Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Dialog z pracownikami

Podstawą dla budowania pozycji dobrego pracodawcy jest słuchanie opinii pracowników na temat firmy, szukanie rozwiązań zgłaszanych przez nich problemów i proponowanie zmian na lepsze.

Badania satysfakcji pracowników

W Orange Polska prowadzimy regularne badania opinii pracowników – Ja w mojej firmie i Satysfakcja z usług wewnętrznych. Ich celem jest analiza satysfakcji pracowników, monitorowanie zmian opinii, jak również pomiar zadowolenia pracowników z usług funkcji wsparcia tj. HR, Administracja, IT i jakości współpracy pomiędzy strukturami firmy.

W 2014 roku badanie skierowane było do wszystkich pracowników Orange Polska, Orange Customer Service, TP Teltech oraz Integrated Solutions, jak również współpracowników outsource z obszarów: Sprzedaży i Obsługi Klienta oraz TP Teltech. Na ankietę odpowiedziało 71% pracowników etatowych.

Od 2008 roku działa w firmie Ruch Ambasadorski Orange, który zachęca pracowników do dyskusji nad kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed firmą, np. strategią i rozwojem biznesu, wdrażaniem zmian organizacyjnych w firmie. Obecnie w Orange działa około 100 ambasadorów, którzy dotychczas przeprowadzili ponad 1700 warsztatów dla ponad 20 tys. osób z ponad 110 lokalizacji.

W 2015 roku po raz pierwszy uruchomiliśmy budżety partycypacyjne, w ramach których, pracownicy w 5 największych siedzibach regionalnych mogli decydować, w co zainwestujemy w ich miejscu pracy. Zgłoszono 118 pomysłów, z których w powszechnym głosowaniu wybrano do realizacji 21 projektów, takich jak np. baza rowerowa, kącik relaksu, rewitalizacja terenu przed budynkiem czy bankomat na terenie firmy.

Związki zawodowe

Szanujemy prawo do zrzeszania się pracowników i prowadzimy regularny, szeroki dialog z partnerami społecznymi. Do prowadzenia rozmów oraz określania obszarów będących przedmiotem dialogu powołaliśmy jednostkę Sprawy Pracownicze, jak również stanowisko doradcy ds. dialogu społecznego.

W Orange Polska S.A. działa też Rada Pracowników, z którą konsultujemy stan, strukturę i przewidywane zmiany zatrudnienia oraz działania mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, a także istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

W Orange Polska S.A. funkcjonują dwa poziomy dialogu społecznego ze związkami zawodowymi:

Organizacje związkowe funkcjonujące w Orange Polska S.A. na koniec grudnia 2015 roku zrzeszały 3767 członków, co stanowi 28,3% wszystkich osób zatrudnionych w Orange Polska S.A. Interesy pracowników są również reprezentowane w Europejskiej Radzie Zakładowej Grupy France Telecom, w której Orange Polska S.A. ma swoich przedstawicieli.

W Orange Polska pracownicy firmy korzystają z jasnych i transparentnych przywilejów określonych w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (PUZP) (dla Orange Polska S.A.) oraz w Zasadach Układowych (dla Orange Customer Service). Dokumenty te regulują m.in. zasady zatrudniania i rozwiązywania stosunku pracy, czas pracy, kwestię urlopów, zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, sprawy związane z BHP, szkoleniami i działalnością socjalną, opieką medyczną. PUZP przyznaje pracownikom uprawnienia o szerszym zakresie, niż wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących lub nieobjęte tymi przepisami w ogóle, w tym m.in.: wyższe odprawy w przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, czy wyższe odprawy emerytalne i rentowe. Umowami zbiorowymi objętych jest w Orange Polska 90% pracowników.

Jednym z ważnych tematów dialogu ze związkami zawodowymi są redukcje zatrudnienia. Dynamicznie zmieniające się otoczenie zewnętrzne wzrastające wymogi konkurencyjnego rynku, automatyzacja procesów i rozwój technologiczny, a wraz z tym zmieniające się potrzeby w zakresie kompetencji zmuszają nas do dalszej optymalizacji zatrudnienia. Wszystkie te zmiany są przedmiotem rozmów z przedstawicielami związków zawodowych. W ramach obowiązującej na lata 2014-2015 Umowy Społecznej, z programu odejść dobrowolnych mogło skorzystać maksymalnie 2250 pracowników.

