Odpowiedzialność społeczna

To dla nas kultura organizacyjna, która w tworzeniu i realizacji strategii biznesowej uwzględnia oczekiwania pracowników i innych grup interesariuszy - klientów, inwestorów, dostawców, partnerów biznesowych i społecznych oraz środowiska naturalnego.

Wierzymy, że takie podejście przynosi korzyści firmie i jej otoczeniu, prowadzi do długofalowego rozwoju oraz przyczynia się do podnoszenia jakości życia nas wszystkich. Dlatego w Orange Polska stworzyliśmy strategię społecznej odpowiedzialności, skupiając się na czterech obszarach, kluczowych z punktu widzenia naszej branży i działalności na polskim rynku – integracji cyfrowej, bezpiecznej sieci, czystym środowisku i ciekawym zespole.

W procesie tworzenia strategii CSR ważnym drogowskazem są dla wyzwania społeczne w kraju i na świecie a także nas potrzeby oraz oczekiwania zgłaszane przez naszych interesariuszy.

SEKCJA: Strategia CSR

Strategia społecznej odpowiedzialności Orange Polska

W Orange Polska wdrażamy politykę społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich obszarach działalności naszej firmy już od kilku lat.

Misja CSR

 • umożliwiamy korzystanie z możliwości cyfrowego świata wszytskim, niezależnie od umiejętności, miejsca zamieszkania, wieku czy sprawności
 • budujemy przejrzyste i uczciwe relacje z naszymi klientami
 • dostarczamy naszym inwestorom pełną informację na temat naszej działalności
 • realizujemy cele biznesowe z poszanowaniem zasad ekologii i w harmonii ze środowiskiem
 • tworzymy kulturę współpracy, w której wszyscy pracownicy czują się szanowani, swobodnie realizują cele zawodowe i życiowe pasje

Nasza strategia społecznej odpowiedzialności uwzględnia cele biznesowe firmy i wpisuje się ich realizację. Kluczowym elementem w tworzeniu strategii były wnioski z dialogu z interesariuszami, trendy rynkowe oraz wyzwania społeczne dla naszej branży w Polsce i na świecie.

Nad realizacją strategii czuwa Komitet Sterujący ds.CSR złożony z menedżerów odpowiedzialnych za poszczególne obszary funkcjonowania firmy.

Działaniami z zakresu społecznej odpowiedzialności zajmuje się na co dzień zespół CSR i Sponsoringu, który współpracuje z koordynatorami CSR w obszarach, a także także ze specjalistami CSR w Orange z innych krajów. Zespół znajduje się w strukturze Komunikacja Korporacyjna i CSR oraz podlega Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Korporacyjnych.

Integracja cyfrowa,

ponieważ chcemy, aby każdy mógł korzystać z możliwości cyfrowego świata, niezależnie od umiejętności, miejsca zamieszkania, wieku czy sprawności.

działanie

cele do roku 2015

status realizacji

dostosowanie usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

1/6 salonów sprzedaży dostosowana do potrzeb klientów z niepełnosprawnościami

Orange bez barier

wprowadzenie usługi tłumacza migowego w 2015 r.

częściowo zrealizowane

obsługa bez barier – przeszkolenie pracowników obsługi w zakresie potrzeb klientów z niepełnosprawnościami

Orange bez barier

zrealizowane

dostępna strona internetowa na poziomie AA wg. standardu WCAG

34 % dostępności wg. standardu WCAG

częściowo zrealizowane

edukacja cyfrowa seniorów

opracowanie kompleksowego programu edukacji cyfrowej seniorów

materiały edukacyjne ABC Internetuotwiera się w nowym oknie

projekt Spotkania z pasjamiotwiera się w nowym oknie

zrealizowane

edukacja w zakresie nowych technologii dla społeczności

realizacja przez Fundację Orange programów budujących kompetencje cyfrowe dla społeczności – dotarcie do 110 tys. osób

Pracownie Orangeotwiera się w nowym oknie

Akademia Orangeotwiera się w nowym oknie

Orange dla bibliotekotwiera się w nowym oknie

zrealizowane
Bezpieczna sieć,

ponieważ chcemy, aby korzystanie z najnowszych technologii było proste i wolne od zagrożeń.

działanie

cele do roku 2015

status realizacji

usługi zapewniające bezpieczeństwo dzieci w internecie

wprowadzenie ofert zawierających narzędzia kontroli rodzicielskiej

Bezpieczny Starterotwiera się w nowym oknie

zrealizowane

edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa w internecie

przeszkolenie 178 tys. dzieci z zasad bezpiecznego internetu

Bezpiecznie Tu i Tamotwiera się w nowym oknie

zrealizowane

cykliczne badania nt. bezpieczeństwa dzieci w sieci w Polsce

Badanie bezpieczeństwo dzieci w internecieotwiera się w nowym oknie wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje

zrealizowane

edukacja rodziców i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w internecie

wydanie nowej edycji bezpłatnego poradnik dla rodziców nt. "Bezpieczne media”

Bezpiecznie Tu i Tamotwiera się w nowym oknie

zrealizowane

dbanie o bezpieczeństwo danych klientów

opracowanie i wdrożenie nowej „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych” oraz „Regulaminu przetwarzania danych osobowych”

Wdrożenie nowych polityk w zakresie bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych.

