Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Dbałość o bezpieczeństwo klientów

Społeczną odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa rozumiemy bardzo szeroko, nie tylko jako restrykcyjne traktowanie norm w zakresie zabezpieczeń, ale też edukację naszych klientów w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Zwracamy tu szczególną uwagę na dzieci, które swoją przygodę z nowymi technologiami zaczynają coraz wcześniej, a korzystanie z sieci jest dla nich ważnym elementem życia codziennego, a także relacji z rówieśnikami i światem. Ważne jest dla nas, aby korzystały z internetu mądrze i bezpiecznie.

Bezpiecznie Tu i Tam

\

Nad bezpieczeństwem użytkowników naszych usług czuwa zespół specjalistów, który na bieżąco reaguje na zagrożenia i wspiera klientów korzystających z internetu. Zespół ten posiada prestiżowy certyfikat branżowy CERT (Computer Emergency Response Team), potwierdzający najwyższą jakość organizacji obszaru zarządzania incydentami bezpieczeństwa teleinformatycznego, jest też członkiem FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), czołowej organizacji zrzeszającej tego typu zespoły z całego świata oraz akredytowanym członkiem pan-europejskiej organizacji Terena. CERT Orange Polska to jedyna tego typu jednostka w Polsce i w grupie Orange oraz jedna z szesnastu w Europie certyfikowana w programie Trusted Introducer.

Zespół CERT Orange Polska współpracuje z innymi operatorami telekomunikacyjnymi w zakresie bieżącej walki z zagrożeniami w sieci, ale także wypracowywania standardów tej współpracy i wymiany informacji. Na witrynie CERT Orange Polska zamieszczone są informacje i porady na temat bezpiecznej konfiguracji komputera, zasad korzystania z internetu, a także opisy i odnośniki do narzędzi oraz oprogramowania dotyczącego bezpieczeństwa. Za ich pomocą można sprawdzić stan zabezpieczeń swojego komputera, a także wybrać i zainstalować wiele przydatnych programów, m.in. antywirus, antyspam, firewall, czy dowiedzieć się, jak odzyskać skasowane dane, bądź zabezpieczyć je przed nieautoryzowanym dostępem.

Można także zapoznać się z aktualizowanymi na bieżąco danymi o zagrożeniach oraz sprawdzić stan bezpieczeństwa swojej domowej sieci dzięki CyberTarczy.

W 2014 roku wydaliśmy pierwszy Raport CERT Orange Polska, opisujący zagrożenia stwierdzone w naszej sieci, statystyki, obserwacje i analizy.

Więcej o CERT Orange Polska znajdziesz na stronie Computer Emergency Response Teamotwiera się w nowym oknie

Nasi klienci zasługują na najnowocześniejsze technologie. Współpracujemy z czołowymi dostawcami rozwiązań bezpieczeństwa z całego świata, nierzadko korzystając z urządzeń przed udostępnieniem ich do sprzedaży, co jest wyrazem głębokiego zaufania, którym obdarzają Orange Polska.

Zabezpieczenie przed włamaniami przez internet

W naszej sieci stacjonarnej stosujemy blackholing, czyli blokowanie komunikacji z adresami IP komputerów kontrolujących sieci botnet (składają się na nie urządzenia przejęte bez wiedzy ich właścicieli i używane do celów przestępczych, tzw. komputery zombie). Rozwiązanie to nie tylko eliminuje niepotrzebny ruch w sieci, ale także chroni komputery klientów przed wykorzystaniem ich do cyberprzestępstw (np. rozsyłania spamu czy wirusów, dokonywania ataków na inne komputery).

CyberTarcza

CyberTarcza to mechanizm wykrywania zagrożeń w sieci Orange, zabezpieczania przed nimi oraz przekazywania informacji zagrożonym abonentom usługi Neostrada. Zespół reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego CERT Orange Polska w trybie ciągłym analizuje zagrożenia wykryte w sieci Orange.

