SEKCJA: Kim jesteśmy

Wyniki finansowe
wybierz
14141 12786 12212
6847 6110 5713
141 149 427
6593 6057 5520
560 470* 552
4857 4046 3921
1593 1105 1149
855 294 535
Liczba klientów
wybierz
14.9 15.3 15.63
6.9 7.2 7.68
8 8.1 7.95
5.1 4.8 4.5
2.3 2.3 2.25
0.706 0.707 0.748
 • Przychody

 • usługi telefonii komórkowej

 • sprzedaż sprzętu do telefonii komórkowej

 • usługi sieci stacjonarnej

 • pozostałe przychody

 • EBITDA skorygowana (w mln zł)

 • organiczne przepływy pieniężne (w mln zł)

 • raportowany zysk netto (w mln zł)

 • telefonii komórkowej

 • post-paid

 • pre-paid

 • telefonia stacjonarna

 • internet (klienci detalczni)

 • internet

Dane zgodne z raportami rocznymi za lata 2014 i 2013

SEKCJA: Nasze podejście

Relacje z klientami
wybierz
91% 94% 94.5%
91% 93% 85%
56% 60% 64%
Relacje z pracownikami
wybierz
56% 56% 57%
76% 77% 77%
66% 65% 64%
Relacje z dostawcami
wybierz
92.3% 94% 96%
35 37 37
 • lientów deklaruje, że uzyskało informacje lub załatwiło sprawę

 • klientów zadowolonych z obsługi pracownika

 • poleciałoby nasze usługi

 • poziom przywiązania do firmy

 • % pozytywnych ocen dla Orange jako pracodawcy

 • % pracowników rekomendujących OPL jako dobrego pracodawcę

 • % umów długoterminowych u dostawców

 • liczba audytów dostawców globalnych

SEKCJA: Integracja cyfrowa

Inwestcje
wybierz
2.33 2.18 1.8
Zasięg sieci Orange
wybierz
99.8% 99.8% 99.9%
69% 90.2% 99.4%
0 16% 60.9%
Edukacja cyfrowa
wybierz
3010 3027 3449
0 2500 2643
Dostępność www.orange.pl dla osób z niepełnosprawnościami
wybierz
0 31.8% 34%
 • nakłady na inwestycje ( w mld zł.)

 • zasięg GSM

 • zasieg 3G Orange

 • zasieg 4G Orange

 • liczba bibliotek w Programie Akademia Orange dla bibliotek

 • liczba seniorów, którzy wzięli udział w kursach ABC Internetu

 • % dostępności strony www.orange.pl wg. standardy WCAG 2.0

SEKCJA: Bezpieczna sieć

Bezpieczeństwo sieci
wybierz
7976 6494 18062
23382 67835 106768
Działania na rzecz bezpieczeństwa w sieci
wybierz
1177 1150 1216
808623 716964 285413
36521 40256 25002
3357 4036 2258
54503 42768 29930
 • liczba incydentów bezpieczeństwa w naszej sieci

 • ataki DDos w naszej sieci

 • Dzień Bezpiecznego Internetu (liczba lokalnych inicjatyw)

 • serwis edukacyjny - Sieciaki.pl (unikalni użytkownicy)

 • liczba kontatków na Helpline.org.pl

 • liczba przypadków kwalifikowanych/interwencji na Helpline.org.pl

 • liczba użytkowników platformy edukacyjnej

SEKCJA: Czyste środowisko

Energia ogólna i CO2
wybierz
413 413 479.4 tony (w tys.)
17.1 14 13.8 tony (w tys.)
430 427 493 tony (w tys.)
26.1 26.6 26.42 kWh/klient
19.7 17.03 19.98 kg/klient
18.5 18.7 21.2 kg/klient
3 1.6 1.7 tony (w tys.)
Zużycie energii
wybierz
413 413 479.4 m3 (w tys.)
3499 3186 1636 m3 (w tys.)
100 86 -14 tony
76.5 64.83 33.9 GWh
617 622 623 GWh
Podróże służbowe
wybierz
6026 4777 4495 km (tys)
7979 6828 5948 km (tys)
860 207 658 km (tys)
5472 4924 4442 km (tys)
Zarządzanie odpadami
wybierz
0 0 0 tony
473 646.2 991.6 tony
51.6 14.6 31.4 tony
409 419.6 544.8 tony
12.8 95.7 334.7 tony
0 0 0 tony
135.3 33 55.3 tony
1081.7 1209.1 1957.8 tony
1.15 26.6 101.4 tony
558.5 591.5 980.8 tony
1641 1827 3039.9 tony
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
wybierz
0.12 0.1 0 tony
0.01 0.01 0 kg/1000 klientow
28.2 29.1 29.6 %
 • Ilość emitowanego CO2 wyłączając transport

 • Całkowita ilość emisji CO2 podczas transportu

 • Całkowita ilość emisji CO2

 • KPI: zużycie energii elektrycznej/klient

 • KPI: emisja CO2 podczas zużycia energii elektrycznej/klient

 • KPI: emisja CO2 (wszystkie energie)/klient

 • Zużyty papier, kartony - wewnętrznie i zewnętrznie

 • paliwo (wszystkie budynki, wszelkie wykorzystanie)

 • gaz

 • węgiel

 • energia wyprodukowana podczas spalania ww. pierwotnych źródeł energii

 • Elektryczność

 • podróże służbowe (samolot)

 • podróże służbowe (pociąg)