Bezpiecznie Tu i Tamotwiera się w nowym oknie

zrealizowane
Czyste środowisko,

ponieważ chcemy realizować nasze cele biznesowe z poszanowaniem zasad ekologii i w harmonii ze środowiskiem.

działanie

cele do roku 2015

status realizacji

odzyskiwanie urządzeń (telefony komórkowe, modemy, itp.)

odzyskanie 7,5 % urządzeń w stosunku do wprowadzonych na rynek

4,1 % odzyskanych urządzeń w stosunku do wprowadzonych na rynek

częściowo zrealizowane

promocja e-dokumentów

46% naszych klientów dostaje e-fakturę

58,6% naszych klientów korzysta z e-faktura w Orangeotwiera się w nowym oknie

zrealizowane

eko-opakowania

100% urządzeń dostarczanych przez proces odnowy w eko-opakowaniach.

Pudełka eco wykorzystujemy dla wszystkich odnawianych urządzeń

zrealizowane

zmniejszenie zużycia energii

uruchomienie kompleksowego programu oszczędności energii elektrycznej

Program Energy Optimalisation

zrealizowane
Ciekawy zespół,

ponieważ chcemy tworzyć kulturę współpracy, w której wszyscy pracownicy czują się szanowani, swobodnie realizują cele zawodowe i życiowe pasje.

działanie

cele do roku 2015

status realizacji

równe szanse dla wszystkich w dostępie do pracy i awansów

co najmniej 35% kobiet na stanowiskach menedżerskich

36,8% kobiet na stanowiskach menedżerskich

zrealizowane

65% list sukcesorów w grupie TOP menedżerów z przynajmniej jedną kobietą na liście

41,7% list sukcesorów w grupie TOP menedżerów z przynajmniej 1 kobietą na liście

częściowo zrealizowane

2,30% osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w firmie

1,66% osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w firmie

częściowo zrealizowane

zarządzanie różnorodnością

wprowadzenie polityki zarządzania różnorodnością w firmie

Polityka różnorodności w trakcie opracowywania, różnorodność wpisana w kompetencje menedżera, wykonany audyt różnorodności

częściowo zrealizowane

kultura organizacyjna oparta na zaangażowaniu

co najmniej 10% pracowników zaangażowanych w wolontariat pracowniczy

16,5% pracowników zaangażowanych w wolontariat w Orange

zrealizowane

Kalendarium 2014

Styczeń

 • Dzień CSR w Orange Polska. Nagrody dla 10 Przyjaciół CSR – pracowników Orange Polska zaangażowanych w realizację idei społecznej odpowiedzialności w firmie.
 • #babcia#dziadek kampania Fundacji Orange i Juniormedia Polska Press o bezpieczeństwie w internecie dla młodszych i starszych użytkowników sieci.
 • Start realizacji 48 projektów edukacji cyfrowej dla 5 tys. dzieci i młodzieży w Akademii Orange
 • Gala finałowa V polskiej edycji konkursu „Odkryj E-Wolontariat”. Fundacja Orange partnerem Konkursu.

Luty

 • 2. urodziny Karty Różnorodności. Orange jest sygnatariuszem i opiekunem Karty w Polce
 • Dzień Bezpiecznego Internetu 2014 „Razem tworzymy lepszy Internet”. Fundacja Orange partnerem głównym obchodów w Polsce.
 • Bal Gwiazd Dobroczynności i nagrodzenie najbardziej zaangażowanych w akcje charytatywne artystów. Fundacja Orange partnerem.
 • Specjalna Gwiazda Dobroczynności przyznana pracownikom Orange przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce za udział w akcji „Świąteczne prezenty w słusznym celu”.

