Dbałość o bezpieczeństwo klientów

Ważna dla każdej firmy telekomunikacyjnej jest dbałość o bezpieczeństwo klientów. Z jednej strony polega ono na odpowiednim zabezpieczeniu naszych urządzeń technicznych i dostarczaniu klientom bezpiecznych produktów i usług, z drugiej – na ochronie i starannym zabezpieczeniu ich danych osobowych. Społeczną odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa rozumiemy bardzo szeroko, nie tylko jako restrykcyjne traktowanie norm w zakresie zabezpieczeń, ale też edukację naszych klientów w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Zwracamy tu szczególną uwagę na dzieci, które swoją przygodę z nowymi technologiami zaczynają coraz wcześniej, a korzystanie z sieci jest dla nich ważnym elementem życia codziennego, a także relacji z rówieśnikami i światem. Ważne jest dla nas, aby korzystały z internetu mądrze i bezpiecznie.

SEKCJA: Bezpieczne produkty i usługi

Bezpieczne produkty i usługi

W przypadku firmy telekomunikacyjnej kwestie związane z odpowiednim zabezpieczeniem danych milionów klientów, zapewnieniem bezpiecznego korzystania z usług i rzetelną informacją o urządzeniach telekomunikacyjnych są niezwykle istotne dla rozwoju biznesu i przełamywania barier w korzystaniu z dobrodziejstw cyfrowego świata. Dlatego społeczną odpowiedzialność rozumiemy bardzo szeroko, nie tylko jako restrykcyjne traktowanie norm w zakresie bezpieczeństwa, ale też edukację naszych klientów w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych technologii.

Dbamy o to, by wszystkie aparaty telefoniczne miały wykonane odpowiednie testy. Bezpieczeństwo ich użytkowania jest weryfikowane w procesie badań zgodności z tzw. zasadniczymi wymaganiami.

W 2014 roku z myślą o bezpieczeństwie dzieci wprowadziliśmy na rynek nowy produkt „Bezpieczny Starter”. Jego najistotniejszym elementem jest blokada dostępu do internetowych treści niebezpiecznych dla dziecka (pornografia, brutalność, treści obrzydliwe) oraz mogących doprowadzić do nieświadomego zarażenia telefonu czy tabletu złośliwym oprogramowaniem. Bezpieczny Starter zapewnia też blokadę połączeń z numerami specjalnymi (np. o podwyższonej płatności).

Blokada realizowana jest w innowacyjny, niespotykany do tej pory sposób – na poziomie sieci. Oznacza to, że na urządzeniu nie jest wymagana instalacja oprogramowania, wystarczy umieszczenie w nim Bezpiecznego Startera.

W ramach usługi Bezpieczny Starter zapewniamy możliwość kontaktu z rodzicem nawet przy braku środków na koncie oraz Bezpieczne konto (informacja SMS dla rodzica, jeśli stan środków na koncie dziecka spadnie poniżej 5 zł oraz gdy wyniesie 0 zł)

Więcej na stronie Bezpieczny Starterotwiera się w nowym oknie

W celu zapewnienia lepszej ochrony komputera przed zagrożeniami z internetu wprowadziliśmy do swojej oferty pakiety e-bezpieczeństwo przygotowane we współpracy z renomowaną firmą McAfee.

Więcej na stronie pakiety e-bezpieczeństwootwiera się w nowym oknie

Oferujemy kompleksową ochronę urządzeń telekomunikacyjnych tj. smartfon czy telefon, a także inne formy ubezpieczeń.

Więcej na stronie ubezpieczeniaotwiera się w nowym oknie

W naszej ofercie mamy też aplikację lokalizacyjną „Gdzie jest dziecko”. Usługa ta pozwala w dowolnej chwili sprawdzić za pomocą telefonu komórkowego, gdzie przebywa dziecko lub inna bliska osoba pozostająca pod opieką.