W dniu 2 grudnia 2015 roku Zarząd Orange Polska S.A. podpisał ze związkami zawodowymi nową Umowę Społeczną na lata 2016-2017, która obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Umowa Społeczna dotyczy między innymi polityki zatrudnienia, w tym określenia miejsca i roli mobilności wewnętrznej, rekrutacji, podwyżek wynagrodzeń oraz umożliwienia odejść z firmy za odszkodowaniem tym pracownikom, którzy nie mogą dostosować swojego profilu zawodowego do zmieniających się potrzeb rynkowych. Analogiczna Umowa została zawarta także w OCS.

Także 2 grudnia 2015 roku zarówno w Orange Polska S.A., jak i w OCS zawarte zostały ze związkami zawodowymi Porozumienia określające szczegółowe zasady postępowania w sprawach realizacji w roku 2016 Umowy Społecznej 2016-2017. Ustalono maksymalny limit odejść, wskazując, że podstawowym kryterium doboru pracowników do odejścia będzie wyrażenie przez pracownika chęci dobrowolnego rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników.

Dialog z klientami

Słuchamy - zmieniamy

Słuchamy naszych klientów i działamy tak, by szybko i sprawnie wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Umożliwiamy dostęp do wygodnych i nowoczesnych form kontaktu, zapewniając w nich jednakowy standard obsługi. Rok 2015 w obsłudze klientów to przede wszystkim koncentracja na poprawie skuteczności działania.

Jednakowy standard obsługi

W ciągu roku konsekwentnie wdrażaliśmy mechanizmy standaryzacji oraz usprawnienia w obsłudze klientów. Koncentrowaliśmy się na podnoszeniu skuteczności i polepszaniu procesów, a także doskonaleniu umiejętności pracowników. Klienci docenili nasze działania w badaniach satysfakcji, dzięki czemu osiągnęliśmy pozycję lidera na rynku telekomunikacyjnym w obsłudze spraw przy pierwszym kontakcie (ang. First Contact Resolution – FCR).

Klientom korzystającym z wielu usług Orange zapewniamy kompleksową obsługę przez dedykowanych doradców, zarówno na rynku indywidualnym jak i biznesowym. Dla klientów seniorów udostępniliśmy infolinię z uproszczonym IVR, na której rozmowa z doradcą może trwać tak długo, jak to konieczne dla załatwienia sprawy.

Zwolenników tradycyjnego sposobu kontaktu zapraszamy do sieci ponad 840 salonów, w których nasi konsultanci doradzą w wyborze oferty i pomogą rozwiązaniu problemów. Ponad 150 punktów obsługi klienta dostosowaliśmy w 2014 roku do potrzeb klientów z niepełnosprawnościami.

Infolinie działają całą dobę, aby pytania naszych Klientów nie pozostały bez odpowiedzi a dzięki części automatycznej szybko i łatwo sprawdzą status swoich zgłoszeń i płatności.

Zapewnienie najlepszej obsługi klientów

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie klientom najlepszej obsługi wśród operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. W najbliższych latach będziemy nadal koncentrować się na zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań klientów oraz ciągłym podnoszeniu poziomu satysfakcji z działań obsługowych. Naszą ambicją jest budowanie trwałych i partnerskich relacji z klientami.

Głównymi filarami naszej strategii są:

Przyjęta strategia oznacza zmianę podejścia do obsługi klientów z modelu reaktywnego do obsługi proaktywnej – wyprzedzającej ich oczekiwania i potrzeby.

Przyjazne kanały cyfrowe

Obsługa klientów w Orange Polska odbywa się coraz częściej z wykorzystaniem nowoczesnych form kontaktu, takich jak serwisy społecznościowe i aplikacje mobilne.