Marzec

 • Inauguracja III etapu Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050. Orange Polska uczestniczy w realizacji projektu.
 • Konferencja Efektywność zaangażowania społecznego. Model LBG w praktyce zarządzania i raportowania. Prezentacja dobrej praktyki z Orange Polska.
 • Konferencja Social Media Day Poland: Kids! poświęcona obecności dzieci w mediach społecznościowych. Partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.
 • Orange otrzymuje tytuł Top Employers Polska 2014
 • Fundacja Orange partnerem kampanii Tydzień z Internetem 2014 – Get Online Week, która objęła swoim zasięgiem w Polsce ponad 15 tysięcy osób.
 • XII edycja Raportu dobrych praktyk wydawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 12 projektów Orange uznanych jako dobra praktyka biznesu w zakresie CSR.

Kwiecień

 • 5 Targi CSR organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Z udziałem Orange Polska.
 • Konferencja: Czy w biznesie mamy deficyt dialogu? Orange Polska otrzymuje I nagrodę Lidera dialogu z interesariuszami (w kategorii spółki duże) w Konkursie organizowanym przez Konfederację Lewiatan i firmę Deloitte.
 • VIII Ranking odpowiedzialnych firm 2014 – Orange Polska zajął 1. miejsce w swojej branży i 3. miejsce w kategorii ogólnej

Maj

 • Pierwszy Ogólnopolski Dzień Różnorodności organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Akademia Odpowiedzianego Biznesu 2014, „Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy przyszłości”. Orange Polska jest partnerem programu.
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu z udziałem Orange Polska.
 • Orange Polska otrzymał Złoty Listek CSR „Polityki”.
 • Fundacja Orange partnerem Gali Wolontariatu organizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.
 • Tydzień Akademii Orange pod hasłem „Kultura Uskrzydla” – konkursy, wydarzenia, happeningi podsumowujące 48 projektów z zakresu nowoczesnej edukacji kulturalnej, w których uczestniczyło blisko 5000 dzieci i młodzieży z 14 województw.
 • XVII edycja konkursu „Dobroczyńca Roku” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Orange Polska opiekunem nowej kategorii konkursu „Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu”.

Czerwiec

 • Orange Warsaw Festival bez barier – dla wszystkich fanów dobre muzyki w rytmie pomagania
 • Konferencja We Are Museums skierowana do przedstawicieli muzeów, którzy chcą poznać najnowsze idee i trendy ze świata muzeów. Fundacja Orange partnerem.
 • Pierwszy w Polsce Wirtualny marsz przeciwko cyberprzemocy – Fundacja Orange Partnerem. W międzynarodowej, pokojowej demonstracji przeciwko cyberprzemocy wzięło udział 100 000 uczestników z 26 krajów.

Lipiec

 • Start wakacyjnych pikników edukacyjnych "Sieciaki na wakacjach" Fundacji Dzieci Niczyje. Fundacja Orange partnerem.
 • Turnusy rehabilitacyjne dla 90 dzieci z wadą słuchu w ramach programu „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange. Do tej pory z takich wyjazdów skorzystało już 942 podopiecznych Fundacji z całej Polski.

Sierpień

Wakacje

Wrzesień

 • Uwolnij pomysł! - rusza VI edycja Akademii Orange programu grantowego Fundacji Orange
 • Premiera poradnika Grywalizacja. Zrób to sam! – wydanego przez Fundację Orange, Fundację Highlight/Inaczej i Laboratorium EE.
 • Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Dzieci w Internecie organizowana przez Polskie Centrum Programu Safer Internet. Fundacja Orange głównym partnerem tego wydarzenia.
 • VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych z udziałem Orange Polska.
 • 25 lat wolności. 25 lat zaangażowania biznesu w budowę społeczeństwa obywatelskiego – debata w Pałacu Prezydenckim zorganizowana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Orange Polska partnerem projektu.
 • Ogłoszenie naboru do programu Kluby Sportowe Orange.
 • Fundacja Integracja przyznała Miasteczku Orange certyfikat „Obiekt bez barier”

Październik

 • Orange bez barier – wprowadzenie udogodnień dla klientów z niepełnosprawnościami w ponad 150 salonach Orange Polska.
 • Dzień Zarządzania Zgodnością (Compliance Day) po raz drugi w Orange Polska
 • Kongres Różnorodności – nowe kierunki w CSR z udziałem przedstawiciela Orange Polska.
 • II Antykonferencja CSR . Orange Polska partnerem wydarzenia.
 • Indeks BI-NGO 2014, czyli komunikacja działań społecznych w internecie 500 największych firm w Polsce. Orange Polska partnerem badania.
 • Orange Polska nagrodzony certyfikatem HR Najwyższej Jakości przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.
 • Wydanie Global Compact Yearbook 2014.Orange Polska partnerem publikacji.
 • II edycja Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej (WTEM) Fundacji Nowoczesna Polska dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Fundacja Orange partnerem konkursu.
 • #SuperKoderzy - nauka programowania dla dzieci. Pierwsze warsztaty w Orange. Akcja wpisuje się w Europe Code Weekstrona w języku angielskim, otwiera się w nowym oknie (11-17 października), podczas którego miliony Europejczyków w ramach oddolnych inicjatyw poznają podstawy programowania.
 • X-lecie Forum Darczyńców. Fundacja Orange członkiem Forum.
 • II edycja konkursu „Dojrz@łość w sieci” Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+. Orange Polska jest członkiem Koalicji.
 • Tydzień Wolontariatu w Orange - 254 wolontariuszy pomogło 3500 dzieciom poznać zasady bezpiecznego nternetu, a ponad 500 seniorom opanować podstawy obsługi komputera.
 • Premiera publikacji „Fundacja Orange. Dobre praktyki”- zestaw pomysłów na kreatywne projekty dźwiękowe, teatralne i wizualne. Wszystkie przetestowane w Akademii Orange, dostępne na CC.

