięcym w Polsce. Fundacja Orange regularnie wysyłała karty, z których mali pacjenci mogli korzystać bezpłatnie.

W ciągu 12 lat:

 • 1 000 dziecięcych oddziałów szpitalnych objętych programem
 • 100 milionów minut odbytych rozmów
 • 2,2 miliona kart telefonicznych na rozmowy z bliskimi
 • 80 Edukacyjnych Wysp Orange dla 36 tys. małych pacjentów
 • 230 Bajkowych Kącików stworzonych przez wolontariuszy w szpitalach

W ramach programu tworzymy multimedialne stanowiska edukacyjne na oddziałach dziecięcych na terenie całej Polski − Edukacyjne Wyspy Orange. Obecnie Edukacyjne Wyspy funkcjonują w 80 świetlicach szpitalnych. Stanowiska te wyposażone są w odpowiednio dobrane programy, gry edukacyjne, audio-bajki oraz materiały multimedialne, które stymulują wszechstronny rozwój dziecka. W szpitalach, które mają sieć, wyspy zapewniają możliwość bezpiecznego korzystania z internetu, dzięki naszej przeglądarce Best.

Do działań na rzecz dzieci w szpitalach chętnie włączają się wolontariusze Orange – odwiedzają najmłodszych pacjentów, prowadzą zajęcia edukacyjne, remontują szpitalne świetlice i zmieniają je w kolorowe Bajkowe Kąciki, gdzie dzieci mogą się uczyć i bawić oraz miło spędzić czas. W 2015 roku dzięki zaangażowaniu wolontariuszy powstało 25 Bajkowych Kącików, w sumie jest ich już 230.

Tradycją jest już, że każdego roku w grudniu wolontariusze w strojach Mikołajów odwiedzają dzieci w szpitalach – spędzając z nimi czas oraz ofiarowując im świąteczne upominki w ramach akcji „Mikołaje Orange”. W 2015 roku 1 214 wolontariuszy w strojach Mikołajów odwiedziło na Gwiazdkę ponad 6000 dzieci.

Z badania przeprowadzonego przez Fundację Orange na oddziałach szpitalnych w lipcu 2015 roku wynika, że aktualnie 89% dzieci przebywa na oddziale szpitalnym stale z rodzicami czy opiekunami. Dzieci w szpitalu mają możliwość kontaktu z rodzicem nie tylko osobiście, ale też za pośrednictwem własnego telefonu (95% hospitalizowanych dzieci korzysta dziś z telefonu komórkowego). Dodatkowo, aż 81% dzieci na oddziałach korzysta z innych, własnych urządzeń elektronicznych (typu tablet, laptop, smartfon) pozwalających im nie tylko na przyjemniejsze spędzenie czasu, ale także na kontakt z innymi. Dlatego nasze Telefony do Mamy przestały być potrzebne. W grudniu 2015 do szpitali trafiła ostatnia partia kart telefonicznych.

Efekty społeczne programu:

 • poprawa samopoczucia dziecka przybywającego w szpitalu (100% opinii),
 • szpital stal się bardziej przyjazny dla dzieci (86%),
 • zapewnienie lepszej i edukacyjnej organizacji czasu wolnego dla dzieci w szpitalach,
 • poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych i zmiana sposobu pędzania czasu wolnego przez małych pacjentów.

Zależy nam, aby zapewniać dzieciom równy dostęp do edukacji, kultury i nauki. Dlatego wspieramy w rozwoju dzieci niesłyszące, które są często narażone na ograniczony dostęp nie tylko do świata cyfrowego, ale także do otaczającej ich słyszącej społeczności.

Od 2006 roku obejmujemy nieodpłatną terapią dzieci z ubytkiem słuchu - jak najszybciej, tuż po potwierdzeniu diagnozy. Dźwięki Marzeń – ogólnopolski program rehabilitacji małych dzieci z wadą słuchu – oferuje dzieciom bezpłatne wypożyczenia aparatów słuchowych oraz systematyczną rehabilitację, wspiera ich opiekunów i terapeutów, a także działa na rzecz wzrostu świadomości społecznej na temat potrzeb dzieci z wadą słuchu. Wczesna stymulacja słuchu i mowy zwiększa szanse dziecka z niedosłuchem na rozwój komunikacji językowej tak, aby mogło w pełni wykorzystywać swój potencjał.

W ramach programu powstało w Polsce 18 banków aparatów słuchowych, w których są wypożyczane odpowiednio dobrane protezy słuchu. Fundacja zapewnia podopiecznym Programu dostęp do rehabilitacji w warunkach domowych dwa razy w tygodniu, a także udział w letnich turnusach rehabilitacyjnych, podczas których najmłodsi wraz z opiekunami uczestniczą w intensywnej, indywidualnej i grupowej terapii.

 • 400 dzieci korzystających z aparatów słuchowych,
 • 648 aparatów dostępnych w bankach aparatów, z które użyczano 750 razy,
 • 281 dzieci w rehabilitacji domowej,
 • 178 rehabilitantów prowadzących terapię,
 • 60 dzieci na 2 turnusach rehabilitacyjnych z opiekunami,
 • 130 uczestników warsztatów dla rodziców, w tym on-line za pośrednictwem internetu,
 • 18 Banków Aparatów Słuchowych w placówkach w całej Polsce,

Program skierowany jest do rodziców dzieci w wieku od 3 miesięcy do 4 lat z obustronnym niedosłuchem powyżej 40 dB, których sytuacja społeczno-ekonomiczna i znaczna odległość od domu do najbliższej placówki rehabilitacji nie pozwalają na udział dziecka w terapii prowadzonej w specjalistycznych placówkach. Nad merytoryczną częścią projektu czuwa Rada Naukowa skupiająca specjalistów w zakresie otolaryngologii, audiologii, surdopedagogiki. Terapeutom współpracującym z Programem oferujemy wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń i publikacji edukacyjnych.

