Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Bezpieczne dane

Jesteśmy administratorem wielu danych osobowych naszych klientów oraz pracowników. Ich bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne.

Za dostarczanie oraz nadzorowanie wdrożenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz standardów ochrony danych osobowych odpowiada w firmie Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Współpracuje on też z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) m.in. przy prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz zgłasza GIODO naruszenia ochrony danych naszych klientów.

Dane osobowe są jedną z kategorii informacji chronionych i wraz z danymi stanowiącymi tajemnicę telekomunikacyjną oraz tajemnicę przedsiębiorstwa są objęte Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnym z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 27001, której certyfikat posiadamy.

Dbamy o to, aby nasi pracownicy i współpracownicy mieli pełną wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawa, a także naszych wewnętrznych zasad związanych z procesem przetwarzania danych osobowych. Zespół podległy Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji przeprowadza cykliczne analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji oraz regularne audyty w zakresie przetwarzania danych osobowych. Utrzymując certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji jesteśmy dodatkowo poddawani cyklicznym zewnętrznym audytom nadzorczym. Pozwala to skutecznie identyfikować ewentualne nieprawidłowości i wprowadzać działania naprawcze.

Udoskonaliliśmy też proces udostępniania danych uprawnionym podmiotom. Przekazywanie danych do firm współpracujących następuje na podstawie umów o powierzeniu danych do przetwarzania, w których stawiamy wysokie wymagania w zakresie ich bezpieczeństwa.

W 2015 nasi klienci skierowali do GIODO 21 skarg. Wszystkie decyzje GIODO, które zapadły w odniesieniu do ww. skarg w badanym okresie, potwierdziły prawidłowość przetwarzania przez Orange Polska S.A. danych osobowych. W roku 2015 nie zostały nałożone na Spółkę żadne kary z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Na każdym etapie gromadzenia i przetwarzania danych dbamy o obowiązek informowania klienta m.in. o celu i zakresie przetwarzania jego danych, prawie dostępu do nich oraz możliwości ich poprawiania.

Więcej o rejestrach danych osobowych na stronie Rejestr Zbiorów Danych Osobowychotwiera się w nowym oknie