Listopad

 • 25 lat odpowiedzialności W Polsce - konferencja inaugurująca Rok Odpowiedzialności THINKTHANK. Orange Partnerem projektu.
 • Wielka Gala Integracji organizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Nagroda Medal integracji dla Orange Polska.
 • Firma dobrze widziana – tytuł nadany Orange przez Business Centre Club.
 • Gala finałowa VIII edycji konkursu liderzy Filantropii organizowanego przez Forum Darczyńców. Orange Polska partnerem merytorycznym konkursu.
 • Inauguracja XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Fundacja Orange wspiera najzdolniejszych studentów kierunków związanych z nowoczesnymi technologiami, oferując im stypendia.
 • Gala Finałowa konkursu Liderzy Filantropii organizowanego przez Forum Darczyńców. Orange Polska partnerem merytorycznym konkursu.

Grudzień

 • Udział Fundacji Orange w Godzinie Kodowania. 8 – 14 grudnia.
 • Finał projektu Spotkania z pasjami na rzecz aktywizacji osób starszych: 15 spotkań z pasjami, 5000 uczestników na każdym spotkaniu, 400 bibliotek/placówek.
 • 1300 wolontariuszy – Mikołajów z Orange odwiedziło z prezentami 15 000 małych pacjentów szpitali w całej Polsce.
 • Powstał 200. Bajkowy Kącik – kolorowa świetlica dla dzieci stworzona przez wolontariuszy Fundacji Orange w szpitalu.
 • II Konferencja Koalicji „Prezesi – wolontariusze 2011”. Orange Polska jest partnerem programu.
 • Implementacja wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka - konferencja UN Global Compact w Polsce. Orange Polska partnerem konferencji.
 • Nasze Call Center Centrum Obsługi Klienta w Lublinie otrzymało prestiżowy certyfikat COPC Inc. czyli Customer Operations Performance Center potwierdzający wysokie standardy działania call center.
 • Prezentacja wyników VIII edycji projektu RESPECT Index Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Orange Polska kolejny raz w indeksie.
 • Konkurs Raporty Społeczne. Raport Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska 2013 otrzymał nagrodę główną.

SEKCJA: Dialog i relacje

Dialog z interesariuszami

to dla nas proces, który pomaga nam lepiej odpowiadać na oczekiwania naszych klientów, partnerów biznesowych, dostawców, inwestorów, pracowników oraz otoczenia społecznego.

otoczenie prawne i regulacyjne środowisko naturalne inwestorzy dostawcy pracownicy otoczenie społeczne klienci / rynek

Kliknij na obszar grafiki,

aby zobaczyć szczegóły i podświetlić interesariusza.

klienci/rynek

 • klienci indywidualni
 • klienci biznesowi
 • klienci kluczowi
 • organizacje konsumenckie
 • instytucje rządowe
 • operatorzy telekomunikacyjni
 • konkurenci
 • partnerzy biznesowi i dystrybutorzy
 • klienci usług komplementarnych

pracownicy

 • pracownicy etatowi
 • pracownicy kontraktowi i outsourcingowi
 • kadra zarządzająca
 • stażyści i pracownicy czasowi
 • firmy partnerskie
 • kandydaci na pracowników
 • byli pracownicy
 • związki zawodowe
 • organizacje pracodawców
 • instytucje rynku pracy

dostawcy

 • dostawcy globalni
 • dostawcy lokalni
 • dostawcy jednorazowi
 • dostawcy długofalowi

metody komunikacji

inwestorzy

 • inwestorzy instytucjonalni
 • inwestorzy indywidualni
 • agencje ratingowe
 • brokerzy
 • Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
 • instytucje nadzorujące rynek kapitałowy