Więcej strona aplikacji Gdzie jest dzieckootwiera się w nowym oknie

Dzięki usłudze geolokalizacji klient będzie mógł sprawdzić również, gdzie znajduje się jego samochód.

Więcej na stronie strona aplikacji Gdzie jest autootwiera się w nowym oknie

W ramach oferty „Bezpieczny Dom” zapewniamy stały monitoring domu z możliwością zdalnego zarządzania. Nasi klienci mogą skorzystać z usługi Inteligentny dom, oferującej zaawansowane rozwiązania, które pomogą monitorować urządzenia tj. np. czujniki dymu, zalania, ruchu, otwarcia drzwi i okien).

Więcej inteligentny domotwiera się w nowym oknie

Natomiast w usłudze - Oko na dom zapewniamy proste rozwiązanie do monitoringu domu 24 godziny/7 dni w tygodniu za pomocą kamery internetowej.

Więcej na stronie bezpieczny domotwiera się w nowym oknie

„Pierwsza Pomoc” została przygotowana przede wszystkim z myślą o wsparciu dla świadków nagłych wypadków i zdarzeń, w których konieczne jest udzielenie pierwszej pomocy. Użytkownik może natychmiast dowiedzieć się i zobaczyć na ilustracjach, jak bezpiecznie ułożyć nieprzytomną osobę, podjąć i prowadzić reanimację oraz zatamować krwawienie. Otrzyma praktyczne porady dotyczące postępowania z poszkodowanymi w różnego rodzaju zdarzeniach np. oparzeniach, odmrożeniach, porażeniu prądem, czy zatruciach. Aplikacja dostarcza też aktualne informacje o numerach telefonów służb ratunkowych i placówkach medycznych Grupy LUX MED.

Aplikacja jest dostępna bezpłatnie na platformach Android, Windows Phone, iOS. Do tej pory pobrało ja już 350 tys. osób.

Aplikacja „Zdrowie prosta rzecz” powstała we współpracy Orange oraz LUX MED.Choroby układu ruchu są coraz częstszym powodem utraty radości życia Polaków. Nie można się nimi zarazić, ale możemy im zapobiegać kontrolując sposób wykonywania codziennych czynności - w domu, pracy, szkole. Eksperci LUX MED przeanalizowali szereg zachowań, które wykonywane nieprawidłowo zwiększają ryzyko przeciążeń układu ruchu. Aplikacja zawiera quiz oraz porady, dzięki czemu użytkownik ma okazję sprawdzić, czy wykonuje je w sposób pozwalający na zachowanie zdrowia.

Aplikacja jest dostępna bezpłatnie na platformach Android, Windows Phone, iOS.Do tej pory pobrało ją już 10 tys. osób.

SEKCJA: Bezpieczne dane

Bezpieczne dane

Jesteśmy administratorem wielu danych osobowych naszych klientów oraz pracowników. Ich bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne.

Za dostarczanie oraz nadzorowanie wdrożenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz standardów ochrony danych osobowych odpowiada w firmie Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Współpracuje on też z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) m.in. przy prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz zgłasza GIODO naruszenia ochrony danych naszych klientów.

Dane osobowe są jedną z kategorii informacji chronionych i wraz z danymi stanowiącymi tajemnicę telekomunikacyjną oraz tajemnicę przedsiębiorstwa są objęte Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnym z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 27001, której certyfikat posiadamy.

Dbamy o to, aby nasi pracownicy i współpracownicy mieli pełną wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawa, a także naszych wewnętrznych zasad związanych z procesem przetwarzania danych osobowych. Zespół podległy Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji przeprowadza cykliczne analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji oraz regularne audyty w zakresie przetwarzania danych osobowych. Utrzymując certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji jesteśmy dodatkowo poddawani cyklicznym zewnętrznym audytom nadzorczym. Pozwala to skutecznie identyfikować ewentualne nieprawidłowości i wprowadzać działania naprawcze.