Po raz kolejny, w międzynarodowym rankingu Social Bakers, zostaliśmy docenieni za poziom obsługi w mediach społecznościowych – 1. miejsce wśród firm telekomunikacyjnych w Polsce oraz miejsce w pierwszej dziesiątce najbardziej zaangażowanych marek na świecie. Wynika to wprost z faktu, że jako pierwszy telekom w Polsce wprowadziliśmy i konsekwentnie realizujemy szeroki program komunikacji z klientami w mediach społecznościowych. Odpowiadamy na ich pytania bezpośrednio w miejscu, w którym je zadają, słuchamy ich uwag i pomagamy w rozwiązywaniu problemów. Miesięcznie to kilka tysięcy kontaktów.

Mój Orange to przykład aplikacji mobilnej użytecznej dla naszych klientów. Za jej pomocą mogą rozwiązać swoje sprawy przy pierwszym kontakcie na czacie lub telefonicznie pomijając menu głosowe, bez opłat za połączenie. Dzięki aplikacji nie muszą podawać dodatkowych danych, aby potwierdzić, że są właścicielami usługi, więc ich sprawy są rozwiązywane szybciej. Dodatkowo, w Mój Orange można wygodnie sprawdzić bieżące wykorzystanie środków, włączać lub wyłączać usługi, poznać szczegóły naliczonych opłat czy opłacić fakturę. Z aplikacji regularnie korzysta już ponad 1 mln naszych klientów.

Od zawsze doceniamy wiedzę, pasję i znajomość nowoczesnych technologii wśród naszych klientów, dlatego kilka lat temu stworzyliśmy Forum Pomocy Technicznej, na którym można było uzyskać przede wszystkim wsparcie innych użytkowników. Obecnie Forum zastąpił „Nasz Orange" - rozbudowana platforma społecznościowa, która umożliwia klientom wygodną wymianę informacji i doświadczeń dotyczących naszych produktów. Platforma została uruchomiona w 2016 roku i spotkała się z przychylnym odbiorem użytkowników.

Umieszczamy także filmy instruktażowe na YouTube. Są one bardzo popularne wśród klientów, którzy mogą się z nich dowiedzieć, np. jak zainstalować nowe usługi. Kilkanaście wybranych filmów instruktażowych wyposażyliśmy też w tłumaczenie na język migowy.

Z e-faktury korzysta już ponad 72% klientów Orange. W trosce o ich wygodę i bezpieczeństwo, do jej wysyłki uruchomiliśmy bardziej bezpieczną domenę: @pl.orange.com. Klienci e-faktury mogą ją pobierać nie tylko ze swojego konta w serwisie Mój Orange czy wskazanego adresu e-mail, ale dzięki usłudze Invoobill także w swoim internetowym serwisie bankowym.

Blog korporacyjny

Od 7 lat działa nasz blog - Blog Orange Polska - otwiera się w nowym oknie. Platforma blogowa to nowoczesny komunikator, w którym znajdziemy materiały multimedialne, reportaże wideo, autorskie materiały filmowe czy transmisje „na żywo”. To wirtualne miejsce interakcji pomiędzy firmą a klientami, otwarte na dialog. Jednym z tematów, który poruszamy na naszym blogu jest społeczna odpowiedzialność biznesu.


Badania satysfakcji klienta

Satysfakcja klientów jest naszym najważniejszym celem. Dlatego mierzymy ją skrupulatnie, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów. Nasze badania satysfakcji klientów są jednymi z największych w Polsce. Co miesiąc realizujemy w sumie około 20 tys. wywiadów, analizujemy rozmowy z ponad 500 tys. klientów infolinii, a także proces reklamacji ponad 30 tys. klientów indywidualnych oraz 2,5 tys. biznesowych.

Aby lepiej odpowiadać na oczekiwania naszych Klientów, systematycznie mierzymy ich satysfakcję stosując wskaźnik Net Promoter Score (NPS) - różnica między liczbą naszych promotorów i krytyków i badamy:

Na podstawie badań zidentyfikowaliśmy pięć obszarów, które w największym stopniu wpływają na postrzeganie marki Orange i przez cały rok 2015 konsekwentnie realizowaliśmy działania mające na celu ich poprawę.

Budowanie firmy proklienckiej jest możliwe dzięki zaangażowaniu każdego z naszych pracowników. Dlatego w ramach programu Na pierwszej Linii menedżerowie dzwonią do osób niepolecających naszych usług, aby z pierwszej ręki poznać powody ich niezadowolenia. Poprzez bezpośredni kontakt budujemy wzajemne zrozumienie oraz zaufanie. Dzięki zaangażowaniu menedżerów nierozwiązane sprawy klienckie zgłaszane są do interwencji.