otoczenie prawne i regulacyjne

 • instytucje regulacyjne – np. Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji I Konsumentów
 • organy egzekwujące przepisy prawne (GIODO, GUS)

metody komunikacji

 • konsultacje
 • sprawozdawczość
 • spotkania
 • konferencje branżowe

otoczenie społeczne

 • społeczności lokalne
 • organizacje pozarządowe
 • instytucje publiczne
 • organy administracji państwowej i samorządowej
 • rząd
 • media
 • liderzy opinii i organizacje profesjonalne
 • uczelnie i akademicy

metody komunikacji

środowisko naturalne

 • organizacje ekologiczne
 • organy administracji państwowej i instytucje regulacyjne
 • lasy państwowe
 • firmy recyklingowe i utylizacji odpadów

metody komunikacji

 • konsultacje
 • współpraca
 • raportowanie

SEKCJA: Innowacyjność

Innowacyjność

Interesuje nas zmieniający się świat. Aby obserwować zachodzące zmiany i wyznaczać trendy nowych technologii, stworzyliśmy laboratoria Orange – Orange Labs. Orange Labs  należy do międzynarodowej sieci Orange Labs, w skład której wchodzi kilkanaście jednostek badawczo-rozwojowych i laboratoriów Orange, działających w m. in we Francji, Hiszpanii, Chinach, Japonii, Egipcie, Jordanii oraz USA i Polsce.

Ważną częścią działalności Orange Labs jest proces tworzenia, wyboru i wdrażania innowacji, obejmujący współpracę z partnerami zewnętrznymi i realizację prac badawczo-rozwojowych dla Orange Polska i Grupy Orange.

Orange Labs to przede wszystkim miejsce promocji nowych technologii i innowacji.  Wraz z partnerami biznesowymi regularnie organizujemy konferencje - Innovation Days, Innovative Technology, warsztaty i pokazy prototypów, wymianę doświadczeń i budowanie pozytywnego partnerstwa. Miejscem, gdzie można zobaczyć najnowsze rozwiązania Orange, w tym bieżącą ofertę komercyjną, są „Ogrody Innowacji”. W 2014 roku we współpracy z partnerami zaprezentowaliśmy kilkadziesiąt rozwiązań o charakterze prototypowym i komercyjnym. Odbyło się kilkanaście wydarzeń z udziałem uczelni, dostawców i administracji państwowej. Nasze Ogrody Innowacji odwiedziło ponad 8 tys. gości.

Wspieramy innowacje

Innowacyjność jest bardzo ważna dla rozwoju branży telekomunikacyjnej. Dlatego przeznaczamy na badania i rozwój 50-60 mln zł rocznie, traktując tę działalność oraz współpracę ze start-upami jako ważny element naszego biznesu.

Stawiamy na model Open Innovation. Dzięki temu swój wpływ społeczny zaznaczamy nie tylko poprzez bezpośrednie oddziaływanie innowacji na życie ludzi czy społeczności, lecz także poprzez transfer wiedzy w tym zakresie do podmiotów, z którymi współpracujemy. Dzięki na naszemu wsparciu mogą one wprowadzać na rynek własne innowacyjne projekty i rozwiązania.

Orange FAB

W 2014 roku zrealizowaliśmy 1. edycję międzynarodowego programu akceleracyjnego Orange Fab. Program umożliwia udzielenie wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom, które mają gotowy zaawansowany technologicznie produkt lub usługę o dużym potencjale rynkowym i chciałyby je rozwinąć.

Program Orange Fab jest akceleratorem, w którym mentorzy, eksperci i inwestorzy intensywnie pracują nad potencjałem innowacyjnych rozwiązań, dostosowując je do wymagań rynku. Społeczność mentorów i ekspertów budujemy w oparciu o specjalistów z firmy, a także zapraszając przedstawicieli świata akademickiego, biznesu, inwestorów i organizacji otoczenia biznesu oraz pozarządowych. Możliwymi formami współpracy są m.in. realizacja wspólnej oferty produktowej z Orange, zakup licencji, model podziału przychodów (tzw. revenue sharing), udział kapitałowy czy inwestycja w start-up.

W ramach programu akceleracji Orange wspiera firmy – uczestników programu - szeroką ofertą warsztatów i konsultacji prowadzonych zarówno przez ekspertów i mentorów wewnętrznych, jak i przez zaproszonych do programu przedstawicieli organizacji zewnętrznych. Obejmują one takie dziedziny jak: badania konsumenckie produktów i usług w specjalistycznym centrum, aspekty prawne umów inwestycyjnych, aspekty finansowe i modele biznesowe w działalności start-upów, nowoczesne metody zarządzania w start-upach (Agile, Lean Canvas), aspekty technologiczne projektowania nowoczesnych aplikacji – w tym wykorzystanie API operatora, metody komunikacji i relacji z mediami – w tym społecznościowymi, wykorzystanie środków UE w finasowaniu działalności innowacyjnej, umiejętności prezentacyjne (start-up pitch).