Udoskonaliliśmy też proces udostępniania danych uprawnionym podmiotom. Przekazywanie danych do firm współpracujących następuje na podstawie umów o powierzeniu danych do przetwarzania, w których stawiamy wysokie wymagania w zakresie ich bezpieczeństwa.

W 2014 nasi klienci skierowali do GIODO 20 skarg. Wszystkie decyzje GIODO, które zapadły w odniesieniu do ww. skarg w badanym okresie, potwierdziły prawidłowość przetwarzania przez Orange Polska S.A. danych osobowych. W roku 2014 nie zostały nałożone na Spółkę żadne kary z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Na każdym etapie gromadzenia i przetwarzania danych dbamy o obowiązek informowania klienta m.in. o celu i zakresie przetwarzania jego danych, prawie dostępu do nich oraz możliwości ich poprawiania.

Więcej o rejestrach danych osobowych na stronie Rejestr Zbiorów Danych Osobowychotwiera się w nowym oknie

SEKCJA: Bezpiecznie Tu i Tam

Bezpiecznie Tu i Tam

Nad bezpieczeństwem użytkowników naszych usług czuwa zespół specjalistów, który na bieżąco reaguje na zagrożenia i wspiera klientów korzystających z internetu. Zespół ten posiada prestiżowy certyfikat branżowy CERT (Computer Emergency Response Team), potwierdzający najwyższą jakość organizacji obszaru zarządzania incydentami bezpieczeństwa teleinformatycznego, jest też członkiem FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), czołowej organizacji zrzeszającej tego typu zespoły z całego świata oraz akredytowanym członkiem pan-europejskiej organizacji Terena.

Zespół CERT Orange Polska współpracuje z innymi operatorami telekomunikacyjnymi w zakresie bieżącej walki z zagrożeniami w sieci, ale także wypracowywania standardów tej współpracy i wymiany informacji. Na witrynie CERT Orange Polska zamieszczone są informacje i porady na temat bezpiecznej konfiguracji komputera, zasad korzystania z internetu, a także opisy i odnośniki do narzędzi oraz oprogramowania dotyczącego bezpieczeństwa. Za ich pomocą można sprawdzić stan zabezpieczeń swojego komputera, a także wybrać i zainstalować wiele przydatnych programów, m.in. antywirus, antyspam, firewall, czy dowiedzieć się, jak odzyskać skasowane dane, bądź zabezpieczyć je przed nieautoryzowanym dostępem.

Można także zapoznać się z aktualizowanymi na bieżąco danymi o zagrożeniach oraz sprawdzić stan bezpieczeństwa swojej domowej sieci dzięki CyberTarczy.

W 2014 roku wydaliśmy pierwszy Raport CERT Orange Polska, opisujący zagrożenia stwierdzone w naszej sieci, statystyki, obserwacje i analizy.

Więcej o CERT Orange Polska znajdziesz na stronie Computer Emergency Response Teamotwiera się w nowym oknie

Nasi klienci zasługują na najnowocześniejsze technologie. Współpracujemy z czołowymi dostawcami rozwiązań bezpieczeństwa z całego świata, nierzadko korzystając z urządzeń przed udostępnieniem ich do sprzedaży, co jest wyrazem głębokiego zaufania, którym obdarzają Orange Polska.

Zabezpieczenie przed włamaniami przez internet
W naszej sieci stacjonarnej stosujemy blackholing, czyli blokowanie komunikacji z adresami IP komputerów kontrolujących sieci botnet (składają się na nie urządzenia przejęte bez wiedzy ich właścicieli i używane do celów przestępczych, tzw. komputery zombie). Rozwiązanie to nie tylko eliminuje niepotrzebny ruch w sieci, ale także chroni komputery klientów przed wykorzystaniem ich do cyberprzestępstw (np. rozsyłania spamu czy wirusów, dokonywania ataków na inne komputery).