W efekcie:

 • każdy użytkownik może w dowolnej chwili na stronie Cybertarcza Orangeotwiera się w nowym oknie sprawdzić stan bezpieczeństwa urządzeń aktualnie podłączonych do jego sieci domowej,
 • urządzenie, z którego wchodzimy na stronę, musi być podłączone do domowej sieci,
 • w przypadku wyjątkowo poważnych zagrożeń, wiążących się z ryzykiem utraty danych wrażliwych Klienta (hasła, dane prywatne, etc.) i w efekcie kradzieży tożsamości, wyłudzeń, czy strat finansowych, zarażony użytkownik:
  • dla bezpieczeństwa zostanie tymczasowo odłączony od internetu,
  • otrzyma szczegółową instrukcję na temat sposobu usunięcia zagrożenia,
  • powrót do internetu możliwy jest po zatwierdzeniu informacji.

Więcej o CyberTarczy na stronie Cybertarcza Orangeotwiera się w nowym oknie

Dzieci w sieci

Jednym z ważnych dla nas tematów jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie i przygotowanie młodych ludzi do świadomego korzystania z nowych mediów. Działania te realizowane są w ramach programu Bezpiecznie Tu i Tam, który łączy działania edukacyjne Fundacji Orange oraz wszelkie nasze usługi dotyczące bezpieczeństwa klientów.

Od kilku lat współpracujemy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS, dawniej pod nazwą Fundacja Dzieci Niczyje). Dzięki naszemu wsparciu powstał serwis sieciaki, poznaj bezpieczny internetotwiera się w nowym oknie, w którym dzieci mogą znaleźć wiele cennych informacji o bezpiecznym i efektywnym korzystaniu z internetu. Na stronie zarejestrowanych jest już ponad 281 tys. aktywnych użytkowników. W ramach współpracy z FDDS opracowane zostały scenariusze zajęć edukacyjnych oraz komplet materiałów edukacyjnych, które dystrybuowane są wśród nauczycieli szkół w całej Polsce. Wersje elektroniczne wszystkich materiałów dostępne są on-line. Efektem naszych działań jest również nowatorska, bezpłatna platforma e-learningowa zawierająca szkolenia z zasad bezpiecznego korzystania z internetu w formie interaktywnych kursów. Ze szkoleń mogą korzystać zarówno sami uczniowie, jak i nauczyciele. Propozycje edukacyjne, wypracowywane we współpracy z FDDS, dostosowane są do różnych grup wiekowych. Przygotowaliśmy też specjalny portal dla przedszkolaków – projekt edukacyjny necio.plotwiera się w nowym oknie. Z serwisu do końca 2015 roku skorzystało ponad 395 tysięcy unikalnych użytkowników.

Od kilku lat działa letnia akcja „Sieciaki na wakacjach” - wakacyjna akcja edukacyjna, organizowana we współpracy z władzami samorządowymi i lokalnymi ośrodkami kultury. Podczas pikników dzieci dowiadują się jak bezpiecznie korzystać z internetu. Od początku akcji przeszkolono ponad 110 tysięcy dzieci.

 • 18 227 dzieci zarejestrowało się w 2015 r. w serwisie internetowym Sieciaki.pl
 • 37 115 nowych użytkowników zarejestrowało się na platformie e-learningowej
 • bezpłatne materiały edukacyjne dla dzieci, rodziców, nauczycieli
 • w piknikach edukacyjnych wzięło udział 12 tys. dzieci - (od początku trwania akcji - łącznie 36 100 dzieci)

Kolejną naszą wspólną inicjatywą było uruchomienie w 2007 roku - specjalnego telefonu interwencyjnego 800 100 100 i dedykowanej strony internetowej Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieciotwiera się w nowym oknie dla rodziców i nauczycieli w sytuacji zagrożenia dzieci w internecie. Dzięki Orange Polska linia 800 100 100 jest bezpłatna dla wszystkich dzwoniących. Od 2015 roku Orange jest partnerem technologicznym Telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 otwiera się w nowym oknie. Dzięki Orange Polska obie linie są bezpłatne dla wszystkich dzwoniących.