Doświadczenia niezadowolonych klientów są podstawą do identyfikacji obszarów wymagających zmiany oraz opracowania rozwiązań mających na celu trwałą poprawę jakości usług.

W 2014 roku nasze Call Center Centrum Obsługi Klienta w Lublinie otrzymało prestiżowy certyfikat COPC Inc. czyli Customer Operations Performance Center potwierdzający wysokie standardy działania call center.

Dialog z organizacjami konsumenckimi

Współpracujemy z organizacjami konsumenckimi i Rzecznikami Konsumentów, którzy reprezentują klientów w sporach z firmami sprzedającymi produkty i usługi.

W ramach tej współpracy utworzyliśmy w 2004 roku specjalny zespół do obsługi spraw kierowanych do Orange przez Rzeczników. Co roku organizujemy tez spotkania z Rzecznikami i członkami organizacji konsumenckich. Od 2014 roku na spotkania zapraszani są także przedstawiciele UKE i UOKiK.

Ponadto, Rzecznicy otrzymują od nas co miesiąc biuletyn z aktualnymi informacjami o zmianach w regulaminach, nowościach w ofercie, a także o ważnych wydarzeniach związanych z Orange.

Rzecznik Klientów

Mamy też funkcję Rzecznika Klientów Orange – nie jest to konkretna osoba, ale zespół doradców. Klienci mogą przesyłać skargi i opinie za pomocą formularza zamieszczonego na portalu Orange, na stronie rzecznika link otwiera się w nowym oknie

Wybrani doradcy odpowiadają na zgłoszenia, rozpatrują i wyjaśniają sprawy, szukają rozwiązań w odpowiedzi na zapytania klientów.

W naszych strukturach działa także specjalny zespół, który zajmuje się interwencjami kierowanymi do Zarządu Orange Polska i Rzecznika Prasowego. Zespół ten nie tylko rozwiązuje trudne sprawy, ale także analizuje przyczyny ich powstawania i rekomenduje zmiany w procesach sprzedaży i obsługi.

Powrót do przypisu 1 w tekście badania wewnętrzne, grudzień 2015

Dialog z dostawcami

Staramy się, aby relacje z naszymi dostawcami i partnerami biznesowymi oparte były na transparentnych zasadach i wzajemnych zobowiązaniach do przestrzegania standardów etycznych. Zależy nam na dobrych i długotrwałych relacjach z naszymi dostawcami.

Ocena dostawców

Bierzemy aktywny udział w realizacji wspólnego dla Grupy Orange programu oceny globalnych dostawców QREDIC. Okresowa ocena dokonywana jest na podstawie wszelkich dostępnych informacji o firmach. W przypadkach budzących wątpliwości, dostawca wzywany jest do udzielenia wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości. Wyniki oceny są wykorzystywane w procesie negocjacji i wyboru dostawców na poziomie globalnym. Definitywnie negatywna ocena w zakresie przestrzegania standardów etycznych i ekologicznych (w szczególności brak działań zmierzających do wyeliminowania ujawnionych nieprawidłowości) dyskwalifikuje dostawcę.

Na poziomie globalnym Orange, wspólnie z innymi operatorami, bierze udział w inicjatywie Joint Audit Cooperation, której celem jest sprawdzenie u naszych wspólnych dostawców przestrzegania zasad etycznych, środowiskowych związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników oraz kwestie niezatrudniania dzieci.

W ramach JAC w 2015 roku dokonano 61 audytów wśród kluczowych dostawców. Od 2010 roku przeprowadzono już 209 audytów w 22 krajach (170 w Azji, 18 w Europie Wschodniej, 14 w Ameryce Południowej, 6 w Europie i 1 w Afryce), wskazując ponad 1521 nieprawidłowości wymagających naprawy głównie w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Dostawcy, u których wykryto nieprawidłowości zostali zobowiązani do ich usunięcia w określonym terminie. Na koniec 2015 roku pozytywne rozwiązanie znalazło 69% spraw.