CyberTarcza
CyberTarcza to mechanizm wykrywania zagrożeń w sieci Orange, zabezpieczania przed nimi oraz przekazywania informacji zagrożonym abonentom usługi Neostrada. Zespół reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego CERT Orange Polska w trybie ciągłym analizuje zagrożenia wykryte w sieci Orange.

W efekcie:

 • każdy użytkownik może w dowolnej chwili na stronie https://cert.orange.pl/cybertarcza sprawdzić stan bezpieczeństwa urządzeń aktualnie podłączonych do jego sieci domowej,
 • urządzenie, z którego wchodzimy na stronę, musi być podłączone do domowej sieci,
 • w przypadku wyjątkowo groźnych zagrożeń, wiążących się z ryzykiem utraty danych wrażliwych Klienta (hasła, dane prywatne, etc.) i w efekcie kradzieży tożsamości, wyłudzeń, czy strat finansowych, zarażony użytkownik:
  • dla bezpieczeństwa zostanie tymczasowo odłączony od internetu,
  • otrzyma szczegółową instrukcję na temat sposobu usunięcia zagrożenia,
  • powrót do internetu możliwy jest po zatwierdzeniu informacji.

więcej o CyberTarczy na stronie Cybertarcza Orangeotwiera się w nowym oknie

Dzieci w sieci

Jednym z ważnych dla nas tematów jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie i przygotowanie młodych ludzi do świadomego korzystania z nowych mediów. Działania te realizowane są w ramach programu Bezpiecznie Tu i Tam, który łączy działania edukacyjne Fundacji Orange oraz wszelkie nasze usługi dotyczące bezpieczeństwa klientów.

Od kilku lat współpracujemy z Fundacją Dzieci Niczyje (FDN). Dzięki naszemu wsparciu powstał serwis internetowy sieciaki, poznaj bezpieczny internetotwiera się w nowym oknie, w którym dzieci mogą znaleźć wiele cennych informacji o bezpiecznym i efektywnym korzystaniu z internetu. Na stronie zarejestrowanych jest już ponad 274 tys. aktywnych użytkowników. W ramach współpracy z FDN opracowane zostały scenariusze zajęć edukacyjnych oraz komplet materiałów edukacyjnych, które dystrybuowane są wśród nauczycieli szkół w całej Polsce. Wersje elektroniczne wszystkich materiałów dostępne są online. Efektem naszych działań jest również nowatorska, bezpłatna platforma e-learningowa zawierająca szkolenia z zasad bezpiecznego korzystania z internetu w formie interaktywnych kursów. Ze szkoleń mogą korzystać zarówno sami uczniowie, jak i nauczyciele. Propozycje edukacyjne, wypracowywane we współpracy z FDN, dostosowane są do różnych grup wiekowych. Przygotowaliśmy też specjalny portal dla przedszkolaków – projekt edukacyjny necio.plotwiera się w nowym oknie. Z serwisu do końca 2014 roku skorzystało ponad 335 tysięcy unikalnych użytkowników.

Od kilku lat działa letnia akcja „Sieciaki na wakacjach” - wakacyjna akcja edukacyjna, organizowana we współpracy z władzami samorządowymi i lokalnymi ośrodkami kultury. Podczas pikników dzieci dowiadują się jak bezpiecznie korzystać z internetu. Od początku akcji przeszkolono ponad 100 tysięcy dzieci.

 • 19 236 dzieci zarejestrowanych w serwise internetowym Sieciaki.pl
 • 42078 użytkowników do tej pory zrealizowało e-learning
 • bezpłatne materiały edukacyjne dla dzieci, rodziców, nauczycieli
 • pikniki edukacyjne dla 27 892 dzieci

Kolejną naszą wspólną inicjatywą było uruchomienie w 2007 roku - specjalnego telefonu interwencyjnego 800 100 100 i dedykowanej strony internetowej Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieciotwiera się w nowym oknie dla rodziców i nauczycieli w sytuacji zagrożenia dzieci w internecie. Dzięki Orange Polska linia 800 100 100 jest bezpłatna dla wszystkich dzwoniących.