W ramach programu firmy laureaci mieli możliwość zaprezentowania się na szeregu wspieranych przez Orange wydarzeń, m.in. wystawa PeWuKa w Poznaniu pod patronatem Prezydenta RP, oraz Demo Days organizowanych przez Orange w Paryżu i Tokio. W efekcie 1. edycji programu akceleracji Orange rozpoczął współpracę z kilkoma firmami w celu stworzenia wspólnej oferty produktowej.

Więcej na stronie Orange Fab Polskaotwiera się w nowym oknie

Telekreator

Telekreator jest konkursem trwale wpisanym w mapę działalności Orange w ramach otwartych innowacji. Kolejna edycja miała miejsce w 2014 roku. Konkurs jest zorientowany na wsparcie i promowanie innowacyjności wśród pracowników Orange, a założeniem jest wzrost innowacyjności firmy, elastyczności we wdrażaniu nowych produktów, usług czy przekształceń organizacyjnych, efektywności, konkurencyjności oraz odpowiedzialności społecznej.

W konkurs zaangażowanych jest kilkuset pracowników Orange, jako uczestników konkursu, organizatorów, ekspertów oceniających i członków jury. Konkurs Telekreator polega na zgłaszaniu pomysłów, prototypów czy gotowych rozwiązań – przygotowanych w Orange przez pracowników firmy – zespołowo lub indywidualnie – w ramach 7 predefiniowanych kategorii: usługi, klient, technologie, społeczność, nawigator (efektywność), środowisko i wdrożenia. W konkursie jest do rozdysponowania szeroka pula nagród – po 3 dla każdej kategorii, ponadto wyróżnienia, nagrody specjalne oraz nagroda vox populi – głosowanie wszystkich pracowników Orange. Pracownicy – laureaci mają możliwość pracy nad wdrożeniem nagrodzonych pomysłów i projektów w organizacji. W kolejnej edycji planowane jest zwiększenie liczby kategorii, w tym otwarcie na zewnętrzny ekosystem innowacji poprzez włączenie kategorii rozwiązań wykorzystujących współpracę z partnerem zewnętrznym, start-upami.

Imagine with Orange

W 2014 roku wystartowaliśmy z programem Imagine with Orange, który ma na celu pozyskiwanie innowacyjnych pomysłów od szerokiego grona uczestników rynku, klientów, studentów, innowatorów itp. Jest to konkurs o charakterze otwartym - każdy może wziąć w nim udział. Pomysły można zgłaszać na dedykowanej platformie internetowej, która służy również komentowaniu pomysłów zgłoszonych przez innych użytkowników, a także głosowaniu. W ramach pierwszej kampanii zaplanowano zbieranie pomysłów z obszaru tematycznego Smart City. Zwycięskie pomysły są wybierane poprzez jury oraz poprzez głosowanie vox populi. W nagrodę,oprócz nagrody rzeczowej ,laureaci mają możliwość wyjazdu do Paryża i wspólnej pracy z zespołem ds. Innowacji Orange.

Orange to również miejsce promocji nowych technologii i innowacji. W 2014 roku wraz z partnerami biznesowymi regularnie organizowaliśmy konferencje - Innovation Days, Innovative Technology, Technology Leadership. Obejmowały one warsztaty i pokazy prototypów, wymianę doświadczeń i budowanie pozytywnego partnerstwa.

Więcej na stronie imagine with Orangeotwiera się w nowym oknie

BIHAPI

BIHAPI, czyli Business Intelligence Hackathon API to konkurs przeznaczony dla małych i średnich firm, studentów czy osób indywidualnych, których zadaniem jest zaprojektowanie innowacyjnych aplikacji, programów rozwijających komunikację, opartych na danych miejskich i na interfejsach do sieci Orange.

W 2014 roku zorganizowaliśmy 2. edycję Programu. BIHAPI cieszył się dużą po popularnością wśród studentów i młodych przedsiębiorców.

Dzięki partnerom konkursu Miastom Warszawa, Poznań i Gdańsk oraz organizacjom pozarządowym, aniołom biznesu i venture capitals oraz Patronatowi Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji uczestnicy mieli do dyspozycji blisko 80 API do budowy rozwiązań oraz ciekawe nagrody i możliwość inwestycji w rozwiązanie.

