Nowe technologie dla wszystkich

Dostęp do nowych technologii zmienia dziś społeczeństwo w podobnym stopniu, w jakim kiedyś zrobiły to inne rewolucje technologiczne: dostęp do bieżącej wody, elektryfikacja, upowszechnienie mass mediów.

Poprzez swoją działalność w branży ICT i nowych technologii Orange Polska jest znaczącym aktorem na arenie polskiej gospodarki.

Uwzględniając nasz udział w budowie polskiej sieci teleinformatycznej można oszacować, że tylko dzięki działalności Orange Polska potencjalny PKB Polski wzrósł w latach 2005-2014 o 4,5%.

To powoduje szczególną odpowiedzialność firmy.

Usługi ITC są dziś kluczowe dla budowania kapitału społecznego. Decydują o naszych szansach na dobre życie.

Jesteśmy jednym z liderów społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Angażujemy się i inicjujemy przedsięwzięcia, których celem jest dostęp do nowych technologii, edukowanie jak bezpiecznie korzystać z internetu, dbanie o środowisko naturalne, tworzenie przyjaznego i inspirującego miejsca pracy. Naszym celem jest też codzienne zachowywanie najwyższych standardów etycznych.

Od 2005 roku, przekazaliśmy prawie 180 milionów zł (ponad 40 milionów euro) na działalność społeczną, głównie poprzez programy naszej Fundacji. Dzięki temu małe miejscowości zyskały dostęp do nowych technologii i wzbogaciły się o miejsca inspiracji integracji społecznej.

Społeczne zaangażowanie Orange Polska to choćby 50 multimedialnych Pracowni Orange dla 25 tys. osób, 3,5 tys. bibliotek z bezpłatnym internetem czy ponad 10 tys. szkół z dostępem do internetu.

Chcemy, by każdy miał dostęp do cyfrowego świata, dlatego dostosowujemy nasze usługi, salony sprzedaży i strony internetowe do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

W ramach nowego programu Bezpiecznie Tu i Tam przygotowaliśmy serwisy edukacyjne dla dzieci i materiały edukacyjne dla opiekunów, uruchomiliśmy numer interwencyjny, stworzyliśmy Bezpieczny Starter blokujący dostęp do treści pornograficznych i brutalnych przez telefon komórkowy. Oferujemy pakiety ochrony w internecie e-bezpieczeństwo zawierające kontrolę rodzicielską.

Stale monitorujemy nasz wpływ na środowisko naturalne, realizujemy programy zwiększające efektywność energetyczną usług i zmniejszające ich wpływ na emisję szkodliwych gazów.

Czyste środowisko oznacza dla nas min. zmniejszenie emisji CO2 o 25% od 2006 roku, promowanie recyklingu telefonów komórkowych czy 1 mln odnowionego sprzętu od 2008 roku.

Jesteśmy jednym z największych pracodawców w Polsce. Prowadzimy działalność w ponad 280 lokalnych placówkach w 216 lokalizacjach. Zatrudnionym oferujemy nie tylko szansę na wejście w struktury globalnej firmy telekomunikacyjnej, ale także konkurencyjne w lokalnych warunkach wynagrodzenia, szanse awansu zawodowego i wysokie standardy pracy.

Wielu naszych pracowników angażuje się w działalność społeczną. W zeszłym roku ponad 3 tys. z nich było wolontariuszami.

Wszyscy, w mniejszym bądź większym stopniu, jesteśmy zaangażowani w zmienianie świata. Szczególną rolę odgrywają tu te marki, które specjalizują się w nowych technologiach. Dlatego tak ważne jest dla nas odpowiedzialne prowadzenie biznesu.

Zapraszamy do lektury Raportu Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska 2014, który podsumowuje kolejny rok naszej pracy nad tym, aby być firmą odpowiedzialną społecznie.


Z pozdrowieniami,


Bruno Duthoit

Prezes Orange Polska