 • 38 722 zgłoszenia w ciągu roku na helpline

Firma włączyła również w program swoich wolontariuszy – pracowników Orange Polska i we współpracy z Fundacją opracowała dla nich materiały edukacyjne i scenariusze zajęć. Wolontariusze przeszkolili już ponad 49 tys. dzieci z zasad bezpieczeństwa w sieci. Materiały te trafiły też do pracowników Orange Polska, którzy mogą je wykorzystywać w edukacji swoich dzieci oraz do 3 tys. bibliotek.

 • 13 300 - dzieci wzięło udział w lekcjach zorganizowanych przez wolontariuszy

Wspólnie z Fundacją stworzyliśmy poradnik dla rodziców „Bezpieczne media”, który w kompleksowy sposób pokazuje, jakie niebezpieczeństwa czyhają na najmłodszych w cyfrowym świecie i jak im przeciwdziałać oraz gdzie szukać pomocy. Fundacja Orange wspiera też kampanie społeczne dotyczące bezpiecznego internetu, uczestniczy w konferencjach na ten temat, przygotowuje badania na temat korzystania z sieci przez dzieci, ich wiedzy, a także wiedzy ich rodziców, a od kilku lat jest partnerem Dnia Bezpiecznego Internetu, podczas którego oprócz konferencji i dyskusji specjalistów nad poprawą bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników sieci, w szkołach w całej Polsce organizowane są wydarzenia i konkursy poświęcone temu tematowi.

 • ponad 1,2 tys. aktywności w Dniu Bezpiecznego Internetu

Fundacja Orange jest partnerem programu Chronimy Dzieci. Jest to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje. Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 • 982 placówki zarejestrowane w Programie Chronimy Dzieci

Więcej na stronie Chronimy Dzieciotwiera się w nowym oknie

Orange jest też członkiem sojuszu operatorów komórkowych przeciwko seksualnemu wykorzystywaniu dzieci. Sojusz powstał w celu ograniczenia używania telefonii komórkowej przez osoby lub organizacje, które chcą korzystać lub czerpać zyski z materiałów zawierających niedozwolone treści z udziałem dzieci. Od 2011 roku Orange Group działa w inicjatywie „Lepszy Internet dla dzieci”, zapoczątkowanej przez Neelie Kroes, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej i komisarza Komisji Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej.

Efekty społeczne programu:

 • dzieci wiedzą, jak bezpiecznie korzystać z internetu (148 050 dzieci)
 • nauczyciele/ rodzice wiedzą, jak uczyć dzieci o bezpiecznym Internecie (2130)
 • zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci
 • większenie wiedzy na temat form i metod zabezpieczeń dzieci w sieci

SEKCJA: Bezpieczeństwo w internecie

Bezpiecznie w sieci

Fale radiowe są elementem o fundamentalnym znaczeniu dla działalności Orange jako operatora sieci telekomunikacyjnej – bez nich nie działałaby ani nasza sieć, ani telefony, które dostarczamy. Jest to więc temat, wobec którego nie pozostajemy obojętni.

Komunikacja

W przypadku firmy telekomunikacyjnej kwestie związane z bezpiecznym korzystaniem z usług oznaczają nie tylko najwyższą dbałość o spełnianie wymogów norm bezpieczeństwa, ale i rzetelną informację nt. wykorzystywanych urządzeń i technologii. W odpowiedzi na pytania dotyczące potencjalnego szkodliwego wpływu fal radiowych emitowanych przez urządzenia telekomunikacyjne, oraz te wykorzystujące nowe technologie, przygotowaliśmy globalny portal Orange o falach radiowych wyjaśniający w sposób przystępny działanie telefonii komórkowej, z sekcją informującą o najnowszych doniesieniach naukowych. Portal został także przetłumaczony na język polski i można znaleźć go na stronie Orange o falach radiowychotwiera się w nowym oknie

Sieć komórkowa Orange Polska wykorzystuje wyłącznie sprawdzone i bezpieczne dla wszystkich użytkowników techniki łączności bezprzewodowej. Spełnia też wszystkie europejskie, oraz znacznie bardziej rygorystyczne normy krajowe dotyczące poziomów pól elektromagnetycznych. Emisja tych pól wokół wszystkich naszych stacji bazowych i nadawczych nie przekracza dopuszczalnych limitów ustalonych w polskich przepisach, co oznacza, że w miejscach dostępnych dla ludności nie przekracza wartości: 0,1 W/m2.