 • 143 000 telefonów dzieci i młodzieży w ciągu roku na telefon zaufania 116 111
 • 7300 zgłoszeń ze strony osób dorosłych na infolinię 800 100 100

Jak pokazują badania, rodzice nie wiedzą jak używać nowych technologii, jakie są możliwości sieci internet oraz przede wszystkim jak uczyć dzieci bezpiecznego i odpowiedzianego wykorzystania nowych mediów. W odpowiedzi na tę potrzebę Fundacja postanowiła dostarczyć narzędzie edukacyjne podnoszące kompetencje cyfrowe dorosłych w tym zakresie - internetowy kurs Bezpiecznie Tu i Tam, dostępny nieodpłatnie pod adresem fundacja.orange.pl/kurs otwiera się w nowej stronie. Kurs zawiera informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu, uczy rodziców jak pomóc dziecku unikać zagrożeń i jak reagować, gdy coś niepokojącego zdarzy się w sieci. W kursie zaprezentowane zostały m.in. zagadnienia takie jak serwisy społecznościowe, budowanie wizerunku on-line, zachowania przemocowe młodych w sieci, seksting, sposoby i narzędzia do zabezpieczania urządzeń z dostępem do internetu. Od momentu uruchomienia kursu 17 listopada 2015 do końca roku skorzystało z niego ponad 8 000 użytkowników.

Firma włączyła również w program swoich wolontariuszy – pracowników Orange Polska i we współpracy z Fundacją opracowała dla nich materiały edukacyjne i scenariusze zajęć. Wolontariusze przeszkolili już ponad 38 tys. dzieci z zasad bezpieczeństwa w sieci. Materiały te trafiły też do pracowników Orange Polska, którzy mogą je wykorzystywać w edukacji swoich dzieci oraz do 3 tys. bibliotek.

 • 8794 - dzieci wzięło udział w lekcjach zorganizowanych przez wolontariuszy

Wspólnie z Fundacją stworzyliśmy poradniki dla rodziców „Bezpieczne media” i „Bezpiecznie Tu i Tam”, które w kompleksowy sposób pokazują, jakie niebezpieczeństwa czyhają na najmłodszych w cyfrowym świecie i jak im przeciwdziałać oraz gdzie szukać pomocy. Fundacja Orange wspiera też kampanie społeczne dotyczące bezpiecznego internetu. W 2015 roku byliśmy partnerem kampanii Mama Tata Tablet, która uświadamiała rodziców, jak odpowiedzialnie można udostępniać najmłodszym tablety i telefony. Fundacja Orange uczestniczy w konferencjach na temat bezpieczeństwa online, przygotowuje badania na temat korzystania z sieci przez dzieci, ich wiedzy, a także wiedzy ich rodziców, a od 10 lat jest partnerem Dnia Bezpiecznego Internetu, podczas którego oprócz konferencji i dyskusji specjalistów nad poprawą bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników sieci, w szkołach w całej Polsce organizowane są wydarzenia i konkursy poświęcone temu tematowi.

 • ponad 1,5 tys. aktywności w Dniu Bezpiecznego Internetu

Fundacja Orange jest partnerem programu Chronimy Dzieci. Jest to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji. Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 • 2018 placówek zarejestrowanych w Programie Chronimy Dzieci

Więcej na stronie Chronimy Dzieciotwiera się w nowym oknie

Orange jest też członkiem sojuszu operatorów komórkowych przeciwko seksualnemu wykorzystywaniu dzieci. Sojusz powstał w celu ograniczenia używania telefonii komórkowej przez osoby lub organizacje, które chcą korzystać lub czerpać zyski z materiałów zawierających niedozwolone treści z udziałem dzieci. Od 2011 roku Orange Group działa w inicjatywie „Lepszy Internet dla dzieci”, zapoczątkowanej przez Neelie Kroes, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej i komisarza Komisji Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej.

Efekty społeczne programu:

 • 450 000 dzieci wie, jak bezpiecznie korzystać z internetu
 • 156 tys. nauczycieli i rodziców jest bardziej świadomych niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z internetu przez dzieci i wie, jak im przeciwdziałać
 • 8 000 dorosłych wie, jak chronić dzieci przed niebezpieczeństwami w sieci