 • benzyna + LPG - samochody służbowe

 • paliwo diesel - samochody służbowe

 • ilość odpadów przemysłowych

 • ilość odpadów wewnętrznych (sieć & tertiary) WEEE

 • słupy drewniane

 • kable

 • baterie

 • świetlówki

 • papier - karton

 • suma odpadów istotnych dla działalności firmy

 • inne odpady niebezpieczne (w tym PCB)

 • inne nie niebezpieczne odpady

 • ilość odzyskanych odpadów wewnętrznie

 • WEEE zabranych od klientów

 • KPI: WEEE zebranych od klientów

 • KPI EMS: ISO 14001

SEKCJA: Ciekawy zespół

Równe traktowanie pracowników
wybierz
22235 20539 18583
12371 11769 10736
9864 8770 7847
3887 2503 1848
14507 14072 13015
3841 3964 3720
21920 20320 18442
b.d. 11706 10703
b.d. 8614 7739
21622 2045 18214
b.d. 11641 10660
b.d. 8404 7554
613 495 369
b.d. 128 75
b.d. 367 294
7494 7195 6552
44.4% 42.7% 42.2%
3729 3656 3560
2710 2648 2563
1019 1008 997
27.3% 27.6% 28%
Rozwój i edukacja
wybierz
21.4 18.7 17.4
606.8 605 533.6
28.4 32.3 30.6
25.6% 29.83% 29%
31.55% 35.38% 32.97%
41.34% 39.7% 37.61%
26.63% 30.38% 28.61%
Mobilność zawodowa
wybierz
1983 2556 1798
1032 1263 834
951 1306 964
534 669 328
1016 1346 1039
433 554 431
1495 1702 1530
3.13% 3.41% 3.26%
3.04% 3.65% 3.65%
3.20% 3.25% 2.99%
10.43% 13.92% 13.55%
2.02% 2.20% 2.45%
1.06% 0.32% 0.61%
* W związku z tym, że firma jest w trakcie stałych redukcji etatów, których skala jest określana w dialogu z pracownikami i zapisana w umowę społecznej, w Orange Polska przyjęliśmy obliczać wskaźnik rotacji jako stosunek liczby pracowników, którzy odeszli z organizacji w ciągu danego roku (z pominięciem odejść w ramach programu optymalizacji) do średniorocznej liczby pracowników zatrudnionych w organizacji.

Wskaźnik liczymy z pominięciem odejść w ramach programu optymalizacji, ponieważ te odejścia nie będą odtwarzane tzn. stanowiska są likwidowane i nie będą na te miejsca zatrudniani nowi pracownicy. W naszym rozumieniu ten sposób obliczeń fluktuacji pracowników lepiej pokazuje sytuację, w odniesieniu od zmniejszającej się planowo liczny stanowisk.

Taki sposób obliczeń obowiązuje w całej grupie Orange.

Natomiast dla pokazania pełnego obrazu odejść pracowników w Raporcie wskazaliśmy dodatkowy wskaźnik – optymalizacja zatrudnienia (likwidacja stanowisk)
BHP
wybierz
67 48 42
8 11 10
4 3.1 2.9
1.8 2.5 2.66
2664 1937 1573
331 329 526
40 40.4 37.5
41.4 29.9 52.6
* - liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych
** - liczba dni absencji powypadkowej przypadającej na 1 wypadek
Wolontaria
wybierz
2120 3524 3080
16020 25850 22655
9.5% 17% 16.6%
 • Liczba zatrudnionych pracowników

 • Mężczyźni

 • Kobiety

 • % kobiet na stanowiskach menedżerskich

 • Liczba zatrudnionych do 30 r.z.

 • Liczba zatrudnionych do 31-50 r.z.

 • Liczba zatrudnionych po 50 r.ż

 • Liczba etatów

 • Mężczyźni

 • Kobiety

 • Liczba zatrudnionych na pełny etat

 • Mężczyźni

 • Kobiety

 • Liczba zatrudnionych na niepełny etat

 • Mężczyźni

 • Kobiety

 • Liczba etatów zrealizowanych za pomocą firm outsourcingowych

 • % kobiet wsród wszystkich pracowników

 • Liczba osób na stanowiskach menedżerskich

 • Mężczyźni

 • Kobiety

 • % kobiet na stanowiskach menedżerskich

 • Łączna liczba pracowników przeszkolonych (w tys.)

 • Łączna liczba godzin poświęconych na szkolenia (w tys.)

 • Średnia liczba godzin szkoleń rocznie na pracownika

 • Liczba odejść*

 • Liczba odejść - mężczyźni

 • Liczba odejść - kobiety

 • Liczba pracowników do 30 r. ż.

 • Liczba pracowników od 30 r. ż. do 50 r. ż.

 • Liczba pracowników po 50 r. ż.

 • Wskaźnik rotacji pracowników

 • Wskaźnik rotacji kobiet

 • Wskaźnik rotacji mężczyzn

 • Wskaźnik rotacji pracowników do 30 r. ż.

 • Wskaźnik rotacji pracowników od 30 r. ż. do 50 r. ż.

 • Wskaźnik rotacji pracowników po 50 r. ż.

 • Orange Polska

 • OCS

 • Orange Polska

 • OCS

 • Orange Polska

 • OCS

 • Orange Polska

 • OCS

 • Liczba wolontariuszy

 • Liczba godzin wolontariuszy

 • % pracowników wolontariuszy