Urządzenia

Wszystkie telefony komórkowe dostępne w ofercie Orange Polska odpowiadają standardom emisji ustalonym przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP). Dbamy o to, by przechodziły odpowiednie testy, a bezpieczeństwo ich użytkowania było weryfikowane w procesie badań zgodności z tzw. zasadniczymi wymaganiami.

Wszystkie urządzenia mobilne w ofercie Orange Polska są bezpieczne dla zdrowia i posiadają dołączoną informację o wartości współczynnika SAR, która zawsze jest mniejsza od ustalonych limitów bezpieczeństwa (poniżej 2 W/kg). Współczynnik absorpcji swoistej energii (SAR) dla telefonu komórkowego oznacza maksymalny poziom fal radiowych, jakiemu może być poddany użytkownik w trakcie rozmowy.

Informację o wartości współczynnika SAR można znaleźć w instrukcji obsługi (specyfikacji technicznej) telefonu dołączanej przez producenta, ale także w wymaganiach technicznych telefonów znajdujących się w ofercie Orange na stronie strona główna Orange Polskaotwiera się w nowym oknie.

Stacje bazowe

Spełniamy wszystkie rygorystyczne normy dotyczące poziomów pól elektromagnetycznych wokół wszystkich stacji bazowych i nadawczych. Zdajemy sobie bowiem sprawę z faktu, że usytuowanie stacji bazowych w terenie zurbanizowanym może wywoływać obawy wśród lokalnych społeczności.

Działania techniczne związane z ochroną przed EMF  emitowanymi przez stacje bazowe instalacji radiokomunikacyjnych, budowanych w ramach naszych inwestycji lub eksploatowanych w sieci, zapewniają dotrzymanie standardów określonych w przepisach Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól EMF w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192 z 2003 roku, poz. 1882/83).

Realizowane jest to poprzez:

 • wykonywanie w ramach projektów dla nowych lub modernizowanych stacji radiowych odpowiednich obliczeń oddziaływania EMF na środowisko,
 • wykonywanie pomiarów dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, z których protokoły kierowane są do właściwych organów ochrony środowiska, decydujących o przeprowadzeniu lub nieprzeprowadzeniu konsultacji społecznych. Dialog i konsultacje społeczne dotyczące obiektów sieciowych są realizowane w ramach postępowania administracyjnego i są inicjowane oraz nadzorowane przez właściwe urzędy.

Badania

Prowadzimy badania nad ograniczeniem wpływu promieniowania elektromagnetycznego na ludzi, współpracujemy w tym z International Telecommunication Union (ITU) m.in. nad poradnikiem, który opisuje, jak należy postępować z urządzeniami emitującymi pola elektromagnetyczne w taki sposób, żeby być w zgodzie z obowiązującymi przepisami ochrony ludzi i środowiska.

Stale rozbudowujemy o nowe możliwości oprogramowanie EMF-estimator, które pozwala wyznaczać poziomy pól elektromagnetycznych wokół planowanych stacji bazowych. Oprogramowanie opracowane w całości w Orange Labs Poland  jest bezpłatnie udostępnione na stronach ITU wszystkim zainteresowanym.

