Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Dialog z interesariuszami

To dla nas proces, który pomaga nam lepiej odpowiadać na oczekiwania naszych klientów, partnerów biznesowych, dostawców, inwestorów, pracowników oraz otoczenia społecznego i środowiska.

Kliknij na obszar grafiki,

aby zobaczyć szczegóły i podświetlić interesariusza.

klienci / rynek

 • klienci indywidualni
 • klienci biznesowi
 • klienci kluczowi
 • organizacje konsumenckie
 • instytucje rządowe
 • operatorzy telekomunikacyjni
 • konkurenci
 • partnerzy biznesowi i dystrybutorzy
 • klienci usług komplementarnych

metody komunikacji

pracownicy

 • pracownicy etatowi
 • pracownicy kontraktowi i outsourcingowi
 • kadra zarządzająca
 • stażyści i pracownicy czasowi
 • firmy partnerskie
 • kandydaci na pracowników
 • byli pracownicy
 • związki zawodowe
 • organizacje pracodawców
 • instytucje rynku pracy

dostawcy

 • dostawcy globalni
 • dostawcy lokalni
 • dostawcy jednorazowi
 • dostawcy długofalowi

metody komunikacji

 • spotkania
 • badania opinii
 • QREDIC - program oceny dostawców
 • audyty globalne

inwestorzy

 • inwestorzy instytucjonalni
 • inwestorzy indywidualni
 • agencje ratingowe
 • brokerzy
 • Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
 • instytucje nadzorujące rynek kapitałowy

metody komunikacji

otoczenie prawne i regulacyjne

 • instytucje regulacyjne – np. Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji I Konsumentów
 • organy egzekwujące przepisy prawne (GIODO, GUS, KNF, NBP, UKS)

metody komunikacji

 • konsultacje
 • sprawozdawczość
 • spotkania
 • konferencje branżowe

otoczenie społeczne

 • społeczności lokalne
 • organizacje pozarządowe
 • instytucje publiczne
 • organy administracji państwowej i samorządowej
 • rząd
 • media
 • liderzy opinii i organizacje profesjonalne
 • uczelnie i akademicy

metody komunikacji

środowisko naturalne

 • organizacje ekologiczne
 • organy administracji państwowej i instytucje regulacyjne
 • lasy państwowe
 • firmy recyklingowe i utylizacji odpadów

metody komunikacji

 • konsultacje
 • współpraca
 • raportowanie