Lokalnych dostawców zobowiązujemy do przestrzegania klauzuli Compliance, która jest umieszczona w umowach z naszą firmą. Klauzula ta zastąpiła występującą wcześniej klauzulę etyczną i zawiera zobowiązanie kontrahenta do postepowania zgodnie zasadami etycznego i odpowiedzialnego zachowania, włączywszy te dotyczące praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego, zrównoważonego rozwoju i zwalczania korupcji .Dodatkowo w umowach zakupowych umieszczamy Klauzulę Antykorupcyjną. Zastrzegamy sobie też możliwość uzyskania od Kontrahenta informacji i dokumentów w celu sprawdzenia zgodności z wyżej wymienionymi zasadami.

W 2014 roku znacząca większość umów z największymi dostawcami zawierała klauzulę etyczną. Naszym celem jest, aby do 2015 r. klauzule etyczne znalazły się w 90% znaczących umów z naszymi dostawcami.

Budowanie trwałych relacji z dostawcami

W 2015 roku współpracowaliśmy z 4 600 dostawcami. Staramy się, aby nasze relacje z dostawcami opierały się na kontraktach długoterminowych, zawierających transparentne zasady współpracy. Ponad 96,8% wartości zakupów jest realizowane w oparciu o umowy długoterminowe.

W 2015 roku żaden dostawca nie przekroczył progu 10% udziału w ogólnej wartości naszych zakupów.

Sukcesywnie pracujemy nad tym, aby nasze zobowiązania wobec dostawców były regulowane w terminie. Wskaźnik terminowości opłat wynosi 86% ( wzrost o 7 p.p. w stosunku do 2014 roku). Spośród ponad 118 tys. umów zawartych w Orange w 2015 roku, 99% obejmuje termin płatności dla dostawcy do 30 dni.

Jasne zasady wyłaniania dostawców

Prowadzimy konkurencyjną i otwartą politykę zakupową, zapewniając dostawcom możliwość bezpośredniego składania zamówień drogą elektroniczną. Obecnie ponad 55% zamówień składanych jest drogą elektroniczną. Dostawcy chcący współpracować z Orange mają możliwość samodzielnej rejestracji w bazie potencjalnych dostawców, dzięki której mogą uczestniczyć w procesach zakupowych organizowanych przez Orange.

Transparentność procesu wyłaniania dostawców zapewnia Regulamin Przeprowadzenia Procesu Zakupowego. Opracowaliśmy również Kodeks Etyki dla Organizacji Zakupowej. Stanowi on zbiór zasad, którymi powinien kierować się każdy pracownik działu Organizacji Zakupowej w bezpośrednich i pośrednich kontaktach z dostawcą. Kodeks obejmuje: procedury zakupowe, które w transparentny sposób określają zasady wyłaniania dostawcy czy zawierania umów, poufności informacji, zwraca uwagę na zagadnienie konfliktu interesów, reguluje kwestie upominków. Jakiekolwiek naruszenie lub ryzyko naruszenia zasad zawartych w Kodeksie zgłaszane jest przez pracownika przełożonemu lub Dyrektorowi Audytu Wewnętrznego.

W 2016 roku planujemy wprowadzenie Kodeksu postępowania dostawcy Orange Polska, który będzie miał zastosowanie w działaniach zakupowych realizowanych w firmie. Dodatkowo planujemy również szkolenie na temat społecznej odpowiedzialności biznesu dla pracowników działu zakupów.

Otoczenie prawne i regulacyjne

W raportowanym okresie na Orange Polska:

Informacje o innych wcześniej nałożonych karach na Orange Polska są przedstawione w nocie 28 Roszczenia, sprawy sądowe i zobowiązania warunkowe do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Więcej na stronie Orange dla inwestorów otwiera się w nowym oknie

Otoczenie społeczne

Jesteśmy członkiem wielu organizacji branżowych i pracodawców. Oto najważniejsze z nich.

organizacje krajowe:

organizacje międzynarodowe:

Dialog z interesariuszami to dla nas proces, który pomaga nam lepiej odpowiadać na oczekiwania naszych klientów, partnerów biznesowych, dostawców, inwestorów, pracowników oraz otoczenia społecznego.