Więcej na stronie Business Intelligence Hackathon API (BIHAPI)strona w języku angielskim, otwiera się w nowym oknie

SEKCJA: Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne

Orange Polska należy do najbardziej zaangażowanych społecznie firm w Polsce. Odpowiedzialnie podchodzimy do kwestii społecznych, budując długofalowe programy zaangażowania społecznego w oparciu o profil kompetencji firmy w odpowiedzi na konkretne problemy i istotne sprawy społeczne. Nie pozostajemy też obojętni na zmieniające się otoczenie – ważne wydarzenia czy klęski żywiołowe.

Zaangażowanie społeczne Orange Polska (2014)

 • 17 mln zł Wsparcie finansowe (darowizny)
 • 0,5 mln zł Wsparcie w postaci usług
 • 1,15 mln zł Czas pracowników (wolontariat)
Fundacja Orange wyzwala energię i kreatywność ludzi, by wspólnie z nimi zmieniać świat na lepsze. Fundacja Orange łączy, uczy, inspiruje.

Nowe technologie i internet stały się nieodłączną częścią współczesnego świata, a ich rozwój wyraźnie oddziałuje na społeczeństwo. Dostęp do nich to pierwszy ważny krok w procesie cyfryzacji, ale ważna jest także edukacja, udział w kulturze, rozwój lokalny i wzmacnianie kompetencji niezbędnych do budowy nowoczesnego społeczeństwa. Misją Fundacji Orange jest upowszechnianie wiedzy i prowadzenie projektów, dzięki którym nowe technologie staną się sprzymierzeńcem rozwoju społecznego.

Powołana w 2005 roku, działa głównie na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci, młodzieży i mieszkańców mniejszych miejscowości, aby wzmacniali swoje cyfrowe kompetencje, zdobywali wiedzę i budowali społeczności przy wykorzystaniu internetu i nowych technologii.

Programy społeczne Fundacji Orange oparte są na wynikach badań i konsultacjach z ekspertami w danej dziedzinie, takie jak: Bezpiecznie Tu i Tam, Pracownie Orange, Akademia Orange, Orange dla Bibliotek, Telefon do Mamy i Dźwięki Marzeń. Fundacja wspiera merytorycznie, organizacyjnie i finansowo projekty innych organizacji. W jej inicjatywy, włączają się też pracownicy Orange Polska jako wolontariusze.

Obszary zaangażowania społecznego Fundacji Orange

 • 62% Edukacja ( w tym na rzecz społeczności lokalnych)
 • 23% Zdrowie i pomoc społeczna
 • 9% Zaangażowanie pracowników
 • 6% Inne

Fundacja Orange jest członkiem Forum Darczyńców w Polsce, zrzeszającego organizacje, które realizują swoją misję, stosując przejrzyste i jawne procesy udzielania pomocy oraz rzetelnie i efektywnie zarządzają zasobami.

Oprócz realizacji autorskich programów, Fundacja wspiera projekty i inicjatywy innych podmiotów trzeciego sektora i instytucji publicznych w Polsce. Współpracuje również z niewielkimi organizacjami i stowarzyszeniami, które na szczeblu lokalnym są często jedynymi, które w przyjazny sposób inspirują i animują działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży. Te małe organizacje mają w sobie ogromny potencjał i często najwięcej trudności w znalezieniu funduszy, a Fundacja Orange jest dla nich ważnym partnerem, dzięki któremu ich projekty nabierają większego znaczenia i stają się wiarygodne dla innych potencjalnych darczyńców.

Więcej na Fundacja Orangeotwiera się w nowym oknie

Bądź na bieżąco na profil Fundacji Orange na Facebookuotwiera się w nowym oknie

Współpraca z organizacjami i instytucjami

Nasze zaangażowanie społeczne to także bezpośrednia współpraca firmy z różnymi organizacjami, udostępnianie usług na cele charytatywne czy wreszcie odpowiedź firmy na ważne wydarzenia społeczne, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych.

Infolinie społeczne:

 • 116 000 - Telefon w sprawie Zaginionego Dziecka prowadzony przez Fundację Ludzi Zaginionych ITAKA. Od 2009 roku dzięki sparciu Orange Polska działabezpłatny, całodobowy numer 116 000 skierowany do rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko. Mogą na niego także dzwonić rodzice zaginionych dzieci, nastolatki, które uciekły z domu oraz wszystkie inne osoby, które zetknęły się z problemem zaginięcia dziecka lub nastolatka i mogą pomóc w jego odnalezieniu.
 • Telefon Zaufania dla dzieci - Od 2008 roku działa Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Pod numerem 800 12 12 12 młodzi ludzie mogą uzyskać pomoc od specjalistów. Dzięki nam połączenia na ten numer są bezpłatne
 • Infolinia Obywatelska 800 676 676 – dzięki infolinii można prosić o wyjaśnienie przepisów czy złożyć skargę na funkcjonowanie organów administracji publicznej i urzędników, sądów i prokuratury, organów rentowych, placówek zdrowia. Można też uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Do tej pory na infolinii przeprowadzono ponad 58 tys. rozmów. Infolinia obywatelska została uruchomiona przez Orange Polska na zasadach niekomercyjnych. Dzięki nam każdy może zadzwonić do biura Rzecznika Praw Obywatelskich za darmo.