Dzięki aktywności w ITU możemy bezpośrednio przyczynić się do oceny i ograniczenia zagrożeń środowiskowych związanych z ekspozycją ludzi na pola elektromagnetyczne wytwarzane przez stacje bazowe.  Prace dotyczące ochrony ludzi przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym są kontynuowane w ITU-T pod kierownictwem naszego przedstawiciela. Ostatnio w ITU opracowany został poradnik , w którym zostały podane odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wyjaśnione najczęstsze nieporozumienia i wątpliwości zgłaszane przez osoby obawiające się wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie ITU EMF Guidestrona w języku angielskim, otwiera się w nowym oknie

SEKCJA: Nasz wpływ

 • 6 mld –
   potencjalnie ryzykownych zdarzeń w sieci monitorowanych miesięcznie
 • 2 mln –
   incydentów i potencjalnych zagrożeń w sieci odnotowywanych rocznie
 • 80% –
   mniej spamu generowanego przez polskich internautów
 • 250 tys. –
   uczniów uczestniczących w kursach e-learning o bezpieczeństwie w sieci

Dynamiczny rozwój nowych technologii łączy się z zagrożeniem nowymi formami przestępczości, którym większość z nas nie potrafi przeciwdziałać stawiając pierwsze kroki w cyfrowym świecie. Staramy się przeciwdziałać tym zagrożeniom, zapewniając użytkownikom bezpieczeństwo korzystania z naszych usług oraz oferując niezbędną wiedzę o tym, jak używać ich bezpiecznie. Prowadzimy działania edukacyjne dotyczące internetu, dajemy narzędzia technologiczne pomagające w zabezpieczeniu naszych danych czy urządzeń, monitorujemy zagrożenia na użytkowników sieci. Szczególną uwagę poświęcamy bezpieczeństwu dzieci w sieci, oferując najmłodszym i ich opiekunom specjalne programy edukacyjne i dedykowane usługi.

Za monitorowanie zagrożeń w sieci odpowiada CERT Orange Polska: zespół, którego zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem klientów Orange. Na bieżąco reaguje na zagrożenia i wspiera użytkowników internetu. Miesięcznie monitoruje 6 miliardów różnych zdarzeń w sieci. Rocznie ośrodek odnotowuje ponad 2 miliony rozmaitych incydentów i potencjalnych zagrożeń w sieci. Jednym z ich działań była blokada portu 25 dla użytkowników Neostrady, co spowodowało spadek ilości generowanego spamu o 80%. Dzięki temu jednemu posunięciu, Polska na dobre opuściła czołówki rankingów najbardziej spamujących krajów.

wpływ społeczny Orange Polskaotwiera się w nowym oknie

Kwestie istotne dla firmy i jej otoczenia

Z uwagi na szybki rozwój technologii teleinformacyjnych, coraz większą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Ten temat uznany został za bardzo ważny przez klientów indywidualnych i biznesowych, jak również instytucje publiczne. Dlatego bezpieczeństwo sieci stało się jednym z 4 głównych filarów strategii społecznej odpowiedzialności Orange Polska. Za najważniejsze w tym obszarze uznane zostały kwestie dotyczące bezpieczne produkty i usługi, w tym naszych bezpieczne dane jak również bezpieczeństwo w korzystaniu z bezpiecznie w sieci. Szczególnie wrażliwą kwestią dla interesariuszy był też temat Bezpiecznie Tu i Tamużytkowników sieci.

SEKCJA: Kluczowe dane

Bezpieczeństwo sieci
wybierz
7976 6494 18062
23382 67835 106768
Działania na rzecz bezpieczeństwa w sieci
wybierz
1177 1150 1216
808623 716964 285413
36521 40256 25002
3357 4036 2258
54503 42768 29930
 • liczba incydentów bezpieczeństwa w naszej sieci

 • ataki DDos w naszej sieci

 • Dzień Bezpiecznego Internetu (liczba lokalnych inicjatyw)

 • serwis edukacyjny - Sieciaki.pl (unikalni użytkownicy)

 • liczba kontatków na Helpline.org.pl

 • liczba przypadków kwalifikowanych/interwencji na Helpline.org.pl

 • liczba użytkowników platformy edukacyjnej