Ambasadorką programu jest Olga Bończyk, aktorka i piosenkarka, która sama wychowała się w rodzinie osób niesłyszących.

Efekty społeczne programu:

 • 80% dzieci po programie posługuje się mową, jako podstawowym środkiem komunikacji,
 • ponad 85% dzieci kończących terapię kontynuuje swą edukację w przedszkolach,
 • rozwój umiejętności słuchowych, komunikacyjnych i językowych na poziomie 10 nowych umiejętności w skali roku,
 • przyrost kompetencji rodziców w zakresie terapii dzieci na poziomie 19,2%,
 • podnoszenie świadomości społecznej na temat potrzeb dzieci z wadą słuchu oraz ich rodzin.

Sport to jeden z ważnych czynników codziennego rozwoju dzieci i młodzieży. Jednak czy w konfrontacji z cyfrowym światem aktywność fizyczna jest nadal atrakcyjnym tematem? Kluby Sportowe Orange udowadniają, że jak najbardziej, a internet i pozostałe nowe media mogą wspierać i motywować do sportowego rozwoju, zamiast stanowić niewygodną alternatywę.

Tworząc 100 multidyscyplinarnych klubów, otworzyliśmy furtkę do rozwoju sportowych pasji mieszkańców małych i średnich miejscowości. Każda z uczestniczących drużyn została wyposażona w niezbędne stroje, sprzęt sportowy i treningowy. Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje Program, kluby otrzymały tablety oraz darmowy internet. Pozwala to w każdej chwili na dostęp do specjalnie stworzonej internetowej platformy z modułem grywalizacji umożliwiającym międzyklubowe zmagania, mimo setek kilometrów dzielących poszczególne drużyny.

Platforma internetowa to również miejsce, w którym każdy z klubów posiada swój własny profil. Dla wielu z nich jest to główne miejsce w sieci, pozwalające na dzielenie się zespołowymi doświadczeniami i osiągnięciami, publikowanie aktualności oraz relacji z wydarzeń. Aby zwiększać kompetencje sportowe i okołosportowe uczestników, na stronie programu regularnie pojawiają się poradniki w postaci artykułów i materiałów filmowych przygotowywane we współpracy ze sportowymi ekspertami oraz dietetykami. Na terenie klubów prowadzone są również dedykowane programy szkoleniowe organizowane przez specjalną grupę trenerską, a relacje z tych wydarzeń można obejrzeć na platformie.

Sieciowa rywalizacja pozwala klubowiczom na wzięcie udziału w różnorodnych wyzwaniach. Została przygotowana tak, aby jak najlepiej połączyć off-line’owe działania sportowe, aktywności prorodzinne oraz te budujące relacje z lokalnymi społecznościami z on-line’owym relacjonowaniem osiągnięć klubu i jego uczestników. To nie tylko motywacja do aktywnego trybu życia – to również świetny sposób na wzajemną naukę i czerpanie pomysłów realizowanych w innych miejscach Polski. Skoro tam to wyszło, czemu nie miałoby się udać tutaj!

W program zaangażowało się pięć ikon polskiego sportu: Jerzy Dudek, Milena Radecka, Artur Siódmiak, Marcin Urbaś oraz Tomasz Jankowski. Ich odwiedziny w najaktywniejszych klubach wpłynęły pozytywnie na wzmożony udział kibiców oraz osób wspierających działania klubów.

 • 100 klubów sportowych wspierających sportowy rozwój dzieci i młodzieży
 • 5 dyscyplin sportowych objętych wsparciem: piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, koszykówka oraz lekkoatletyka
 • 300 trenerów objętych wsparciem merytorycznym
 • 7 000 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów trenujących w klubach
 • 100 tabletów, po jednym dla każdego z klubów
 • 1600 GB przesłanych danych przez Wi-Fi
 • 6 000 wykonanych ćwiczeń

Kluby Sportowe Orange wraz z internetową platformą www.klubysportoweorange.pl Kluby Sportowe Orange, otwiera się w nowej karcie to inicjatywa, która ma zwrócić uwagę na konieczność inwestowania w aktywność fizyczną i promowania zróżnicowanych dziedzin sportu. Dlatego jest to pierwszy w Polsce projekt, który wspiera rozwój aż pięciu dyscyplin sportowych. To również przestrzeń, gdzie aktywność fizyczna i cyfrowy świat grają w jednej drużynie.

Efekty społeczne programu:

 • stworzenie, wsparcie i pomoc w rozwoju 100 klubów sportowych
 • promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia
 • wsparcie merytoryczne dla lokalnych animatorów
 • rozwój kompetencji trenerskich
 • budowanie przekonania wśród dzieci i młodzieży, że mogą podołać każdemu wyzwaniu
 • walka z wykluczeniem społecznym – w tym wypadku z brakiem wsparcia dla klubów sportowych w mniejszych miejscowościach
 • aktywacja lokalnych społeczności i wzrost zaangażowania w działania klubowe

Od 2004 r. w ramach programu „Edukacja z internetem”, zapewniamy szkołom dostęp do szerokopasmowego internetu na preferencyjnych warunkach. Z programu korzysta 8 tys. szkół, w których uczą się ponad 3 mln dzieci. W ramach promocji dla szkół oferujemy preferencyjne warunki dostępu do internetu - aktywację usługi dostępu - za 1,23 zł brutto oraz abonament miesięczny za 29,24 zł brutto.

Więcej na włącz szkołę. Fundacja Orangeotwiera się w nowym oknie