Pomaganie przez telefon

Wyrazem naszego zaangażowania w ważne społecznie wydarzenia jest również nieodpłatne udostępnienie usług - charytatywnych linii telefonicznych i numerów SMS służących zbiórkom pieniędzy. Całość wpływów z tych usług przekazywana jest organizacjom społecznym.

W 2014 roku uruchomiliśmy SMS-y charytatywne dla 24 organizacji społecznych. Pozyskany z nich dochód w wysokości ponad 7 mln zł trafił do organizacji społecznych.

SEKCJA: Nasz wpływ

 • 631 mln zł –
   kwota przeznaczona przez Orange Polska w latach 2003 – 2014 na badania i rozwój
 • 700 –
   liczba osób z 16 uczelni, które wzięły udział w piątej edycji programu Twoja Perspektywa
 • 50 mln zł –
   wartość średniej rocznej inwestycji w Centrum Badawczo-Rozwojowe Orange Labs
 • 22 tys. –
   tyle razy pobrano aplikację b-Link, pozwalającą korzystać z komputera za pomocą mrugania powiekami

Wierzymy, że dobra współpraca z innymi jest kluczem do rozwoju naszej firmy, a także do wprowadzenia pozytywnych zmian społecznych w naszym otoczeniu. Dlatego podstawą naszych działań jest szeroko rozumiany dialog z interesariuszami.

Wymiana doświadczeń między różnymi podmiotami i środowiskami oraz otwarty przepływ informacji to podstawy dla rozwoju innowacyjności. Dlatego szeroko współpracujemy z innymi ośrodkami badawczym w kraju i za granicą, a także z uczelniami i firmami tworząc własne rozwiązania, wspierając przy tym innowacyjne pomysły innych.

Innowacyjność jest dla nas jednym z najbardziej społecznych aspektów naszego biznesu. Każde nowe rozwiązanie w dziedzinie telekomunikacji wywiera ogromny wpływ na sposób komunikowania się jednostek. Opiera się bowiem na interakcjach, wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy ludźmi.

Wierzymy, że dzięki dzieleniu się naszą wiedzą i doświadczeniem, możemy lepiej odpowiadać na potrzeby społeczne, dlatego materiały powstałe w ramach naszych programów społecznych są dostępne dla innych organizacji i instytucji.

wpływ społeczny Orange Polskaotwiera się w nowym oknie

Kwestie istotne dla firmy i jej otoczenia

Jako najważniejsze wyzwanie dla firmy w toku dialogu z interesariuszami uznano kwestie związane z relacjami z klientami. W Raporcie skupiamy się na pokazaniu dialog z klientami, którego efektem są między innymi zobowiązania Orangeotwiera się w nowym oknie. W Raporcie poruszamy też ważny temat łańcuch dostaw. W tym obszarze nasi partnerzy zwracali nam uwagę na kwestie dialog z dostawcami i transparentności procesów współpracy. Ze względu na globalny charakter łańcucha dostaw, w Raporcie odnosimy się na kwestii związanych z warunkami pracy oraz ochroną środowiska u naszych dialog z dostawcami.

Jednym z oczekiwań, jakie zgłaszali nasi interesariusze podczas dialogu była kwestia innowacyjność firmy i bycia liderem zmian, zarówno w kwestiach technologicznych, jak i społecznych. Dlatego ten temat pojawił się również w naszym raporcie.

SEKCJA: Kluczowe dane

Relacje z klientami
wybierz
91% 94% 94.5%
91% 93% 85%
56% 60% 64%
Relacje z pracownikami
wybierz
56% 56% 57%
76% 77% 77%
66% 65% 64%
Relacje z dostawcami
wybierz
92.3% 94% 96%
35 37 37
 • lientów deklaruje, że uzyskało informacje lub załatwiło sprawę

 • klientów zadowolonych z obsługi pracownika

 • poleciałoby nasze usługi

 • poziom przywiązania do firmy

 • % pozytywnych ocen dla Orange jako pracodawcy

 • % pracowników rekomendujących OPL jako dobrego pracodawcę

 • % umów długoterminowych u dostawców

 • liczba audytów dostawców globalnych